Senior Adviseur Maatschappelijk Vastgoed

Werkorganisatie HLTsamen

fulltime uur | HBO

Provincie: Zuid-Holland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Wij zijn op zoek naar een

Senior Adviseur Maatschappelijk Vastgoed

Ben jij op zoek naar een baan waarin je het verschil kunt maken voor het domein sociaal domein? En bovendien een belangrijke schakel bent met het fysieke domein? Dan is deze baan echt iets voor jou!

Het sociaal domein is de laatste jaren enorm in ontwikkeling, mede door de verschillende crises en de tijdelijke nieuwe taken die daaruit steeds voortvloeien. Het domein speelt in deze taken veelal een centrale of coördinerende rol. De maatschappelijke opgaven worden steeds complexer en diverser. Dit vraagt in- en extern om versterking van de integraliteit en samenwerking met onze ketenpartners. Daarnaast krijgt de (sub-) regionale samenwerking steeds meer een belangrijke rol in ons werk.

Dit vereist een flexibele en wendbare werkorganisatie, die voldoende strategisch vermogen heeft en een relevante bijdrage kan leveren aan een toekomstbestendig sociaal domein.

Hier kun jij als senior adviseur Maatschappelijk Vastgoed het verschil gaan maken!

Jouw werk
Je werkt vanuit het domein Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) nauw samen met de andere domeinen van de Werkorganisatie en maatschappelijke partners. Je maakt vanuit je functie met name de verbinding tussen de functionele eisen voor maatschappelijk vastgoed en de realisatie van de concrete (bouw-)projecten. Welke bijdrage lever jij hieraan en welke concrete taken liggen bij jou?

Jij:

 • zorgt voor strategische beleidsontwikkeling en advisering t.b.v. een toekomstbestendig (maatschappelijk) accommodatiebeleid. Deze beleidsontwikkeling heeft betrekking op meerdere samenhangende beleidsvelden (zoals bijvoorbeeld Onderwijs, Wmo, Welzijn, alsmede inwonersinitiatieven) met een maatschappelijke en bestuurlijke impact;
 • zorgt voor integrale afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat strategisch/tactisch van aard is en een (middel)lange doorlooptijd heeft waarbij er sprake kan zijn van tegengestelde belangen;
 • stelt in dat verband -daar waar nodig- startnotities, opdrachtformuleringen, afwegingskaders en functionele programma’s van eisen op;
 • zorgt ervoor dat de belangen van het sociaal domein integraal onderdeel worden van de planontwikkeling in het fysiek domein;
 • onderhoudt contacten met de maatschappelijke partners en de MO-accounthouders over de functionele wensen en eisen aan de accommodaties;
 • organiseert de noodzakelijke besluitvorming voor dit soort accommodatievraagstukken;
 • leidt of participeert in programma’s en projecten;
 • adviseert collega’s, directie, portefeuillehouders en colleges over accommodatievraagstukken.

Dit bieden wij:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar. Allebei tevreden? Dan krijg je een vast contract;
 • in overeenstemming met je ervaring een bruto jaarsalaris van maximaal  € 80.413,-  bij een werkweek van 36 uur; dit is inclusief een persoonlijk budget van 17,05% van je salaris, dat je maandelijks opbouwt en naar eigen inzicht kunt besteden, bij voorbeeld aan extra salaris, extra vakantiedagen of opleidingen
 • 27 vakantiedagen op jaarbasis en een uitstekende verlofregeling, waaronder betaald ouderschapsverlof;
 • plaats- en tijdonafhankelijk werken. We werken namelijk daar waar het voor ons werk het beste werkt. Daarvoor bieden wij goede faciliteiten, waaronder een mobiele telefoon en een laptop in bruikleen,  een reiskosten- en thuiswerkvergoeding en een bijdrage in de kosten van de inrichting van je thuiswerkplek;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een collectieve ziektekostenverzekering, ABP keuzepensioen, waarvan wij 70% betalen, een uitstekende verlofregeling en flexibele werktijden;
 • alle kans om jezelf verder te ontwikkelen, inclusief doorgroeimogelijkheden. Een Talenten Motivatie Analyse, ontwikkelgesprekken, cursussen en trainingen online via de HLT-academy en extern behoren tot de mogelijkheden:
 • gratis parkeergelegenheid bij al onze locaties en de mogelijkheid om voor dienstreizen gebruik te maken van onze elektrische fietsen, scooters en auto’s.

Dit breng jij mee
Jouw kennis van het vakgebied en je scherpe analytische vaardigheden zorgen dat jij snel tot de kern van de zaak komt en deze kunt vertalen naar innovatieve ideeën, heldere plannen en uitvoerbare voorstellen. Je communiceert makkelijk, staat open voor meningen en bijdragen van anderen en kunt buiten de gebaande paden denken als de situatie daarom vraagt. Zo sla je de belangrijke brug tussen het fysieke en sociale domein.

Verder beschik je over:

 • een academisch werk- en -denkniveau en aanvullende, relevante opleidingen;
 • minstens 3 jaar ervaring met onderwerpen als ruimtelijke ordening en vastgoed;
 • inzicht in complexe maatschappelijke processen en vraagstukken en beleidseffecten;
 • kennis van en ervaring met opgavegericht en projectmatig;
 • werkenflexibiliteit en veerkracht en een constructieve en positieve instelling.

Ja! Dit is mijn baan
Heb je nog vragen? App of bel dan met Sinan Cengiz, teammanager, op 06 41 12 62 12. Of solliciteer direct. Stuur ons vóór 11 september 2023 je cv en een korte motivatie via onze sollicitatiepagina.

We werven tegelijkertijd in- en extern. Bij gelijke geschiktheid, gaat een interne kandidaat voor. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag hoort bij de sollicitatie. Ook kunnen we referenties opvragen bij vorige werkgevers.

De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 22 september vanaf 14.00 uur in het gemeentehuis van Lisse.

Over het domein maatschappelijke ontwikkeling
Het domein maatschappelijke ontwikkeling maakt onderdeel uit van de werkorganisatie HLTsamen. Deze werkorganisatie werkt voor drie gemeenten en bevindt zich momenteel in een organisatieontwikkelproces.

Binnen het domein MO werken we met elkaar aan integraal beleid op het gebied van preventief jeugdbeleid, jeugdhulp, onderwijs, volksgezondheid, sport, cultuur, WMO en participatie. Dit integraal beleid staat verwoord in onze Maatschappelijke Agenda (MAG).

Over HLTsamen
Meer informatie over HLTsamen vind je hier: Over ons

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!