Senior adviseur stedelijke vergroening

Gemeente Eindhoven

32 uur | WO

Provincie: Noord-Brabant
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

32-36 uur per week

Adviseer jij vanuit onze ambities bij complexe ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen op het gebied van stedelijke vergroening? Doe je dit vanuit jouw expertise, maatschappelijke betrokkenheid of omdat je Eindhoven een groen hart toedraagt? Dan hebben wij de vacature voor jou!

In Eindhoven is het goed wonen én werken. Samen met onze partners werken we aan een duurzame toekomst, zodat de stad aantrekkelijk blijft en een gezonde groei kent. De afdeling Openbare Ruimte bestaat uit ruim 30 mensen, die werken als adviseur, projectleider of ontwerper. We hebben ons specialisme op de vakgebieden water, openbare verlichting, openbare ruimte, groen en/of sport. Samen zorgen we er o.a. voor dat de openbare ruimte goed en klimaat adaptief is ingericht, er meer groen in het (hoog)stedelijk gebied komt en mensen kunnen sporten en bewegen.

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?

 • Je geeft strategische adviezen aan het bestuur, opdrachtgever en/of externe partijen met focus op de fysieke leefomgeving.
 • Je geeft op strategisch/tactisch niveau advies vanuit het belang van groen (denk hierbij o.a. aan een gezonde leefomgeving, biodiversiteit, hoogwaardige structuur) bij complexe ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. Je maakt daarbij deel uit van een integraal project- en adviesteam, zodat een passende afweging van verschillende belangen, waaronder groen, gemaakt kan worden.
 • Je kunt het opstellen en implementeren van beleid procesmatig begeleiden en bent in staat keuzes te maken en richting te geven, zodat je een afgewogen advies voor kunt leggen aan bestuur/opdrachtgever.
 • Je kunt de ambities van het groenprogramma, zoals het vergroenen van delen van de stad met weinig groen en het versterken van de hoofd groenstructuren, vertalen naar een beleidsdocument, uitvoeringsprogramma en/of projectinitiatief en geeft kaders en randvoorwaarden voor uitwerking mee.
 • Je weet partijen als ontwikkelaars en woningcorporaties, maar ook een provincie te inspireren om bij te dragen aan de realisatie van deze groen ambities.
 • Als senior heb jij het overzicht en vervult een signalerende rol. Op basis hiervan geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de Programmaleider Groen en het Afdelingshoofd Openbare Ruimte.


Roel den Dikken, Programmaleider Groen: "De stad Eindhoven maakt een schaalsprong. Je hebt een sleutelrol om deze schaalsprong groeninclusief en daarmee de stad gezond en leefbaar te houden."

Met wie doe je dat?
Het team groen advies binnen de afdeling bestaat uit 6 collega's. Zij adviseren bij projecten, bestemmingsplannen, vergunningen en beheer. Ook maken ze beleid of schrijven een notitie voor de wethouder. Daarnaast hebben je directe collega's specifieke kennis op thema's als bomen, ecologie of cultuur historie. Je hebt nauw contact met de programmaleider groen die ambtelijk opdrachtgever is voor de opgaven waar jij aan werkt. Natuurlijk werk je niet alleen met mensen binnen de afdeling. In een project werk je samen met projectleiders, ontwerpers en externe partijen, bij beleidsopgaven tref je adviseurs van andere disciplines zoals stedenbouw, verkeer en grond.

Hoe maak jij het waar?

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding op het gebied van Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Planologie, of soortgelijk met 3-5 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt direct of indirect (bv. via adviesbureau) relevante ervaring bij een overheidsorganisatie opgedaan, zoals een gemeente of provincie.
 • Je bent een inspirator en hebt ervaring om collega's van een (project)team richting te geven.
 • Je bent beïnvloedingsvaardig en met overtuigingskracht weet je het belang van groen bij andere disciplines en externe partijen onder de aandacht te brengen.
 • Je bent omgevingsbewust en politiek sensitief, waardoor je gepast kunt adviseren in complexe projecten en bij politiek actuele vraagstukken.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.


Hoe maken we jou blij?
Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Een informele werksfeer en oog voor een goede werk- en privé balans. Verder mag je rekenen op:

 • Een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het vooralsnog omgezet naar een contract t/m 31-12-2023. In deze periode wordt duidelijk of deze positie alsnog een formatieplaats wordt met een vast dienstverband.
 • In het kader van onze benchmark zien wij bij je sollicitatie en motivatie graag een eerste salarisindicatie tegemoet (o.b.v. 36 uur per week).
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je adv-dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato.
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat uit o.a. de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage.
 • Een vergoeding als je met het ov reist. Of een vergoeding als je 'groen' reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt.
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen.
 • Een werkplek in het centrum van Eindhoven en de mogelijkheid om thuis te werken.


Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Ook wij denken al na over het 'nieuwe normaal'. Medewerkers zullen minder vanuit kantoor en meer online werken. Dat betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en gelijke kansen: dat vinden wij heel belangrijk. Daarom ontvangen we graag jouw sollicitatie, als je voldoet aan onze wensen. Ongeacht je achtergrond, geslacht, beperking, religie/overtuiging of leeftijd.

Solliciteren kan tot en met zondag 20 juni 2021 (verlengde reactie datum, met de reeds binnengekomen reacties wordt deze week 14 - 18 juni contact opgenomen) via het sollicitatieformulier. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. 

Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Werner Töller, senior business partner recruitment, 06 5463 0871. Heb je nog inhoudelijke vragen? Tessa Peels, Plaatsvervangend Afdelingshoofd Openbare Ruimte, staat je graag te woord via 06 5253 2964. Meer informatie over werken bij onze gemeente vind je op www.werkenvooreindhoven.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.