Ervaren verkeerskundige

Waterschap Scheldestromen

36 uur | WO

Provincie: Zeeland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Middelburg, 36 uur per week

Met een brede kijk op verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet.
Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Jij binnenkort ook?
Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!

De functieomschrijving
We bieden je een divers takenpakket aan waarbij je onder meer werkt aan het opstellen en actualiseren van waterschapsbeleid. Je focus is gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid door een veilige inrichting van onze wegen.

De waterschapswegen vormen samen met de wegen van Rijkswaterstaat, de provincie en de 13 gemeenten het totale wegennet in Zeeland. Overleg met andere overheden en met andere belanghebbenden is daarom een heel belangrijk onderdeel van je werk.

Wat zijn jouw werkzaamheden?

 • Je beoordeelt beleidsdocumenten van andere overheden en instanties en geeft hierover advies in relatie tot onze taken.
 • Je implementeert provinciaal en landelijk beleid en richtlijnen.
 • Je stelt beleidsnotities over verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit op. Je weet hierover overtuigend te adviseren en vastgesteld beleid te implementeren en evalueren.
 • Vanuit je vakgebied lever je een inhoudelijke bijdrage aan waterschapsprojecten.
 • Je werkt samen met andere wegbeheerders in Zeeland aan gebiedsvisies en gebiedsgerichte aanpakken op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid.
 • Je adviseert over ruimtelijke plannen en de effecten daarvan op onze wegen.
 • Je neemt deel aan diverse participatietrajecten en zorgt voor een goed draagvlak.
 • Je verzorgt de beantwoording van vragen van het bestuur en belangenorganisaties.
 • Je behandelt en beantwoordt meldingen en klachten over verkeersonveilige situaties.


Wat breng je mee?

 • Een afgeronde wo-opleiding bij voorkeur in de richting van verkeerskunde, (verkeers)planologie, civiele techniek of vergelijkbaar.
 • Je bent tenminste vier jaar werkzaam binnen het vakgebied, bij voorkeur in een overheidsorganisatie, en hebt ervaring in proces- en projectmatig werken.
 • Je bent omgevingsgericht, proactief in het overleg met andere organisaties en verliest de belangen van het waterschap niet uit het oog.
 • Je hebt een brede kijk op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersmanagement en duurzame mobiliteit.
 • Je bent een persoon met een eigen mening. Je bent daarentegen niet star en staat open voor ideeën of suggesties van anderen.
 • Je staat stevig in je schoenen, durft initiatief te nemen en bent overtuigend.
 • Je hebt gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Je bent creatief, analytisch en adviesvaardig.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je ziet samenwerken als een vanzelfsprekendheid.


Het programma en de afdeling Wegen
Voor het programma Wegen werken totaal 50 medewerkers waarvan 20 collega’s vanuit het hoofdkantoor in Middelburg en 30 collega’s vanuit diverse standplaatsen verspreid door onze provincie. Samen met andere collega’s binnen de organisatie wordt hard gewerkt aan het beheer en onderhoud van onze wegen, wegmeubilair, bermen en wegbeplanting.

Ons areaal bestaat onder meer uit circa:

 • 3.500 kilometer wegen.
 • 350 kilometer aan fietspaden.
 • 125.000 bomen.

Wijzigingen in landelijke wetgeving, beleidsaanpassingen en veranderingen in onze leefomgeving maken dat ons wegennet zich doorlopend ontwikkelt. Door pensionering van een collega zoeken wij versterking.

Waar kun je op rekenen?
Het waterschap is een flexibele werkgever, waardoor je werk en privé goed kunt combineren. We kennen flexibele werktijden: je kunt werken tussen 7:00 en 19:00 uur. Ook bieden we goede faciliteiten om deels vanuit huis te werken, wat op dit moment het geval is. Binnen de organisatie is er een informele werksfeer waarbij je veel verantwoordelijkheden krijgt in het uitvoeren van je werk.

Wat bieden we nog meer?

 • Je start met een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt dit hierna omgezet in een vast dienstverband.
 • Salarisindicatie is minimaal € 4.108,- en maximaal € 5.821,- bruto per maand (salarisschaal 12).
 • Boven op het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB), dit is 20% van je brutosalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.
 • Vergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer op declaratiebasis.
 • Wanneer je een dienstreis moet maken, zijn er auto’s van het waterschap beschikbaar.
 • Thuiswerkvergoeding van € 3,- per hele thuisgewerkte dag.
 • We werken zoveel mogelijk digitaal. Je krijgt daarom een laptop, iPad en iPhone 11 in gebruik.
 • Ruime scholingsmogelijkheden én een Persoonsgebonden Basis Budget van € 6.000,- per vijf jaar. Dit kun je inzetten voor vitaliteitsdoelen en voor loopbaanontwikkeling.
 • Een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.
 • Collectieve zorgverzekering bij diverse zorgverzekeraars.
 • Aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP pensioenfonds.
 • Een actieve personeelsvereniging
 • Goede faciliteiten en ICT-ondersteuning om thuis te werken.
 • Ons kantoor in Middelburg is goed bereikbaar met openbaar ervoer en ligt naast het NS treinstation.


Nieuwsgierig?
Als je meer wilt weten over de functie, kun je contact opnemen met Pieter van der Meulen, afdelingsmanager afdeling Wegen. Telefoonnummer: 06-22979826

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Yolanda van Leeuwen, medewerker personeel en organisatie. Telefoonnummer: 06-10422364.

De procedure
Je kunt je sollicitatiebrief en cv tot en met zondag 27 juni a.s. uploaden via het sollicitatieformulier.

Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure en wordt afgenomen door Verschoor en Oudshoorn.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 14 juli a.s.

Waterschap Scheldestromen zoekt graag zelf zijn kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.