Senior Beleidsmedewerker Luchtkwaliteit

Provincie Utrecht


Provincie: Utrecht
Direct solliciteren: klik hier

 Voor domein SLO, team Milieu is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Senior Beleidsmedewerker Luchtkwaliteit
32 uur per week

Wie zijn wij
Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen de aantrekkelijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Binnen het team Milieu dragen wij daar direct aan bij met onder andere het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving, het ondersteuningsprogramma duurzame gebiedsontwikkeling en thematische programma’s voor o.a. lucht, geluid en veiligheid. Samen met de collega’s vanuit de werkvelden mobiliteit, landbouw, ruimtelijke ordening, economie, energie, bodem, water, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en bestuur en organisatie. In nauwe samenwerking met een scala aan partners in de regio. De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en uitdagender. Er wordt steeds meer van ons verwacht in wisselende rollen als initiator, facilitator, samenwerkingspartner, (mede-)ontwikkelaar en verbinder, zowel voorwaardenscheppend als kaderstellend.

Wat ga je doen
Wil jij bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving in de provincie Utrecht? In het nieuwe coalitieakkoord is één van de speerpunten het behalen van de WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit, om zo bij te dragen aan de gezondheid. In de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht staat het programma om hier te komen, in cocreatie met onze partners. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor de realisatie van deze agenda. Belangrijke onderdelen daarvan betreffen de raakvlakken met het mobiliteits- en landbouwbeleid en de aanpak van onder meer houtrook.

De toegenomen samenhang van Luchtkwaliteit met andere thema’s en partners vraagt om een fundamenteel andere aanpak dan in het verleden en vraagt om creativiteit en flexibiliteit bij het definiëren en oplossen van vraagstukken. Daarin ligt ook de kans om gezondheid een meer prominente plaats te geven.

We verwachten dat je samenhangende processen oppakt, aanstuurt, vorm geeft en vertaalt naar praktische oplossingen bijvoorbeeld door het inzetten van innovatieve werkvormen. Bepalend voor het succes daarvan is dat het aan moet sluiten bij de behoefte van de betrokken partijen. Je moet co-creëren, verbinden, aanjagen en draagvlak creëren. Je werkt daarbij intensief samen met collega’s die werkzaam zijn op het gebied van luchtkwaliteit, de andere onderdelen van milieu, mobiliteit, landbouw, bestuur en organisatie, binnenstedelijke ontwikkeling, energie, klimaat etc.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden

 • Coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster Luchtkwaliteit.
 • Coördinatie van de realisatie van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht, met een focus op de procesmatige kant.
 • Draagvlak en commitment bestendigen voor de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht, zowel extern als intern.
 • Uitbreiden van het netwerk op het gebied van luchtkwaliteit.
 • Organiseren en begeleiden van diverse bijeenkomsten inzake luchtkwaliteit.
 • Meedenken en -werken aan een verdere integratie van luchtkwaliteit met andere milieuthema’s in de advisering vanuit het team milieu.
 • Het team milieu is in ontwikkeling. Het is mogelijk dat de coördinerende taak voor het cluster luchtkwaliteit uitgebreid wordt met de coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster geluid.
 • De procesmatige werkzaamheden kunnen in de toekomst verbreed worden naar andere onderwerpen binnen het team milieu.


Wat bieden wij

 • Het salaris bedraagt maximaal € 5.652,35 (schaal 12).
 • Volop opleidingsmogelijkheden.
 • Een individueel keuzebudget van 22,37% bovenop je loon. Je kiest zelf wanneer je dit laat uitbetalen. Of je koopt er extra verlof voor.
 • Een ruime ATV-regeling voor een goede werk-privébalans.


Goed om te weten

 • Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.
 • Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.


Wat verwachten wij
Wij zoeken een daadkrachtige professional met een afgeronde wo-studie op het raakvlak van Luchtkwaliteit en Gezonde Leefomgeving die met de kernkwaliteit 'verbinden' in staat is om verbindingen te leggen tussen de verschillende thema’s en partners die raakvlakken hebben met luchtkwaliteit.

Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het samenwerken in opgavegerichte netwerken. Je bent prettig om mee samen te werken en bent resultaatgericht zonder daarbij je omgeving uit het oog te verliezen. Je hebt affiniteit met het onderwerp luchtkwaliteit en de andere thema’s die spelen binnen het onderwerp gezonde leefomgeving. Je bent initiatiefrijk in het verkennen en benutten van kansen die er liggen om luchtkwaliteit te verankeren in het provinciale en gemeentelijke beleid. Je beschikt over creativiteit en doorzettingsvermogen in het bereiken van doelen. Je bent ambassadeur voor de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het onderwerp Luchtkwaliteit.

Functiewensen

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (enthousiasmerend en verbindend).
 • Netwerker.
 • Je beschikt over vaardigheden en vasthoudendheid voor het verkrijgen van draagvlak (zowel in- als extern) voor de geboden oplossingen.
 • Je beschikt over een grote politiek-bestuurlijke gevoeligheid en hebt ruime ervaring met bestuurlijke advisering.
 • Je hebt kennis van het onderwerp luchtkwaliteit of je bent in staat om je dit snel eigen te maken.
 • Je bent gericht op het bereiken van concrete resultaten.
 • Visie op en ervaring met diverse milieuvraagstukken en de inzet van innovatieve werkvormen.
 • Overtuigingskracht op basis van inhoud in combinatie met persoonlijke eigenschappen en vaardigheden.
 • Brede helicopterview en visie op beleidsontwikkeling en inbreng binnen de verschillende beleidsvelden (klimaat, mobiliteit stedelijke ontwikkeling et cetera).


Geïnteresseerd in deze vacature?
Heb je interesse? Solliciteer dan nu via het online sollicitatieformulier.

Heb je vragen over de vacature?
Neem voor inhoudelijke informatie over deze functie contact op met Marjon Plantinga, Beleidsmedewerker Luchtkwaliteit, via telefoonnummer 06 - 11 64 39 52 of e-mailadres: Marjon.Plantinga@provincie-utrecht.nl.

Heb je vragen over de procedure?
Neem voor meer informatie over de sollicitatieprocedure contact op met Sana Nour Eddin, Adviseur Werving & Selectie en Mobiliteit, via telefoonnummer: 06 - 25 77 89 81 of e-mailadres: matchpoint@provincie-utrecht.nl.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Per: 19-02-2020 | 32 uur | HBO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl