Economie Terneuzen: binnenstadplan kan door herdefiniëring ‘haalbaarheid’

Terneuzen: binnenstadplan kan door herdefiniëring ‘haalbaarheid’

 20 september 2023 om 17:34  7 minuten

Terneuzen vernieuwt de binnenstad, passend bij de groei en economie van de stad, door herdefiniëring van het begrip 'haalbaarheid'.

>>
Wonen & Vastgoed Vrije sectorhuurders in Amsterdam wonen het ongezondst

Vrije sectorhuurders in Amsterdam wonen het ongezondst

 20 september 2023 om 16:24  5 minuten

Amsterdamse huurders hebben mindere omgevingskwaliteit dan kopers, zegt UvA. Hoogleraar TU Delft zegt dat een mix van woningen cruciaal blijft.

>>
Wonen & Vastgoed Miljoenennota: 300 miljoen voor versnellen betaalbare nieuwbouw

Miljoenennota: 300 miljoen voor versnellen betaalbare nieuwbouw

 19 september 2023 om 18:11  2 minuten

Het kabinet trekt 50 miljoen euro naar voren voor achterstallige woningbouwprojecten. Ook is extra geld beschikbaar voor huur- en energietoeslag.

>>
Stedelijk Interieur Congres: de toekomst van de stad ligt onder de grond

Stedelijk Interieur Congres: de toekomst van de stad ligt onder de grond

 18 september 2023 om 20:10  4 minuten

Inzicht in ondergrond helpt bij stadsinrichting, blijkt op Stedelijk Interieur Congres. Voor duurzame steden: vooruitkijken en silo's doorbreken.

>>
Economie Transitie naar duurzame economie? Deze regio's lopen voorop

Transitie naar duurzame economie? Deze regio's lopen voorop

 18 september 2023 om 18:38  2 minuten

Groot-Amsterdam en Eindhoven leiden in duurzaamheid door stedelijke dichtheid en kennisbedrijven. Verschillen met andere regio's zijn klein,

>>
Wonen & Vastgoed 2.100 van 12.000 geplande flexwoningen opgeleverd in eerste halfjaar

2.100 van 12.000 geplande flexwoningen opgeleverd in eerste halfjaar

 18 september 2023 om 16:00  2 minuten

De gemeente Rotterdam wil versneld 2000 flexwoningen neerzetten en woonminister De Jonge geeft daarvoor 8,7 miljoen euro Rijksgeld.

>>
Wonen & Vastgoed Subsidiepot van 75 miljoen geopend voor zorggeschikte woningen

Subsidiepot van 75 miljoen geopend voor zorggeschikte woningen

 18 september 2023 om 13:00  2 minuten

Corporaties en zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor zorggeschikte woningen in de sociale huur, zowel voor nieuwbouw als transformatie.

>>
Breda krijgt ‘stedelijk ethisch team’ voor digitalisering

Breda krijgt ‘stedelijk ethisch team’ voor digitalisering

 15 september 2023 om 18:24  2 minuten

Een ‘Stedelijk Ethisch Team Breda’ adviseert bij digitale ethische vraagstukken in de stad. Scheidend Smart City-wethouder Quaars lanceerde het team.

>>
Smart City Zeven inspirerende voorbeelden van houtbouw

Zeven inspirerende voorbeelden van houtbouw

 12 september 2023 om 17:01  10 minuten

Houtbouw maakt een gestage opmars. Het is goed voor het milieu en circulair, en je kan hout goed combineren met bouwmaterialen als beton en staal. Naast particuliere uitvoeringen, wordt houtbouw steeds vaker toegepast bij grootschaliger projectontwikkeling en betaalbaar vastgoed. We zetten zeven inspirerende voorbeelden op een rij.

>>
Kleine spoorzones worden grote spoorzones

Kleine spoorzones worden grote spoorzones

 11 september 2023 om 17:50  7 minuten

Als de druk op de grote steden groeit, komen de flanken in zicht. Ook daar krijgt bouwen in spooromgevingen prioriteit, zoals rond stations Hoofddorp en Schiedam Centrum. Het zijn ongewoon grote opgaven die de schaal van randgemeenten letterlijk overstijgt. Naast geld is expertise van buitenaf onmisbaar.

