Senior Projectleider

Waterschap Brabantse Delta


Provincie: Noord-Brabant
Website: klik hier
Direct solliciteren: klik hier

 

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continu in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Spreekt deze werkomgeving je aan, lees dan verder of deze vacature is wat je zoekt.

Op de afdeling Ontwerp en Realisatie zijn we op zoek naar twee
Senior projectleiders
elk in de rol van omgevingsmanager
voor 32-36 uur, locatie: Breda

De afdeling Ontwerp en Realisatie voert projecten uit voor het waterschap die gerelateerd zijn aan het watersysteem en draagt zorg voor het opdrachtgeverschap richting externe en interne partijen. Er wordt gewerkt aan een aantal programma’s die leiden tot concrete projecten en opgaven.

De afdeling werkt volgens het IPM (Integraal Project Management)-model. Dit model bestaat uit 5 rollen: projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager, manager project beheersing en contract manager.
De projecten worden veelal gekenmerkt door een groot aantal stakeholders. Omgevingsmanagement is daarbij van cruciaal belang om het draagvlak en de impact van het project in de streek goed te organiseren.

Binnen de afdeling Ontwerp en Realisatie zoeken wij versterking in de functie van omgevingsmanager voor de natuurontwikkelingsopgave én de dijkverbeteringsopgave. Dat zijn dus twee verschillende projecten, wij zoeken dan ook 2 omgevingsmanagers. Het kan zijn dat je meer aantoonbare ervaring of affiniteit hebt met één van beide type projecten, dat kan verstandig zijn om aan te geven.

De functie
Je bent verantwoordelijk voor de portefeuille die omgevingsmanagement omvat, waarbij je verantwoording aflegt aan de projectmanager. Als omgevingsmanager is het belangrijk dat je zowel kan sturen als inhoudelijke kennis hebt. Omgevingsmanagement houdt onder andere het volgende in:

  • Inhoudelijke aansturing, waarbij je te maken hebt met adviseurs van grondzaken/-werving, communicatie adviseurs /-medewerkers, bestuurders, planadviseurs, e.d.
  • Je stelt bijvoorbeeld met collega’s een strategieplan op of een samenwerkingsovereenkomst.
  • Het opzetten en begeleiden van de processen die moeten leiden tot de eindproducten zoals die binnen het IPM- team tot stand dienen te komen op gebied van stakeholdermanagement, communicatie, vastgoed, conditionering, vergunningen, subsidies en procedures.
  • Stakeholdermanagement: wat zijn de belangen in en rond het project en welke bedreigingen en kansen komen hieruit voort? Hoe kunnen we hiermee om gaan? Hoe gaan we om met burgerparticipatie bij de diverse projecten?
  • Hoe komen we tot een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gedragen project? Borging van de omgevingsaspecten, zoals stakeholderbelangen, vastgoed en de effecten van het project op de omgeving.
  • Welke formele procedures moeten we doorlopen (projectplan, bestemmingsplan, vergunningen en subsidieaanvragen) en hoe kunnen we die zodanig plannen dat een vroege marktbenadering mogelijk is zonder veel risico’s?
  • Belangrijk is dat er zowel op operationeel vlak als op tactisch strategisch vlak werkzaamheden verricht dienen te worden. Goed kunnen schakelen van hands on naar een hoger abstractie niveau en andersom.
  • Aantoonbare ervaring in het integraal samenwerken in IPM teams is een absolute pre.


In deze functie heb je met veel verschillende partijen te maken: andere overheden, verenigingen en bewoners. Je stimuleert samenwerking, bepaalt gezamenlijk een strategie en zorgt voor een goede afstemming tussen partijen, op bestuurlijk niveau en in de eigen organisatie. Je neemt de organisatie mee in de plannen en veranderingen en stemt ook tijdig af met de andere leden van je team.

Competenties
Je kunt mensen motiveren en laten bewegen. Je bent in staat om verbinding te maken, waarbij je constructief samenwerkt met alle partijen: externe partijen, teamleden, overige collega’s en bestuur. Je bezit die competenties die je in staat stellen anderen die in hetzelfde omgevingsproces werkzaam zijn, aan te sturen of zelfs leiding te geven. Daarnaast kun je snel schakelen, want er gebeurt veel! Je bent goed in staat om issues snel te doorgronden en oplossingsgerichte processen in te voeren en te leiden. Je bent assertief en schuwt niet om door te pakken.

Wij vragen
We zoeken een stevige projectleider die kan opereren op strategisch-bestuurlijk niveau. We vragen minimaal hbo+ werk- en denkniveau, aantoonbare affiniteit met natuurontwikkelingsopgaven of in dijkversterkingsprojecten en een grote dosis enthousiasme. Vanwege een versnellingsopgave in de projecten is het belangrijk dat je in de 'al rijdende trein kunt springen'.

Wij bieden
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta of kijk op onze website www.brabantsedelta.nl.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband € 3.401,- en maximaal € 4.767,- bruto per maand (schaal 11). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Dit budget kun je aanwenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of het genereren van extra inkomen. Tot slot geldt een collectieve salarisverhoging per 1 april 2019 van 3,25%.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Interesse?
Als jouw competenties aansluiten bij de functie dan ontvangen wij graag jouw cv met uitgebreide motivatie via het online sollicitatieformulier. Je kunt reageren tot en met 6 januari 2019. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Frank Pulles, afdelingshoofd ontwerp & realisatie (telefoonnummer 076-5641048) en over de procedure met Fieke Spoormakers, HR-medewerker (telefoonnummer 076-5641833). De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 17 januari 2019.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

Per: 20-12-2018 | 36 uur | HBO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl