Rijk investeert nog eens tientallen miljoenen in flexwoningen

Rijk investeert nog eens tientallen miljoenen in flexwoningen

 19 december 2022 om 10:00  2 minuten

>>
Opinie: Europa wil ons verbieden buitenstedelijk te bouwen

Opinie: Europa wil ons verbieden buitenstedelijk te bouwen

 16 december 2022 om 11:20  5 minuten

Met de mantra ‘no net land take’ wil Europa Nederland verplichten om in 2050 niet meer grond te gebruiken voor verstedelijking dan nu. Een monitor gaat dat al vanaf 2023 bijhouden. Vierkante meters voor verstedelijking moeten elders worden ‘teruggegeven’. Compleet onwerkbaar, beargumenteert Jos Feijtel.

>>
Vierde ronde Woningbouwimpuls: meer geld naar buitenstedelijk, Amsterdam grote ‘winnaar’

Vierde ronde Woningbouwimpuls: meer geld naar buitenstedelijk, Amsterdam grote ‘winnaar’

 15 december 2022 om 15:26  2 minuten

Amsterdam krijgt ruim 28 miljoen euro van het Rijk voor de bouw van zo’n negenduizend woningen, waarmee het de grote ‘winnaar’ is van de vierde tranche van de woningbouwimpuls.

>>
RvS torpedeert nieuwbouwplannen Haarlemmermeer

RvS torpedeert nieuwbouwplannen Haarlemmermeer

 15 december 2022 om 12:25  2 minuten

De bouw van 700 woningen in Badhoevedorp staat op lossen schroeven. De Raad van State zegt dat de geplande wijk Schuilhoeve te veel last krijgt van vliegtuiglawaai.

>>
Gemeenten leveren in op grondprijzen om bouw draaiende te houden

Gemeenten leveren in op grondprijzen om bouw draaiende te houden

 15 december 2022 om 12:15  2 minuten

Een steeds groter aantal gemeenten verhoogt volgend jaar de grondprijzen niet en een aantal voert een daling door. Gemeenten die wel verhogen, kiezen grotendeels voor lagere percentages dan de inflatie. Al met al komt de gemiddelde prijsverhoging komend jaar uit op 2,4 procent. Dat blijkt uit de Benchmark gemeentelijke grondprijzen 2022-2023 van Stec Groep.

>>
Wethouder Eindhoven: groei Brainport vraagt om inhaalslag woningbouw

Wethouder Eindhoven: groei Brainport vraagt om inhaalslag woningbouw

 14 december 2022 om 15:54  7 minuten

Eindhoven is hét middelpunt van de Brainport-regio, waar het economisch voor de wind gaat door hightech-gigant ASML. Dat gaat gepaard met een gigantische groeiopgave, met alleen in Eindhoven al 40.000 woningen erbij in 2040. In het achtste en laatste deel van de wethoudersserie vertelt wethouder Mieke Verhees (PvdA) over haar opgaven en werkwijze.

>>
Leegstand van woningen, kantoren en winkels daalt verder

Leegstand van woningen, kantoren en winkels daalt verder

 14 december 2022 om 14:43  1 minuut

De leegstand van onder meer woningen, kantoren en winkels daalt. In 2021 stonden 229.000 objecten leeg, tegenover 219.000 in 2022. In totaal staat 2,6 procent van de Nederlandse gebouwen leeg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

>>
Achterhoek heeft Randstedelingen of robots nodig

Achterhoek heeft Randstedelingen of robots nodig

 14 december 2022 om 11:55  4 minuten

De Achterhoek zit economisch in de lift. Dat terwijl de regio meer nog dan de rest van Nederland kampt met vergrijzing en wegtrekkende jongeren. Om momentum te behouden, moet de regio inzetten op hoger onderwijs, arbeidsvervangende techniek en passend woningaanbod voor Randstedelingen.

