wat is raad voor het openbaar bestuur

De raad voor het openbaar bestuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert – gevraagd of op eigen initiatief – over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. 

Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. De ROB beziet het functioneren van de overheid vooral vanuit het perspectief van de burger en het vertrouwen van de burger in de democratie.

De leden van de Raad voor het Openbaar Bestuur komen uit de wetenschap of zijn actief als politicus of bestuurder in het openbaar bestuur.

De ROB is ingesteld bij wet van 12 december 1996.

Artikelen gerelateerd aan raad voor het openbaar bestuur
Klimaat & Duurzaam ‘Meer mensen en meer Rijksgeld nodig voor klimaat- en energiebeleid’

‘Meer mensen en meer Rijksgeld nodig voor klimaat- en energiebeleid’

 05 april 2024 om 16:55  2 minuten

Er zijn extra middelen nodig voor gemeenten en provincies voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dat zegt de Raad voor het Openbestuur.

>>