Twee vergunningencoördinatoren grote energieprojecten

Rijksoverheid

32 uur | HBO

Provincie: Zuid-Holland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 

Functieomschrijving
Wil jij bijdragen aan de energietransitie in Nederland en werken aan één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment? Krijg jij energie van de ontwikkelingen op het gebied van de aanleg van windparken op land en op zee, zonneparken op land, 380kV hoogspanningsverbindingen, veilige gaswinning, ondergrondse opslag van CO2 en waterstof? Dan zoekt bij Bureau Energieprojecten (BEP) jou!
 

BEP is een onderdeel van RVO en is gehuisvest op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK-kerndepartement) in Den Haag. De besluitvorming voor de belangrijkste energieprojecten in Nederland verloopt vaak via het Rijk volgens de Rijkscoördinatieregeling (RCR), met een uitvoerende rol voor RVO. Bij de toepassing van de RCR is het Rijk verantwoordelijk voor het ruimtelijke inpassing. De minister van EZK heeft in deze procedure een belangrijke, coördinerende rol voor alle vergunningen die door andere overheden verleend worden. In de praktijk gebeurt deze vergunningencoördinatie door Bureau Energieprojecten, ondergebracht bij RVO. Voorbeelden van actuele projecten van BEP zijn de grote windparken in het noorden van het land, de windparken op zee, diverse hoogspanningsverbindingen (ook de netten voor wind op zee) en gaswinning. Zie www.bureau-energieprojecten.nl voor meer informatie. Wij hebben behoefte aan twee nieuwe collega’s, omdat het aantal te coördineren projecten toeneemt.

 

Wat ga je doen?
De twee coördinatoren werken aan verschillende projecten. Je focust je op de uitvoeringsprocessen zodat de RCR-procedure zorgvuldig doorlopen wordt. Bij elk project is een projecteider van EZK verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van het milieueffectrapport en het ruimtelijk besluit, en zorgt hij/zij voor de afstemming met bestuurders en ambtenaren van de betrokken gemeente(n) en provincie(s). De vergunningencoördinator van BEP maakt de planningen voor het project, zorgt voor een inventarisatie van de benodigde vergunningen, organiseert overleggen met de vergunningverleners van de betrokken overheden, publiceert kennisgevingen in kranten, legt vergunningen ter inzage op papier en op de BEP-website, ontvangt inspraak en organiseert fysieke en/of digitale informatieavonden.
 

Je wordt ingezet over de gehele breedte van het werkterrein van BEP. Je bent verantwoordelijk voor de inbreng die BEP aan RCR-energieprojecten levert. Voor de vergunningencoördinatie onderhoud je de contacten met de betrokken overheden (gemeenten, provincies, waterschappen, onderdelen van het Rijk), met een projectteam van EZK en met de initiatiefnemer. Je organiseert, waar nodig samen met andere adviseurs, de activiteiten van BEP. Jij levert inhoudelijke, organisatorische of andere inbreng voor energieprojecten die onder de projectleiding van één van jouw collega-adviseurs staan.
 

Daarnaast kun je, afhankelijk van kennis en ervaring, een inhoudelijke of procesmatige rol hebben bij het opstellen van een ruimtelijk besluit en/of milieueffectrapport, adviseer je de op inhoudelijke onderwerpen, draai je mee in de overleggen met lokale bestuurders of speel je een rol in het vormgeven en/of uitvoeren van het omgevingsmanagement of de participatie bij projecten.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO- of academische opleiding, werk- en denkniveau.
 • Voor de inzet van projectbeheer beschik je over uitstekende organisatorische vaardigheden.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, voor de inzet bij overlegbijeenkomsten met (grote) groepen gemeentelijke en provinciale ambtenaren, bij advisering aan regionale overheden en bij informatieavonden voor omwonenden en belangengroeperingen.
 • Je hebt relevante deskundigheid, zoals vergunningverlening (bijvoorbeeld Wet milieubeheer), of ruimtelijke besluitvorming (Wro, nieuwe Omgevingswet, projectontwikkeling).
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zakelijke belangen die bij grote energieprojecten aan de orde kunnen zijn en het vermogen om je in te leven in de positie van alle betrokken partijen, inclusief de burger die inspreekt.
 • Je bent bereid, wanneer nodig, te reizen: BEP organiseert veel van zijn activiteiten op locatie bij de doelgroep en informatieavonden zijn in de regel 's avonds in de regio.

 

Verder strekt het tot aanbeveling wanneer je voor deze functie relevante werkervaring hebt, zoals bijvoorbeeld:

 • Bij een gemeente of provincie op het gebied van besluitvorming voor grotere ruimtelijke en/of technische projecten.
 • In de projectorganisatie van de initiatiefnemer van een groot infrastructureel/technisch project.
 • Bij een adviesbureau dat inhoudelijke of procedurele ondersteuning levert aan grote technische/infrastructurele projecten.

 

Competenties:

 • Je beschikt over een strategische blik op projecten, die je kunt vertalen naar praktische zaken zoals benodigde informatie en planning.
 • Je bent bestuurlijk sensitief, en je kunt in je werkzaamheden en adviezen rekening houden met de politieke en bestuurlijke realiteit van een project.
 • Je bent klantgericht, zowel richting burger als richting vertegenwoordigers van andere overheden en van de initiatiefnemer.
 • Je kunt goed samenwerken met RVO-collega’s en beleidsmedewerkers/projectleiders van het departement.
 • Tefwoorden die bij je passen zijn: snel kunnen schakelen, flexibel, besluitvaardig, nauwkeurig, stressbestendig.

 

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 11
Maandsalaris: Min €3.279 – Max. €5.039 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 3 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden
Binnen RVO werken wij hybride, en daarmee plaatsonafhankelijk. De mogelijkheid bestaat om thuis te werken en (indien corona het toelaat) op een RVO-locatie. De dichtstbijzijnde RVO-locatie word je standplaats. Wel verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op locatie Den Haag voor teambijeenkomsten en -overleggen.
 

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

 

Solliciteren?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.