Programmamanager Binnenstedelijke Ontwikkeling

Provincie Utrecht
Provincie: Utrecht
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Provincie Utrecht zoekt een
Programmamanager Binnenstedelijke Ontwikkeling
40 uur per week 

 

Bedrijfsinformatie 
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het bieden van voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit is een grote maatschappelijke opgave. Er is sprake van krapte op de woningmarkt, leegstand en problemen met bereikbaarheid. Daar komt de huidige corona-crisis nog bij, waarvan onduidelijk is welk effect het gaat hebben op de woningmarkt. Daarnaast kan de bebouwde omgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. De provincie Utrecht kiest voor zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen en bouwen nabij knooppunten. In 2017 is dit vastgelegd in een Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2021. In het coalitieakkoord is de ambitie geformuleerd om de komende jaren 10.000 woningen per jaar te realiseren, waarvan 50% in het sociale en middel dure segment. In de POVI gaan we werken met regionale programmering om de benodigde verstedelijking in goede banen te leiden.

Ook op Rijksniveau neemt de aandacht voor de woningbouwopgave toe. Na de woondeals die recentelijk zijn afgesloten, wordt nu hard gewerkt aan het uitvoeren van een woningbouwimpuls. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een programmamanager Binnenstedelijke ontwikkeling. 


Functieomschrijving 
In de rol van programmamanager houd je je in ieder geval bezig met:

 • Programmeren: het opstellen van een nieuw programmaplan voor de periode 2021-2024 met na te streven doelen, het bepalen van de daarop gerichte inspanningen en het identificeren/bepalen van de ervoor benodigde middelen. Je bewaakt de ‘scope’ van het programma. Dit doe je in afstemming met externe partners zoals gemeentes, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en bouwers, beleggers en financiers, stedelijke vernieuwers en initiatiefnemers. Daarbij heb je oog voor ontwikkelingen in de woningmarkt en speel je flexibel in op kansen en uitdagingen die zich voordoen.
 • Besturen: je stuurt op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en werkt daarin nauw samen met je opgavemanager. Je bent verantwoordelijk voor de advisering richting het bestuur en politiek. Je  past risicomanagement toe: continu inschatten van risico’s en daartoe mitigerende maatregelen nemen. Je rapporteert over voortgang richting opgavemanager en bestuurder en levert input aan voor de P&C cyclus. Je weet tijdig te escaleren door het inschakelen van je opgavemanager en bestuurder.
 • Organiseren: je organiseert de effectieve en efficiënte uitvoering van het programma, waaronder het eenduidig invullen van de verschillende rollen die in een programma gespeeld moeten worden en het afspreken van spelregels. Daarbij durf je vernieuwende technieken en methodieken toe te passen en anderen te inspireren daarin mee te doen
 • Samenwerken: is essentieel voor en bij de uitvoering van programma’s. Je voert regie op en werkt samen met de (externe en interne) partners, dit in goede afstemming met aanverwante projecten en programma’s die uitvoering krijgen in de stedelijke omgeving zoals energietransitie, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de regiodeal vitale wijken.
 • Teamontwikkeling: er zijn de laatste periode relatief veel nieuwe mensen toegevoegd aan het team. Je weet een team te bouwen. Je zorgt voor rust en stabiliteit in het team. Je enthousiasmeert, bent een sparringpartner, ondersteunt en beslist. Samen met het team hou je zicht op wat belangrijk is en urgent en weet daarin keuzes te maken. Het team bestaat uit zelfstandige professionals en jij ziet toe/zorgt dat het team intern de provincie voldoende verbinding heeft met de relevante beleidsvelden, en extern met de partners die er toe doen. 
   

Functie-eisen 

 • Ruime ervaring met de opgaven in de woningmarkt en complexe (gebieds)processen
 • Aantoonbaar netwerk op regionaal en landelijk niveau
 • Doortastend en vindingrijk, je richt je op resultaten
 • Ruime ervaring met programmamanagement
 • Ruime ervaring met advisering van bestuur en politiek
 • Ruime ervaring met integraal werken
 • Academisch werk- en denkniveau


Functiewensen;
Je bent een stevige persoonlijkheid en ervaring in programmamanagement, zonder daarbij het oog voor de mensen met wie je werkt te verliezen. Zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling vind je belangrijk. Je legt snel en gemakkelijk goede contacten en weet integraal te denken en te werken. Je bent een strateeg en hebt gevoel voor bestuurlijke agenda’s. Je bent enthousiasmerend en werkt vanuit de bedoeling.  


Arbeidsvoorwaarden 
Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 6137,94 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 13).De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 20%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. 


Contactinfo 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Helma Koninkx, opgavemanager Binnenstedelijke Ontwikkeling,  telefoon 06-1585 1385. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Edin , adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon 06-25778982 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

 

Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd? 
Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via het Atrium tot en met 21-06-2020
Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 21-06-2020 via
https://werkenbij.provincie-utrecht.nl/vacatures/

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld