Programmamanager

Waterschap Scheldestromen

36 uur | WO

Provincie: Zeeland
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Middelburg, 36 uur per week

Een strateeg voor het programma Bestuur en Organisatie.

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Jij binnenkort ook? Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!

De functieomschrijving
Je bent als programmamanager eindverantwoordelijk en budgetverantwoordelijk voor het totale programma Bestuur en Organisatie. In jouw functie betrek je tijdig de juiste spelers en zoek je zowel de bestuurlijke afstemming als de afstemming met collega-managers en omgevingspartijen. Samen met de andere programmamanagers en de afdelingsmanagers bepaal je de strategische koers en doelen van het waterschap en werk je aan het realiseren hiervan. Als programmamanager heb je een leidende rol in het organisatieontwikkelingstraject waar de organisatie momenteel in zit.

Programma Bestuur en Organisatie (BO)
Het programma BO behelst de totale bedrijfsvoering en alle ondersteunende afdelingen (concernstaf, financiën, facilitaire zaken, juridische zaken en personeel, communicatie en organisatie). Het programma BO heeft twee belangrijke doelstellingen, namelijk:

 • Een optimale dienstverlening bieden, zowel intern (naar de andere primaire programma’s) als extern (naar onze omgeving).
 • Een goed functionerende overheidsorganisatie zijn (bijvoorbeeld rechtmatig handelen, voldoen aan wet-/regelgeving en het bestuur van de juiste informatie voorzien).


Binnen het programma BO werken ongeveer 130 medewerkers.

Wat zijn jouw werkzaamheden?

 • Je bent de spil in het organisatieontwikkelingstraject en weet het programma BO in te zetten voor het bereiken van de gewenste ontwikkeling.
 • Je analyseert (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen en vertaalt deze naar een organisatievisie en strategie voor het waterschap.
 • Je bewaakt de reikwijdte van het programma BO, verbindt het programma BO met de primaire programma's en stemt hiervoor af met de andere programmamanagers en afdelingsmanagers.
 • Je weet complexe (bestuurlijke) thema's/wensen/eisen om te zetten naar een meerjaren programmaplan en een visie voor de verschillende beleidsvelden binnen BO.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de strategische doelen en de prestaties van het programma BO en maakt afspraken over resultaten, kwaliteit, budget, middelen en integraliteit met andere programma’s.
 • Je formuleert de personele behoefte aan kwaliteit en kwantiteit in het programma BO (aantallen mensen, kennisniveau etc.) die nodig zijn om de prestaties te leveren. Dit doe je in goede samenwerking en afstemming met de afdelingsmanagers van het programma BO.
 • Je beoordeelt en bewaakt de prestaties van het gehele programma BO (in samenwerking met de resultaatcoördinatoren).
 • Je bewaakt de kwaliteit en prestaties van de assets (in samenwerking met de assetmanager).
 • Je bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit, tijdigheid etc. van het proces (in samenwerking met de proceseigenaren).
 • Je keurt relevante beslisdocumenten goed, stelt deze vast en stuurt waar nodig bij.
 • Je evalueert programmaresultaten, initieert en stuurt optimalisatie- en veranderingsprocessen aan.
 • Je treedt namens het waterschap op als vertegenwoordiger, belangenbehartiger, bemiddelaar en onderhandelaar in diverse bijeenkomsten en externe overleggen.
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen.


Wat breng je mee?

 • Een afgeronde wo-opleiding  en een academisch werk- en -denkniveau.
 • Relevante en aantoonbare werkervaring voor deze functie.
 • Een sterk analytisch vermogen en je doorgrondt complexe zaken snel.
 • Resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid.
 • Je weet snel te schakelen tussen verschillende onderwerpen en niveaus.
 • Je bent een veranderaar, verbinder en komt met creatieve oplossingen.
 • Je bezit sensitiviteit en hebt politiek gevoel.
 • Je werkt vanuit vertrouwen en weet mensen te enthousiasmeren en inspireren.


Waar kun je op rekenen?
Het waterschap is een flexibele werkgever, waardoor je werk en privé makkelijker kunt combineren. We kennen geen vaste werktijden: je kunt werken tussen 7:00 en 19:00 uur. Ook bieden we goede faciliteiten om deels vanuit huis te werken, wat op dit moment het geval is. Binnen de organisatie is er een informele werksfeer waarbij je veel verantwoordelijkheden krijgt in het uitvoeren van je werk.

Wat bieden we nog meer?

 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Salarisindicatie van minimaal € 4.978,- en maximaal € 7.186,- bruto per maand (salarisschaal 14).
 • Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (20% van je brutosalaris). Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget besteedt.
 • Vergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer op declaratiebasis.
 • Wanneer je een dienstreis moet maken, zijn er auto’s van het waterschap beschikbaar.
 • Thuiswerkvergoeding van € 3,- per hele thuisgewerkte dag.
 • We werken zoveel mogelijk digitaal. Je krijgt daarom een laptop, iPad en iPhone 11 in gebruik.
 • Ruime scholingsmogelijkheden én een Persoonsgebonden Basis Budget van € 5.000,- per vijf jaar. Dit kun je inzetten voor vitaliteitsdoelen en voor loopbaanontwikkeling.
 • Een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.
 • Collectieve zorgverzekering bij diverse zorgverzekeraars.
 • Aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP-pensioenfonds.


Nieuwsgierig?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wies Vonck (secretaris-directeur): 06-20401034 of Luciën de Maat (programmamanager): 06-53168806.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ria de Pooter (medewerker PO): 06-13479856 of Ilja de Smit (personeelsadviseur): 06-27244303.

Of kijk op www.scheldestromen.nl.

De procedure
Je kunt tot en met zondag 17 januari 2021 solliciteren via het online sollicitatieformulier.
Een assessment vormt een onderdeel van de selectieprocedure en vindt plaats bij Verschoor & Oudshoorn in Breda.

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.