Senior adviseur woonbeleid

Provincie Utrecht

36 uur | WO

Provincie: Utrecht
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

36 - 40 | Schaal 12 | Tijdelijk contract met optie tot verlenging

Ben jij de stevige verbindende adviseur met inzicht op woonbeleid? Dan maken wij graag kennis met jou!

Wie zijn wij?
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Stedelijke Leefomgeving
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Gezonde Leefomgeving en Energietransitie.

De opgave
De naam van het programma – Versnelling Woningbouw – zegt het al: je gaat samen met enthousiaste collega’s uit diverse teams de woningbouw versnellen. Een opgave die hoog op de politieke agenda staat. En die we samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen oppakken. We treden op als proactieve, gelijkwaardige partner, die durft te agenderen en partijen prikkelt om tot innovaties en nieuwe initiatieven te komen. Zo dagen we ze uit om soms net iets meer of anders te doen dan ze van plan waren of gewend zijn. Daarbij ondersteunen we niet alleen met geld, maar ook met bijvoorbeeld kennisoverdracht, innovatieve denktanks en procesondersteuning op verschillende niveaus.

Wat ga je doen? 
Jij geeft met directe collega’s vorm aan de regiefunctie van de provincie op het gebied van wonen. De regie op de volkshuisvesting wordt versterkt door het Rijk en dat vraagt ook een versterking van de regisserende en coördineren rol van de provincie. Daarom breiden we de beleidsfunctie Wonen binnen het programmateam uit. Met de directe collega’s die ook met beleid bezig zijn, ga je pionieren om de regierol vorm te geven, ontwikkel je woningmarktbeleid en maak je onderling een taakverdeling. Hiermee draag je bij aan  de realisatie van de woningbouwopgave. Hoe sturen we op voldoende passende woningen? Mag je juridisch gezien bepaalde doelgroepen voorrang geven? Hoe blijven de woningen betaalbaar? Hoe gaan we  de gemeentelijke woonzorgvisies coördineren?  Daarnaast ben je in staat om maatschappelijke ontwikkelingen snel te signaleren en deze te vertalen in de lopende complexe beleidsopgaven.

Rondom deze en andere vraagstukken initieer jij projecten en pilots, die je laat landen in de verschillende gemeenten waarvoor je teamgenoten aan de slag zijn. Je adviseert het provinciebestuur. Wat niet betekent dat je alleen stukken schrijft. Jij bent een adviseur die extern proactief de samenwerking opzoekt, inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en de verbinding legt met interne collega’s. Ook behoort het adviseer van het management en bestuur over actuele volkshuisvestingvraagstukken en het zo nodig het initiëren van bestuurlijk overleg, tot je takenpakket.  

Wie zoeken wij?

 • Academisch niveau en minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling bij overheden, in het bijzonder op het gebied van woningmarktvraagstukken.
 • Vanuit jouw werkervaring ben je aantoonbaar in staat om zelfstandig op strategisch niveau te adviseren en dit uit te dragen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
 • Je bent een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een goed ontwikkelde politieke antenne.
 • Een proactieve en ondernemende instelling en je bent stressbestendig. Je bent in staat om snel te schakelen in een soms hectische omgeving
 • Je bent in staat de verbinding te leggen tussen verschillende inhoudelijke disciplines en onderhoudt een netwerk zowel binnen als buiten de organisatie
 • De creativiteit om tot innovatieve oplossingen te komen, waarbij je risico’s (middelen, maatschappelijk, politiek) goed weet in te schatten.
 • Snel kunnen schakelen van strategisch naar tactisch niveau en de vertaalslag kunnen maken naar het operationele niveau.

Wat bieden wij?
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 12maanden voor 36 totuur per week met optie tot verlenging;
 • een salaris van maximaal € 6.323,27 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12);
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; NB POB geldt alleen voor contracten van langer dan zes maanden. 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Contactinformatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Helma Koninkx, opgavemanager,  telefoon 06-1585 1385.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin, adviseur werving & selectie, telefoon 06 25 77 89 81 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 19 maart 2023.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.