>>
‘Gratis grond op de daken’: Duits optoppen biedt ook in Nederland kansen

‘Gratis grond op de daken’: Duits optoppen biedt ook in Nederland kansen

 13 december 2022 om 15:04  3 minuten

De Duitsers hebben een opvallende ‘troef’ tegen de woningnood, schrijft de NOS. Met het optoppen van Plattenbau uit de jaren ’70 willen Duitse corporaties hun bestand snel uitbreiden. Het is een aanpak die ook in Nederland potentie heeft, bleek eerder uit onderzoeken van onder meer KAW Architecten, Platform31 en studenten van de TU Delft.

>>
Natuur en Milieu: ‘Maak verhuurverbod slecht energielabel concreet’

Natuur en Milieu: ‘Maak verhuurverbod slecht energielabel concreet’

 13 december 2022 om 14:06  3 minuten

In 2030 wil het kabinet dat alle woningen een energielabel hebben dat beter is dan label E. Nu voldoen zo’n 1,5 miljoen woningen daar niet aan. Natuur & Milieu wil dat na 2030 geen aankoop, verkoop of verhuur van woningen met energielabel E, F of G mogelijk is.

>>
Woonbond: veel minder sociale huur met nieuw puntensysteem

Woonbond: veel minder sociale huur met nieuw puntensysteem

 13 december 2022 om 11:44  4 minuten

Drie stappen vooruit, twee terug. Zo typeert de Woonbond de nieuwe reguleringsplannen van woonminister Hugo de Jonge. Zijn herziening van het puntensysteem kan tot minder sociale huur leiden, waarschuwt de huurdersorganisatie. Vooral de WOZ-cap en punten voor energielabels zijn boosdoeners, aldus de bond.

>>
De Jonge geeft provincies huiswerk voor nieuwe nota ruimte

De Jonge geeft provincies huiswerk voor nieuwe nota ruimte

 12 december 2022 om 15:17  2 minuten

De provincies moeten aan de bak met de ‘puzzelfase’ voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat schrijft VRO-minister Hugo de Jonge in een vandaag verstuurd ‘startpakket’. Eind 2023 moeten er bestuurlijke afspraken liggen over de inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. In 2024 moet een nieuwe nota ruimte volgen.

>>
Zeven procent energielabels klopt niet, De Jonge komt met plan

Zeven procent energielabels klopt niet, De Jonge komt met plan

 09 december 2022 om 15:06  2 minuten

Bij zeven procent van alle woningen die in 2021 een nieuw energielabel kregen, zijn fouten gemaakt. Dat blijkt uit een jaarlijkse monitoringsrapportage. Minister Hugo de Jonge neemt maatregelen om het uitgeven van labels te verbeteren, zoals het scherper monitoren van adviseurs.

>>
‘Deelwoningen voor ouderen’ wint Zuid-Hollandse doorstroomprijs

‘Deelwoningen voor ouderen’ wint Zuid-Hollandse doorstroomprijs

 09 december 2022 om 13:59  1 minuut

>>
Negen bouwers mogen voor Rijk 2.000 flexwoningen gaan bouwen

Negen bouwers mogen voor Rijk 2.000 flexwoningen gaan bouwen

 09 december 2022 om 11:08  2 minuten

>>
Gratis boek Zuid-Holland over leefstijl en leefomgeving

Gratis boek Zuid-Holland over leefstijl en leefomgeving

 08 december 2022 om 15:41  1 minuut

De provincie Zuid-Holland heeft een gratis inspiratieboek ‘De omgeving als leefstijlcoach’ uitgegeven. Het boekje biedt een verzameling aan ideeën voor een betere samenwerking tussen ruimtelijke ordening en de sociale sector.

>>
Investeringen in woningbouw stagneren

Investeringen in woningbouw stagneren

 08 december 2022 om 15:37  2 minuten

De totale investeringen in woningen daalden het afgelopen jaar van 4 naar 3 miljard euro. Voor 2023 wordt geen verbetering verwacht. Teruglopende investeringen in nieuwbouw komen vooral door marktomstandigheden en in mindere mate door naderende regulering. Dat stelt vastgoedadviseur Colliers in zijn Outlook 2023.

>>
Steden rond IJsselmeer krijgen economische boost door verbreden sluis Afsluitdijk

Steden rond IJsselmeer krijgen economische boost door verbreden sluis Afsluitdijk

 08 december 2022 om 13:52  2 minuten

De sluis bij het Kornwerderzand op de Afsluitdijk wordt verbreed van 14 tot 25 meter. Uitstekend nieuws, zeggen steden en dorpen rond het IJsselmeer. Hun havens kunnen vanaf 2028 grotere schepen uit de Noordzee ontvangen. ‘Urk kan zo uitgroeien tot een van de grootste maritieme clusters in Noord-Nederland.’

>>
‘Nationaal Actieplan Dakloosheid te los en vrijblijvend voor groot succes’

‘Nationaal Actieplan Dakloosheid te los en vrijblijvend voor groot succes’

 07 december 2022 om 11:00  6 minuten

Het nieuwe Nationaal Actieplan Dakloosheid met als motto ‘wonen eerst’ is een broodnodige ommezwaai in hoe de overheid naar dak- en thuisloosheid kijkt. Maar het is te los en vrijblijvend. Gemeenten krijgen te veel vrijheid, dus een structurele daling van het aantal dakloze mensen hoeven we niet te verwachten. Dat zeggen experts tegen Stadszaken.

>>
Twente wil verduurzamingsgelden Rijk in één keer voor nieuwe aanpak

Twente wil verduurzamingsgelden Rijk in één keer voor nieuwe aanpak

 06 december 2022 om 16:35  2 minuten

Enschede, Almelo en Hengelo willen stoppen met afzonderlijke subsidies en regelingen om woningen te verduurzamen. In plaats daarvan vragen ze het Rijk om zo’n 846 miljoen euro in één keer over te maken.

>>
Kabinet maakt 60 miljoen vrij voor duurzame bouwmachines

Kabinet maakt 60 miljoen vrij voor duurzame bouwmachines

 05 december 2022 om 16:00  1 minuut

Het kabinet verdrievoudigt komend jaar de subsidies voor uitstootvrije machines in de bouw, van 20 naar 60 miljoen euro. Dat maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW maandag bekend. De grotere subsidiepot moet het stikstofprobleem 'steeds verder de wereld uit helpen'.

>>
Opinie: Woningbouw delft het onderspit in het nieuwe stikstofbeleid

Opinie: Woningbouw delft het onderspit in het nieuwe stikstofbeleid

 05 december 2022 om 11:30  4 minuten

>>
Vergeet de stikstofcrisis, ‘No net land take’ komt eraan

Vergeet de stikstofcrisis, ‘No net land take’ komt eraan

 02 december 2022 om 16:00  4 minuten

Milieu-experts binnen de EU werken aan een regeling waarbij verstedelijking niet ten koste mag gaan van natuur of landbouwgrond. Veel is nog onduidelijk over de ‘No net land take’-doelstelling.

>>
Noord-Brabant en Eindhoven willen ontwikkelmaatschappij voor stationsgebied

Noord-Brabant en Eindhoven willen ontwikkelmaatschappij voor stationsgebied

 02 december 2022 om 11:51  2 minuten

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven willen publieke ontwikkelmaatschappij oprichten voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord, onderdeel van Eindhoven KnoopXL. Naar verwachting nemen de Eindhovense gemeenteraad en Provinciale Staten begin februari een besluit.

>>
Het is officieel gedaan met de verhuurderheffing

Het is officieel gedaan met de verhuurderheffing

 01 december 2022 om 12:00  2 minuten

>>
Woonbond: Trage invoer wet maakt huurverhoging met inflatie toch mogelijk

Woonbond: Trage invoer wet maakt huurverhoging met inflatie toch mogelijk

 30 november 2022 om 16:00  2 minuten

>>
Opinie: Woningbouw staat op de richel van het ravijn, is een totale instorting te voorkomen?

Opinie: Woningbouw staat op de richel van het ravijn, is een totale instorting te voorkomen?

 30 november 2022 om 14:00  4 minuten

>>