wat is Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is het onafhankelijk en strategisch adviescollege voor duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur. Het gaat dan om beleidsterreinen van de ministeries van IenW, EZK, LNV en BZK. 

De Rli adviseert de bewindspersonen van I en W, EZK, LNV en BZK over beleid dat zich richt op de fysieke leefomgeving, zoals op het terrein van verkeer en vervoer, klimaat en de inrichting van Nederland.

De raad is in februari 2012 ingesteld en wordt iedere vier jaar geëvalueerd. Op 1 augustus 2024 eindigt de derde raadsperiode van de Rli en wijzigt de samenstelling van de raad. 

Dr. Jan Jacob van Dijk is de nieuwe voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Hij volgt Jan Jaap De Graeff op. .

Artikelen gerelateerd aan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
Corona niet einde stad, grote steden groeien

Corona niet einde stad, grote steden groeien

 04 januari 2022 om 11:39  4 minuten

Het aantal inwoners van ’s lands grootste steden groeide in 2021 bijna weer als vanouds. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De bevolkingstoename komt vooral door aantrekkende buitenlandse migratie. Tegelijkertijd trekken jonge gezinnen steeds vaker weg uit de grote stad.

>>
Rli over Nationaal Groeifonds: focus op duurzaam verdienvermogen en meer samenhang met overheidsbeleid

Rli over Nationaal Groeifonds: focus op duurzaam verdienvermogen en meer samenhang met overheidsbeleid

 14 oktober 2021 om 12:00  3 minuten

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur concludeert in een briefadvies aan het Rijk dat er bij het Nationaal Groeifonds te weinig aandacht is voor duurzaam verdienvermogen. Verder is er te weinig samenhang met ander overheidsbeleid.

>>
Uitsluiten of opsluiten?

Uitsluiten of opsluiten?

 22 oktober 2020 om 09:21  5 minuten

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft begin deze maand het advies Toegang tot de stad uitgebracht. Een werkstuk dat helemaal past in de tijdgeest, zegt Bas van Horn.

>>
De stad wordt steeds ontoegankelijker, dat kan anders

De stad wordt steeds ontoegankelijker, dat kan anders

 01 oktober 2020 om 07:00  7 minuten

Steeds minder mensen kunnen deelnemen aan het stedelijk leven, concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Hoe het tij te keren? De raad presenteert concrete maatregelen om de stad weer van iedereen te maken.

>>
Smart City Mag de Novi-Plus alsjeblieft over de slimme stad gaan?

Mag de Novi-Plus alsjeblieft over de slimme stad gaan?

 01 december 2021 om 11:56  2 minuten

Smart schittert in afwezigheid in het laatste Rli-rapport, constateert Jan-Willem Wesselink, terwijl het zo belangrijk is voor RO.

>>
Openbare Ruimte De Raad voor de leefomgeving maakt het zich te gemakkelijk

De Raad voor de leefomgeving maakt het zich te gemakkelijk

 26 november 2021 om 12:28  3 minuten

Het recente Rli-advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ laat kansen liggen, betoogt Friso de Zeeuw. ‘Met dit rapport schenkt de Rli het glas half vol.;

>>
Economie 'Overheid moet normen stellen bij vergroening bedrijventerreinen'

'Overheid moet normen stellen bij vergroening bedrijventerreinen'

 01 november 2023 om 10:45  6 minuten

Het Rijk moet met wetgeving bedrijven dwingen om zich te verenigen bij het verduurzamen van bedrijventerreinen, is het advies van de Rli.

