Projectleider Landelijke Leefomgeving

Provincie Utrecht

32 uur | HBO

Provincie: Utrecht
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

32 uur per week

Heb jij een resultaatgerichte en dynamische aanpak in het leiden van projecten? Heb je affiniteit met het landelijk gebied, maar ben je ook breder inzetbaar?

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Bij het team Projectleiders 2 ga je als projectleider voor een uitvoerend programma aan de slag in een of meerdere van de deelgebieden in de provincie Utrecht. Je realiseert de ambities die gesteld zijn ten aanzien van natuur, water, landbouw, erfgoed en recreatie. Je bent integraal verantwoordelijk voor de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase van één of meerdere projecten, zowel inhoudelijk als financieel. We zoeken een generieke projectleider, maar deze functie zal zich vooral richten op projecten in het landelijk gebied. Je bent een schakel tussen de provincie en de betrokkenen in het gebied.

Wat ga je doen
Als Projectleider Landelijke leefomgeving breng je een project van idee naar realisatie. Projecten in het landelijk gebied kennen grote complexiteit en zijn dynamisch van aard. De kunst is om in een omgeving van soms tegengestelde belangen toch de doelstellingen en kaders van het project te realiseren. Je weet draagvlak te creëren bij zowel partners (overheden, terrein beherende organisaties, vertegenwoordigende stichtingen) als de lokale omgeving van je project, dit doe je met een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne.

Je hebt verstand van inkoopprocedures en bent in staat om een contract met een dienstverlener, leverancier en/of aannemer op te stellen en te managen tijdens uitvoering. Je hebt inzicht in programma- en projectbegrotingen, je bent in staat deze te beoordelen en op basis hiervan het project (bij) te sturen. Je beschikt over voldoende capaciteit en kennis om tijdig risico’s in het project te signaleren en passende beheersmaatregelen te treffen. Je voelt je thuis in een team en werkt graag samen aan oplossingen.

Wat verwachten wij

 • Je bent een ervaren projectleider, minimaal 3-5 jaar ervaring, die weet hoe je een project van begin tot eind op een goede gestructureerde manier leidt (van initiatiefase naar realisatie en nazorg).
 • Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op minimaal bachelor hbo-niveau.
 • Je hebt ervaring met vergunningenmanagement, kostenramingen, RAW-besteksystematiek, UAVgc, EMVI-methodiek, aansturen adviesbureaus/aannemers, inkoop- en aanbestedingsprocedures.
 • Je hebt inzicht in de ontwikkelingen in het landelijk gebied.


Competenties

 • Je beschikt over vermogen/overtuigingskracht om (interne en externe) stakeholders in het project aan je en aan elkaar te verbinden.
 • Je beschikt over onderhandelingsvaardigheden met verschillende overlegpartners.
 • Je hebt het vermogen om in te spelen op diverse, vaak tegenstrijdige belangen en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.
 • Je beschikt over het vermogen om samen te werken met teamleden. Daarnaast beschik je over voldoende leiderschapsvaardigheden om teamleden aan te sturen.
 • Je beschikt over een goede politiek-bestuurlijke antenne en over goede communicatieve en adviesvaardigheden.


Wat bieden wij
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen - vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 uur per week met uitzicht op verlenging voor 2 keer een jaar.
 • Salaris van maximaal € 5.008,99 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11).
 • Een Individuele Keuzebudget van 22,37% boven op je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd.
 • Een ruime atv-regeling; de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.


Geïnteresseerd in deze vacature?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Mertens, teamleider Projectleiders 2, telefoon 06 27 06 78 23.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marloes Rikmenspoel, adviseur werving & selectie, telefoon 06 36 46 39 19 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Kijk op werkenbij.provincie-utrecht.nl/over-ons voor meer informatie over de organisatie.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Ben je geïnteresseerd? Interne kandidaten kunnen reageren tot en met 8 juni. Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 18 juni 12:00 uur via het sollicitatieformulier.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.