>>
Onhaalbaar woonproject? Vaar scherper aan de wind met slimme datakoppelingen

Onhaalbaar woonproject? Vaar scherper aan de wind met slimme datakoppelingen

 11 september 2023 om 09:30  5 minuten

Veel woonprojecten kampen al op voorhand met grote onzekerheden in de exploitatie. Maar als je gaat rekenen en tekenen en data slim koppelt, dan blijkt vaak meer haalbaar dan aanvankelijk gedacht. Dat is althans de boodschap van adviseurs Wiebe de Ridder, Joost van der Zon en conceptontwikkelaar Hidde van de Rhee.

>>
Smart City ‘Alles bouwen wat we willen is verleden tijd’

‘Alles bouwen wat we willen is verleden tijd’

 08 september 2023 om 12:43  4 minuten

Stad en landelijk gebied lijken soms haaks tegen over elkaar te staan. Toch zijn beide gebieden organisch met elkaar verbonden, alleen zijn we dat even vergeten, zei directeur Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons tijdens ROm-live. Hij pleit voor doordacht bouwen in laaggelegen gebieden en bouwmaterialen die van de boer komen.

>>
Den Haag stelt voetganger centraal in plan voor groen en divers centrum

Den Haag stelt voetganger centraal in plan voor groen en divers centrum

 08 september 2023 om 12:42  2 minuten

Het centrum van Den Haag wordt de komende jaren groter, flink groener en het gebruik van panden mag diverser. Vooral de voetganger gaat erop vooruit, blijkt uit het Binnenstadsplan 2033 ‘Een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad’.

>>
Geslaagde bouwversnelling in Deventer door publiek-private samenwerking

Geslaagde bouwversnelling in Deventer door publiek-private samenwerking

 07 september 2023 om 12:22  6 minuten

Niet elk programma voor woningbouwversnelling schiet op. In Deventer lukt het wel. Bij Platform Wonen Deventer komen gemeente, ontwikkelaars, corporaties, banken en makelaars samen. Inzicht in de cijfers en elkaars procedures vormen daarvoor de basis.

>>
Amvest maakt met aankoop zorgwoningen sprong naar regio

Amvest maakt met aankoop zorgwoningen sprong naar regio

 07 september 2023 om 09:44  2 minuten

Vastgoedontwikkelaar, Amvest, zorgaanbieder, Dagelijks Leven, woonzorg, ouderen, dementie, zorg, provincie, krimpgebieden

>>
Overheden Groningen bundelen krachten voor implementatie Omgevingswet

Overheden Groningen bundelen krachten voor implementatie Omgevingswet

 04 september 2023 om 19:39  2 minuten

Met de oprichting van Regionaal Platform Omgevingswet Groningen (RPOG) moet de Omgevingswet in het Noorden een soepele start krijgen.

>>
Verhuiscoach zet Gelderse woningmarkt in beweging

Verhuiscoach zet Gelderse woningmarkt in beweging

 04 september 2023 om 17:00  2 minuten

De provincie Gelderland is positief over de inzet van verhuiscoaches voor 55-plussers. Nu meer dan duizend mensen zijn geholpen, komen er meer sociale huurwoningen vrij voor starters en gezinnen.

>>
Rotterdam opent Startbouwregeling om dip middensegment te voorkomen

Rotterdam opent Startbouwregeling om dip middensegment te voorkomen

 04 september 2023 om 12:45  2 minuten

De gemeente Rotterdam heeft de Startbouwregeling voor woningen in het middensegment geopend. De financiële stimulans van 5000 euro per te bouwen woning voor ontwikkelaars en corporaties en moet voorkomen dat de bouw van Rotterdamse woningen stilvalt. Er is 10 miljoen euro voor het fonds gereserveerd.

>>
Gelderland komt 200 ambtenaren tekort voor woningbouw, 15 miljoen euro nodig

Gelderland komt 200 ambtenaren tekort voor woningbouw, 15 miljoen euro nodig

 31 augustus 2023 om 17:00  2 minuten

Gelderse gemeenten moeten 200 extra ambtenaren aannemen om aan de woningbouwplannen te kunnen voldoen. Door het tekort staat de bouw van ruim 100.000 woningen tot en met 2030 op losse schroeven.

