Manager Bedrijfsafval

Gemeente Amsterdam

36 uur | HBO

Provincie: Noord-Holland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

36 uur per week

In het kort

 • Je bent lid van, en vertegenwoordigt het team binnen het managementteam van Afvalinzameling.
 • Je levert vanuit deze verantwoordelijkheid een bijdrage aan de overall visie- ontwikkeling, bedrijfsvoering, bedrijfsplanning en beleidsrealisatie van de afdeling Afvalinzameling.
 • Je levert een vakinhoudelijke bijdrage binnen de lopende innovatieprojecten binnen de afdeling.


Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam
De inzameling van bedrijfsafval is een commerciële activiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Dit houdt in dat Bedrijfsafval een positieve bijdrage moet leveren aan het financiële resultaat van de afdeling Inzameling. Acquisitie, contracteren en marktconform werken zijn dus belangrijke aandachtspunten binnen het team. Het team heeft de beschikking over eigen middelen (inzamelvoertuigen en inzamelteams) en eigen resultaatverantwoordelijkheid. Bedrijfsafval werkt kostendekking.

Bedrijfsafval van de gemeente Amsterdam begeeft zich op een markt waar meerdere partijen hun diensten aanbieden. De omgeving voor Bedrijfsafval van de gemeente Amsterdam is daarom erg competitief en risicovol waar het gaat om de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit proces is binnen de organisatie een vreemde eend in de bijt vanwege het commerciële karakter. Verder wordt de activiteit verricht in een stad waarbinnen sprake is van een intensief gebruik van de openbare ruimte door bewoners, toeristen, bedrijven, e.d. Politiek ligt dit onderwerp dan ook continu onder een vergrootglas en is bestuurlijk risicovol. Je moet als manager en dus als publieke ondernemer, continu laveren tussen kosten/opbrengsten, milieu- en duurzaamheidsaspecten.

Tevens doet bedrijfsafval ook het afval van bijna alle markten. Waar nu in enkele buurten behoefte is aan betere dienstverlening en een duurzamere afvalstrategie. Dit is een clusteropdracht met de directeur van cluster Stadswerken als opdrachtgever.

De komende periode zal Bedrijfsafval als activiteit verder centraal vormgegeven worden. Deze doorontwikkeling moet plaatsvinden binnen de doelstellingen van A&G met betrekking tot het scheiden van afvalstromen, terugwinnen van grondstoffen en het verduurzamen van processen en inzamelmiddelen.

Klantgerichtheid, klantvriendelijkheid, afwegingen tussen kosten en opbrengsten, de wens tot schaalvergroting en duurzame processen gaan niet altijd samen. Dit is voor de manager Bedrijfsafval de komende periode een grote opgave en uitdaging.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag
Je geeft leiding aan een afdeling van circa 80 medewerkers met 18 wagens op basis van integraal management. De uitvoerende medewerkers worden aangestuurd door twee teamleiders, ondersteund door twee ploegcoördinatoren. Tevens geef je direct leiding aan een Senior administratief medewerker, drie accountmanagers en vier administratief medewerkers. De manager Bedrijfsafval is verantwoordelijk voor de sturing, dagelijkse operatie en de dienstverlening en legt verantwoording af aan de manager Afvalinzameling. De manager Afvalinzameling (of diens adjunct) is eindverantwoordelijk.

Bedrijfsafval haalt dagelijks de afval op bij ca. 3000 bedrijven in Amsterdam. En heeft een jaarlijks omzet van 8 miljoen euro. Je bent als manager Bedrijfsafval medeverantwoordelijk voor de strategische koers en opstellen van beleid. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de markt en het gegeven dat Bedrijfsafval een onderdeel is dat geacht wordt middelen te genereren.

Daar komt bij dat je als manager Bedrijfsafval sturing geeft aan de dagelijkse uitvoering, de commerciële activiteiten en aan de ontwikkelprocessen binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor de acquisitie, accountmanagement en contractmanagement binnen Bedrijfsaval en legt verantwoording af over de behaalde resultaten aan de afdelingsmanager Afvalinzameling en het bestuur. Je stuurt op veilige en transparante werkprocessen en werkt hierin samen met andere werfgebruikers zoals directie Stadswerken en THOR.

Dicht bij de Amsterdammers
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De directie Afval en Grondstoffen van Gemeente Amsterdam bestaat uit vier afdelingen met ongeveer 650 medewerkers, te weten Inzameling, Bedrijfsbureau, Assets inzamelvoorzieningen en Strategie en Projecten. De afdeling Inzameling is met 350 chauffeurs de grootste afdeling.

De businessunit Bedrijfsafval is een onderdeel van Inzameling en neemt een aparte positie in binnen de directie Afval en Grondstoffen. Dit onderdeel maakt namelijk geen deel uit van de wettelijke taak van gemeenten.

Bedrijfsafval werkt vanuit het centrum en deze unit fungeert als een commerciële inzameldienst. De gemeente Amsterdam werkt op dit moment aan een apart plan van aanpak met betrekking tot de toekomstscenario’s voor al het bedrijfsafval. Totdat besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden, wordt Bedrijfsafval als een complete, volledig zelfstandig functionerende afdeling gepositioneerd onder Inzameling.

Dit breng je mee
Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie manager Bedrijfsafval zien we ook graag:

 • hbo-/wo-werk-/-denkniveau;
 • kennis van bedrijfskunde;
 • commerciële vaardigheden en algemene technische kennis;
 • ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen;
 • bestuurlijke sensibiliteit.


Ook zien wij graag dat jij voldoet aan de volgende competenties:

 • Visie
 • Ondernemerschap
 • Zakelijk leiderschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken


Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.
Als manager Bedrijfsafval kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 4.447,- en € 6.103,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam.
 • Indien je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de Gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro per werkdag dat je thuis werkt.
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Een mobiele telefoon.
 • Een laptop.


Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregeling Gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/pga/.

Heb je nog vragen?
Over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met: Annemiek Hoogland, manager Afvalinzameling a.i., via: a.a.hoogland@amsterdam.nl of 06-10409861.

Solliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 28 juni 2022, via het sollicitatieformulier op onze website.
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats.
 • Een assessment en/of capaciteitentest maakt deel uit van de procedure.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren.
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.


We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.