Secretaris Concernmanager

Provincie Utrecht

36 uur | WO

Provincie: Utrecht
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

36-40 uur per week

Wil je werken in een veelzijdige functie op concernniveau binnen het snijvlak van het bestuur, management en de ambtelijke organisatie van de provinciale organisatie? Dan word jij de onmisbare schakel voor de Concernmanager en haar rechterhand, de teamleiders en staf.

Wie zijn wij
Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Een greep uit je concrete werkzaamheden
Je bent de rechterhand van de Concernmanager en je adviseert gevraagd en ongevraagd als je een kans of knelpunt ziet. Over politiek-gevoelige onderwerpen overleg je met bestuursadviseurs, teamleiders, opgavemanagers en je anticipeert op mogelijk consequenties in nauw overleg met de Concernmanager. Je legt hierbij horizontale en verticale dwarsverbanden en weet de risico’s tijdig te duiden. Dit draagt bij aan het mede behalen van de strategische doelen binnen het domein. Het is een zeer veelzijdige functie op het snijvlak van het bestuur, management en de ambtelijke organisatie. Je bent de onmisbare schakel voor de Concernmanager en haar rechterhand, de teamleiders en staf en je collega’s in de provinciale organisatie.

 • Je adviseert over de inrichting van de politiek-bestuurlijke processen binnen het domein en je pakt proactief knelpunten op. Dit betekent regievoering op het proces van politiek-bestuurlijke vraagstukken en de organisatieagenda. Bijvoorbeeld dwarsverbanden zoeken en signaleren tussen concernopgaven en domeinopgaven. Deze informatie breng je in beeld en stem je met de Concernmanager.
 • Ook bewaak je de informatievoorziening aan de Concermanager en verzorg je de voorbereiding van de domeinagenda. Je weet wat er speelt in het domein en tussen de domeinen en vanuit GS. Je beoordeelt beleidsvoorstellen, je adviseert over de bestuurlijke insteek en je legt verbanden tussen de verschillende bestuurlijke dossiers.
 • In de huidige organisatieontwikkelingen waarin het MT LLO zich bevindt zoals leiderschaps-en organisatieontwikkeling alsmede resultaat gericht sturen ben je een belangrijke schakel bij het vormgeven en de uitvoering hiervan.
 • Daarnaast bereid je vergaderingen en bijeenkomsten inhoudelijk voor en adviseer je op domein- en GS-niveau. Je bijdragen houden verband met de opdrachten van de Concernmanager. Je stelt de agenda op en monitort de voortgang van de afgesproken acties die uit deze overleggen voortkomen.


Functie-eisen

 • Je hebt uitstekende kennis van en inzicht in politiek bestuurlijke krachtenvelden en de maatschappelijke opgaven.
 • Jouw discretie en integriteit zijn boven alle twijfel verheven.
 • Je staat voor professionaliteit en kwaliteit.
 • Je kunt strategisch adviseren en proactief handelen in een complexe omgeving.
 • Met je sterke verbindende communicatieve vaardigheden weet je te overtuigen.
 • Je bent een netwerker die snel kan schakelen.


Verder vragen wij:

 • Academisch werk- en -denkniveau. Bij voorkeur een wo-opleiding op bachelor- en/of masterniveau.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de functie van secretaris op concernniveau.
 • Aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke processen bij een overheidsorganisatie.
 • Strategisch netwerkvaardigheden en uitstekende communicatieve vaardigheden.


Competenties:

 • In een organistatie met tegenstellingen ben jij bij uitstek de verbinder.
 • Je beschikt over overtuigingskracht.
 • Daarnaast heb je een “hands on” mentaliteit.
 • Tevens beschik je over een goed ontwikkelde politiek- bestuurlijke antenne, wat je maakt tot een gewaardeerd klankbord.
 • Uiteraard ben je uitstekend in samenwerken.


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wat bieden wij
Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk, evenals het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel, op een werkplek die op jou is ingericht. De ontwikkeling van onze medewerkers is immers een voorwaarde voor ons succes. De grootte en diversiteit van onze organisatie bieden jou volop ontwikkelmogelijkheden.

 • Een salaris van maximaal € 5.486,65 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Schaal 12. Je inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor onbepaalde tijd.
 • Bovenop je salaris ontvang je het Individuele Keuzebudget. Dit bestaat o.a. uit vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (totaal van 22.37%). Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen!
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.
 • Uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving.


Geïnteresseerd in deze vacature?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met teamleider Bedrijfsvoering LLO, Jan Dijkstra, telefoon 06 36 23 30 10.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marloes Rikmenspoel, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon 06 36 46 39 19 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.
Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Interne kunnen reageren tot en met 6 april via het Atrium. Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 12 april 2021

Solliciteren kan van 26 maart 2021 t/m 12 april 2021 via het sollicitatieformulier. Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via intranet.

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een verklaring omtrent gedrag (vog). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.