>>
Smart City Run op startbouwsubsidie, ministerie scherpt regels aan

Run op startbouwsubsidie, ministerie scherpt regels aan

 31 augustus 2023 om 14:01  2 minuten

Bouwers, ontwikkelaars en gemeenten hebben zich en masse gemeld voor financiële bijstand uit de Startbouwimpuls (Sbi). Er zijn bij het ministerie van BZK bijna 2200 projecten uit 246 gemeenten aangemeld, goed voor 260.000 woningen.

>>
82 procent van monumenteigenaren wil verduurzamen

82 procent van monumenteigenaren wil verduurzamen

 29 augustus 2023 om 17:00  2 minuten

monument, verduurzamen, NVM, Nationaal Restauratiefonds,

>>
Versnelcoalitie vraagt Rijk om nieuw leenkader verduurzaming koophuis

Versnelcoalitie vraagt Rijk om nieuw leenkader verduurzaming koophuis

 29 augustus 2023 om 13:00  3 minuten

Het aantal koopwoningen dat de afgelopen jaren verduurzaamde is slechts een tiende van het beoogde aantal. De Versnelcoalitie voor Groene Woninginvesteringen wil dat veranderen, en vraagt het Rijk om verduurzamingsleningen toegankelijker te maken zodat het meer woningbezitters bereikt.

>>
Provincie Utrecht aan Rijk: ‘Schuif investeringen niet vooruit’

Provincie Utrecht aan Rijk: ‘Schuif investeringen niet vooruit’

 28 augustus 2023 om 17:29  2 minuten

Om 83.500 woningen voor 2030 te bouwen vraagt de provincie Utrecht hulp aan de landelijke politiek partijen. In een oproep wijst de provincie naar haar mobiliteit, het elektriciteitsnet en het landelijke gebied. Een ruime investering van het Rijk lijkt essentieel, klinkt de oproep.

>>
Zeven inspirerende voorbeelden van gestapeld ruimtegebruik

Zeven inspirerende voorbeelden van gestapeld ruimtegebruik

 23 augustus 2023 om 16:00  10 minuten

Gebiedsvernieuwing zet steeds vaker in op meervoudig ruimtegebruik. Met een goede reden: ruimte is schaars en ontwikkelaars en gemeenten besparen geld door dezelfde grond voor meerdere functies te gebruiken. We zetten zeven inspirerende voorbeelden op een rij.

>>
Almeers Masterplan Ondergrond sturend voor inrichting leefomgeving

Almeers Masterplan Ondergrond sturend voor inrichting leefomgeving

 21 augustus 2023 om 14:10  4 minuten

Door naar de ondergrond te luisteren kan beter worden bepaald waar ruimte is voor parken, waterberging, infrastructuur en publieke voorzieningen zoals scholen. Almere maakt daarvoor een Masterplan Ondergrond voor het nieuwe stadsdeel Pampus. Zo'n masterplan is evengoed inzetbaar voor de bestaande stad, aldus stedenbouwkundige Paola Huiding.

>>
LUMC onderzoekt ondergrens groen voor gezonde stad

LUMC onderzoekt ondergrens groen voor gezonde stad

 18 augustus 2023 om 14:28  2 minuten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoekt de ondergrens voor vergroening, schone lucht en gezond voedselaanbod in de stedelijke leefomgeving. Voor het project ‘ECOTIP’ heeft het medisch centrum vier miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

>>
Bouw studentenhuisvesting loopt stroef, voor tweederde nog geen plan

Bouw studentenhuisvesting loopt stroef, voor tweederde nog geen plan

 16 augustus 2023 om 16:00  2 minuten

Voor ruim 20.000 studentenkamers zijn er plannen en voor het merendeel zijn ook bouwlocaties, zegt Ardin Mourik, regisseur van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, tegen het ANP. Dat is een derde van de beoogde 60.000 voor 2030.

>>
‘Doorstroming starters gebaat bij goedkope, kleine flexwoningen’

‘Doorstroming starters gebaat bij goedkope, kleine flexwoningen’

 15 augustus 2023 om 15:45  6 minuten

Doorstroomkansen van starters op de woningmarkt kunnen worden vergroot met een ‘omgekeerde verhuisketen-strategie’ door de bouw van goedkope, kleine huizen. Flexwoningen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Dat stellen John Stohr en Erik Hol na analyse van een dashboard van het CBS dat verhuisketens inzichtelijk maakt.

>>