Senior omgevingsmanager

Waterschap Rijn en IJssel

36 uur | HBO

Provincie: Gelderland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer.

De unit Projecten van Waterschap Rijn en IJssel is op zoek naar een senior omgevingsmanager.

Versterk ons team en versterk een dijk! Help jij de unit Projecten van Waterschap Rijn en IJsel om het dijkvak Doesburg-Zutphen (HWBP) te versterken in verbinding met alle belanghebbenden?

Waarom een senior omgevingsmanager?
Voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat Waterschap Rijn en IJssel de komende decennia tientallen kilometers dijk versterken. Inhoudelijk een behoorlijke uitdaging voor de waterschappen en van grote omvang. Projecten van dergelijk aard zijn relatief nieuw voor ons waterschap en verlangen naast professionele projectsturing ook ontwikkeling binnen de organisatie. Ervaring in het werken met integrale projectmanagementteams is daarom zeer welkom, maar ook denkkracht op organisatieniveau. Daarvoor zoeken wij versterking voor ons team.
Bekijk ook ons filmpje.

De missie van de unit Projecten
De unit Projecten heeft als missie het uitvoeren van de verkenning-, planvorming-, en realisatievraagstukken voor de programma’s (Afval)waterketen, Watersystemen en Veiligheid.

Wij willen samen met onze netwerkpartners, collega’s en bestuurders de processen rondom onze opgaven efficiënt inrichten en uitvoeren en op inhoud, innovatie en omgeving een volwaardig gesprekspartner zijn.

Met onze integrale projectmanagementteams, adviseurs en ondersteuners is het onze strategie om ervoor te zorgen dat we naast procesbeheersing tegelijkertijd vakinhoudelijke kennis in huis hebben om de juiste afwegingen in de projecten te kunnen maken. Hiervoor blijven we ons ontwikkelen waarbij talent maximaal tot zijn recht komt en kennis en ervaring actief gedeeld wordt.

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van projectdoelen. Voor jou is een project pas echt succesvol als de maximaal haalbare maatschappelijke waarde wordt toegevoegd en belanghebbenden tevreden zijn met resultaat en proces.
 • Met belanghebbenden bespreek jij - naast de primaire versterkingsopgave - actuele beleidsthema´s zoals de kwaliteit van de leefomgeving en circulaire economie.
 • Je hebt een signaalfunctie in het projectteam door onderwerpen vanuit de omgeving te benoemen, die van invloed zijn op de kwaliteit en het proces van het project, en levert de eisen en afspraken met de belanghebbenden aan de technisch manager.


Jouw project
Je komt in het projectteam dat het dijkvak gaat versterken dat van Doesburg tot aan Zutphen loopt. Een traject van ruim 20 kilometer, waarvoor dit jaar een Trajectaanpak is vastgesteld, op basis waarvan jij met het team de Voorverkenning start. Jij bent hierbij verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Daarnaast lever je een bijdrage in andere IPM-projectteams en aan de ontwikkeling van je vakgebied in de vakgroep Omgevingsmanagement.

Jouw manier van samenwerken
Je neemt positie als intermediair tussen zowel de interne als de externe belanghebbenden en begrijpt dat dit een cruciale positie is voor het draagvlak en een succesvol besluitvormingstraject. Je bent je ervan bewust dat vertrouwen de basis is om in een omgeving te komen tot effectieve samenwerking tussen omgevingspartijen. Bij het maken van afwegingen schakel je continue tussen de technisch manager en de beheerorganisatie, omdat jij je beseft dat het object uiteindelijk ook gerealiseerd en beheerd moet kunnen worden.

Wat is jouw bijdrage?

 • Je beschikt over een academisch/hbo+ werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ervaring met en/of kennis van de procedureel-juridische aspecten die bij het conditioneringswerk voor het toekomstige dijktracé komen kijken.
 • Je hebt relevante werkervaring in het werken in integrale projectmanagementteams, bij voorkeur in HWBP-projecten of gelijksoortige grootschalige ruimtelijke opgaves.
 • Je vindt het leuk om naast jouw projecten ook bij te dragen aan organisatorische ontwikkelingen.
 • Tot slot heb jij een natuurlijk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en jij bent in staat draagvlak te creëren en te overtuigen in woord en op schrift.


Werken bij de unit projecten vereist een planmatige werkhouding, geeft veel verantwoordelijkheid en is een prima speelveld om je persoonlijk te ontwikkelen.

Wat verwachten wij van jou?

 • Denken en handelen vanuit bedoeling zit in je aard, je denkt dan ook van buiten naar binnen en bent een verbinder.
 • Je stijl van handelen wordt door anderen als betrokken en opbouwend ervaren, je bent van nature nieuwsgierig, gericht op ontwikkelen en ontdekken.
 • Je bent wendbaar, creatief en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en adaptatievermogen.
 • Je vormt eerst een beeld door te luisteren en te vragen, alvorens je oordeelt en beslist.
 • Je kunt acteren op verschillende niveaus, van de keukentafel tot de bestuurstafel.


Wat bieden wij?

 • Maatschappelijk relevant werk in een dynamische, inspirerende omgeving.
 • Een uitdagende en veelzijdige functie met grote mate van zelfstandigheid voor 36 uur per week.
 • Afhankelijk van de werkervaring wordt het salaris ingedeeld in schaal 12 (maximaal € 5.821,-) conform cao voor de waterschappen (36-urige werkweek).
 • Een keuzebudget van 20% van je bruto jaarsalaris (bijvoorbeeld inzetbaar voor extra verlof en/of inkomen).
 • Een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per thuiswerkdag en een vergoeding van maximaal van € 850,- om je thuiswerkplek arbotechnisch in te richten.
 • De mogelijkheid om in overleg flexibel te werken.
 • Een persoonlijk budget van € 5.000,- per vijf jaar om opleidingen, cursussen en activiteiten te volgen die interessant zijn voor je loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.


Informatie en sollicitatie
Wil jij ons waterschap komen versterken? Reageer dan voor 14 juni aanstaande online via het sollicitatieformulier, t.a.v. Hanneke de Hoog-Ydema, beleidsadviseur unit P&O.

Voor meer informatie bel je met Taco Mulder, manager Projecten, via telefoonnummer 06 4608 1452. Sollicitaties die op een andere wijze binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Meer informatie over ons waterschap vind je op www.wrij.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 22 en 29 juni.

Waterschap Rijn en IJssel hecht grote waarde aan je privacy. Er wordt uiterst zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving-en-selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving-en-selectieapplicatie. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden uiterlijk 4 weken na afwijzing vernietigd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor je expliciete toestemming. Onze uitgebreide privacyverklaring kun je vinden op onze website, www.wrij.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.