(Medior) projectleider ruimte, mobiliteit en/of woningbouw

Platform31

36 uur | WO

Provincie: Zuid-Holland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Zoek je een nieuwe uitdagende functie waarbij je werkt aan vraagstukken op het snijvlak van ruimte, (deel)mobiliteit en/of woningbouw bij een betekenisvolle kennis- en netwerkorganisatie? En wil je jouw bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen? En daarvoor relevante partijen bij elkaar brengen om kennis en praktijkervaringen te delen?

We zijn op zoek naar een enthousiaste:
(Medior) projectleider ruimte, mobiliteit en/of woningbouw

Het betreft een functie voor 36 uur (32 uur behoort ook tot de mogelijkheden).

Binnen de opgave Wonen, ruimte en leefbaarheid werken we aan een woon- en leefomgeving die aansluit bij wat voor mens en samenleving belangrijk en betaalbaar is. Voor iedereen die er een thuis heeft of zoekt.

Verantwoordelijkheden

 • Je werkt aan vraagstukken op het snijvlak van ruimte, (deel)mobiliteit en/of woningbouw, en brengt hierin samenhang. Immers, met het toenemende woningtekort en de druk op de ruimte is het nodig om mobiliteit slimmer te organiseren.
 • Als (medior) projectleider werk je zelfstandig of in een (klein) team.
 • Je initieert, werft, begeleidt en evalueert communities of practice, leernetwerken, onderzoeken, experimenten en voorbeeldprojecten. Je vertaalt maatschappelijke vraagstukken naar concrete projecten en perspectieven voor beleid. Je ziet deze opgaven in samenhang met andere vraagstukken: duurzaamheid, leefbaarheid, biodiversiteit, inclusiviteit en vergrijzing. Door kennis te ontwikkelen en delen draag je bij aan handelingsperspectief voor organisaties die werken aan deze opgaven.
 • Je trekt lessen uit praktijkvoorbeelden overal in het land. Deze kunnen gemeenten, provincies, corporaties, het Rijk, uitvoeringsorganisaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties benutten voor hun opgaven rond ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en/of woningbouw.
 • Je brengt partijen met verschillende belangen en perspectieven bij elkaar om (praktische) vraagstukken te helpen oplossen. Je werkt daarbij samen met overheden, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en wetenschap.
 • Je onderhoudt externe contacten met gemeenten, provincies, het Rijk, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen, adviseurs en diverse partners die zich inzetten voor de opgaven rondom ruimte, mobiliteit en/of woningbouw.

Dit is jouw profiel

 • Je hebt WO werk- en denkniveau met een voor deze functie relevante opleiding, zoals sociale geografie, planologie, bouwkunde of bestuurskunde.
 • Je hebt relevante ervaring op het gebied van ruimte, woningbouw en/of mobiliteit.
 • Je hebt gedegen kennis van ten minste één van de opgaven rondom ruimte, wonen en/of mobiliteit.
 • Je kan nieuwe kennis mondeling en schriftelijk goed overbrengen.
 • Je bent in staat om de thema’s in jouw vakgebied te koppelen aan andere maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, economie, leefbaarheid, onderwijs, veiligheid of arbeidsmarkt.
 • Je bent resultaat- en praktijkgericht, klant- en kwaliteitsgericht, deskundig, analytisch en ondernemend.

Over Platform31
Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart. Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengt Platform31 partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Er werken ongeveer 80 medewerkers bij Platform31. We zijn een organisatie met korte lijnen. Onze kernwaarden zijn een belangrijke leidraad in ons werk: verbindend, bekwaam, signalerend, vernieuwend en onafhankelijk.

Wij bieden
Een dynamische, inspirerende werkomgeving met veel flexibiliteit, de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken, inspirerende collega’s met volop mogelijkheden tot verdieping van je kennis en verbreding van je netwerk. Veel ruimte voor eigen initiatief en samenwerking.

We hebben een informele werksfeer. We organiseren regelmatig lunchlezingen waarbij collega’s vertellen over hun werk of thema’s om elkaar te inspireren. We ontwikkelen jaarlijks een trainingsprogramma waarin we relevante trainingen aanbieden. We lunchen graag met elkaar en elke maand is er een donderdagmiddagborrel. Collega’s organiseren sportieve en culinaire uitstapjes zoals indoor klimmen of een etentje op het strand. Geen verplichting, wel erg gezellig.

We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. De aanstelling vindt plaats conform de arbeidsvoorwaarden van Platform31.

Interesse?
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maarten Hoorn, maarten.hoorn@platform31.nl, 06-10156708.

Geïnteresseerden kunnen vóór 18 septembers a.s. reageren. Stuur ons je motivatie met een CV naar hrm@platform31.nl t.a.v. Geke Roos.