Programmamanager Programmering bruggen en kademuren

Gemeente Amsterdam

36 uur | WO

Provincie: Noord-Holland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

36 uur per week

De functie
De gemeente Amsterdam heeft een grote opgave om haar bruggen en kademuren te onderzoeken, waar nodig veilig te stellen en te vernieuwen. Deze drie aspecten moeten veel intensiever plaatsvinden dan de afgelopen jaren het geval was. Er zullen dus veel meer werkzaamheden in de stad moeten plaatsvinden aan bruggen en kademuren. De groei van de stad, de toegenomen drukte in de openbare ruimte en de toename van het aantal reizigers maakt de impact van werkzaamheden in Amsterdam groter dan enkele jaren geleden. Deze toenemende druk op de stad vergt een intensivering van de aanpak voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad. De complexiteit van deze aanpak vraagt om regie en programmering op verschillende niveaus.

Werkzaamheden
De gemeente staat voor een schaalsprong in de onderzoeks-, onderhouds- en vernieuwingsopgave voor bruggen en kademuren. Het aantal werkzaamheden moet worden opgevoerd en er zijn veel meer werkzaamheden dan alleen aan bruggen en kademuren in de stad. Al onze partners in de stad hebben zo hun eigen ideeën over hoe de openbare ruimte en ondergrond van onze stad op orde blijft. Jij haalt al deze plannings- en gebruikerswensen op. Op natuurlijke wijze weet je ieders belangen te achterhalen en creëer je onderling begrip als die belangen conflicteren.

 • Als programmamanager geef je vorm en inhoud aan werkzaamheden op de midden en lange termijn en zorg je voor de totstandkoming van de meerjaren programmering die 20 jaar vooruit kijkt en voor de verschillende onderliggende gebiedsprogrammeringen die 5-10 jaar vooruit kijken.
 • Je stuurt bij het programma bruggen en kademuren het team Programmering aan waarin circa 8 specialisten gezamenlijk de programmering voor onderzoek en vernieuwing opstellen, afstemmen en actualiseren.
 • Je doet dit in afstemming met de afdeling Stedelijke Programmering als input voor hun meerjaren Investeringsprogramma en strategisch meerjarenprogramma.
 • Je ontwikkelt werkwijzen en afspraken over de budgettering die volgt uit de stedelijke programmering.
 • Je stuurt op de programmering van onderzoeken naar bruggen en kademuren en stemt deze af op de vernieuwingsprogrammering.
 • Je werkt samen met de programmeurs Groot Onderhoud van de afdeling Stedelijk Beheer van V&OR om de programmering van onderzoek en vernieuwing af te stemmen op de programmering van groot onderhoud.
 • Je stemt af met grote stakeholders zoals nutsbedrijven en programmaorganisaties over de eigen en de gezamenlijke opgaves.
 • Je coördineert (deel)projecten binnen de opgave en brengt de nodige capaciteit hiervoor in beeld.
 • Je doorgrondt en modelleert (werk)processen.
 • Je adviseert & bent een goede sparringpartner voor de directie van PBK en voor het afdelingshoofd Stadsregie van V&OR (de stadsregisseur).
 • Je bouwt en onderhoudt een voor de functie relevant netwerk op middenkaderniveau.
 • Je voert zelfstandig opdrachten uit en verwerkt dossiers met een gemiddeld tot hoog afbreukrisico.
 • Je bewaakt en rapporteert over voortgang, uitputting van opdrachten en middelen.


Wij vragen
Je doorziet de bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in de stad en regio en je stemt je aanpak hierop af. Je bent initiatiefrijk en reflecteert op je eigen gedrag. Je kent de gebiedsspecifieke opgaves en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken ketenpartners.

Verder vragen wij:

 • Een afgeronde wo-opleiding en relevante werkervaring, of meer dan 10 jaar relevante werkervaring.
 • Ruime kennis en ervaring met het programmeren van werkzaamheden in een complexe openbare ruimte.
 • Ervaring met het werken in een zich sterk ontwikkelende (programma)organisatie.
 • Aantoonbaar ervaring met en kennis van project- of programmamanagement.
 • Initiatiefrijk persoon gericht op samenwerken, relatiebeheer, omgevingsbewust, die in staat is een relevant netwerk op te bouwen.
 • Effectief om kunnen gaan met tegengestelde belangen in een complex speelveld.
 • Samenwerking tussen diverse partijen in dit speelveld naar een hoger niveau kunnen brengen.
 • Zelfstandig afwegingen kunnen maken en de impact inschatten.
 • Resultaatgerichtheid, oog houden voor het realiseren van een afgestemde en uitvoerbare programmering van de bruggen en kademuren opgave.


Wij bieden
Als Programmamanager Programmeren bruggen en kademuren kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen minimaal € 4.777,- en maximaal € 6.365,- (salarisschaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring die je meebrengt.
 • Om te beginnen een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een kalenderjaar die we bij gebleken geschiktheid graag omzetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met ons interne expertisecentrum voor vakmanschapstrainingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Een mobiele telefoon en een laptop.


Kijk hier voor het overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden.

De organisatie
De Directie Verkeer & Openbare Ruimte draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets (waaronder de bruggen en kades), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten.

De afdeling Stedelijke Programmering van V&OR zorgt voor de afstemming van werkzaamheden, zodat de overlast beperkt wordt en de stad bereikbaar blijft. De afdeling beheert de gegevens van werkzaamheden, heeft kennis van de boven- en ondergrond en informeert de Amsterdammers over de bereikbaarheid van hun stad.

Het gemeentelijk Programma Bruggen en Kademuren (PBK) is verantwoordelijk voor onderzoek, veiligstellen en vernieuwen van de verkeersbruggen en kademuren in de stad. PBK legt hierover verantwoording af aan het bestuur. De programmaorganisatie werkt in nauwe samenwerking met het organisatieonderdeel Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR), De projectleider programmering Bruggen en Kademuren werkt vanuit de afdeling Stedelijke Programmering in/voor het programma Bruggen en Kademuren.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 10 mei 2021 via het sollicitatieformulier. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een videogesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Neem voor vragen over de functie of procedure contact op met Ivo Visser, directielid Programma Bruggen en Kademuren, bereikbaar op 06 1137 7748 of i.visser@amsterdam.nl.

Acquisitie stellen we niet op prijs.