>>
Economie Jeanet van Antwerpen programmadirecteur Innovatiedistrict Delft

Jeanet van Antwerpen programmadirecteur Innovatiedistrict Delft

 02 november 2023 om 17:47  2 minuten

Jeanet van Antwerpen is de nieuwe programmadirecteur van Innovatiedistrict Delft. Zij gaat zij zich inzetten voor de TU Delft Campus en Schieoevers

>>
Economie Line-up BT Event bevestigt trendbreuk: belang ruimte voor werk breed omarmd

Line-up BT Event bevestigt trendbreuk: belang ruimte voor werk breed omarmd

 10 november 2023 om 12:05  4 minuten

Duidelijke beleidsmaatregelen van bovenaf, in combinatie met het stimuleren van ondernemerschap. Dat is nodig om ruimte voor werk te borgen.

>>
Economie Toekomstbestendige bedrijventerreinen: organisatiegraad alleen is niet genoeg

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: organisatiegraad alleen is niet genoeg

 01 november 2023 om 14:22  3 minuten

Het onderwerp verduurzaming van bedrijventerreinen staat dankzij Rli weer op de agenda, maar komt het dan wel goed, vraagt Marije Groen zich af.

>>
Economie Bedrijventerreinen-advies Rli: 'Genoeg bouwstenen voor nieuw kabinet'

Bedrijventerreinen-advies Rli: 'Genoeg bouwstenen voor nieuw kabinet'

 11 december 2023 om 19:41  7 minuten

De baten door meer aandacht van een nieuw kabinet voor de 3600 bedrijventerreinen die Nederland telt zijn enorm. Een wettelijke regeling is gewenst.

>>
Openbare Ruimte Advies RLi: ‘Meer focus op uitvoerbaarheid beleid vergroot slagkracht'

Advies RLi: ‘Meer focus op uitvoerbaarheid beleid vergroot slagkracht'

 19 december 2023 om 17:21  71 minuten

Uitvoering dient een gelijkwaardige positie en waardering in de beleidscyclus te krijgen, vindt Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli.

>>
Smart City Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: snel maatschappelijk debat kernenergie

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: snel maatschappelijk debat kernenergie

 07 september 2022 om 11:35  7 minuten

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) wil dat de politiek snel een maatschappelijk debat start over energie en de klimaatdoelen in 2050. Daarbij is de bijdrage van kernenergie een belangrijke vraag.

>>
Openbare Ruimte Oud-CDA-Kamerlid en oud-gedeputeerde Van Dijk nieuwe voorzitter Rli

Oud-CDA-Kamerlid en oud-gedeputeerde Van Dijk nieuwe voorzitter Rli

 16 februari 2024 om 17:48  1 minuut

Jan Jacob van Dijk is de nieuwe voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Hij was eerder Kamerlid en gedeputeerde in Gelderland.

>>
Wonen & Vastgoed Rli: snel nationale aanpak funderingsschade nodig

Rli: snel nationale aanpak funderingsschade nodig

 29 februari 2024 om 17:14  9 minuten

Door het lang negeren van de funderingsproblematiek kunnen gebouweigenaren rekenen op schadepost van tientallen miljarden, zegt Rli-raadslid Kriens.

>>
Wonen & Vastgoed Oproep Aedes aan kabinet: kom met nationale aanpak funderingsproblematiek

Oproep Aedes aan kabinet: kom met nationale aanpak funderingsproblematiek

 05 maart 2024 om 13:29  0 minuten

Aedes roept het nieuwe kabinet op het advies van Rli te beschouwen als het fundament voor een nationale aanpak van funderingsproblematiek.

>>
Wonen & Vastgoed Nationale aanpak funderingsschade na oproep Rli

Nationale aanpak funderingsschade na oproep Rli

 11 maart 2024 om 19:03  3 minuten

Het kabinet gaan aan de slag met een nationale aanpak funderingsproblematiek, na een oproep en vijf aanbevelingen van het Rli.

>>
Klimaat & Duurzaam Rli: flexibel grondgebruik om klimaatverandering voor te zijn

Rli: flexibel grondgebruik om klimaatverandering voor te zijn

 12 juni 2024 om 10:55  6 minuten

De klimaatverandering gaat grote gevolgen hebben en daarom moet Nederland veel flexibeler omgaan met de ruimte, ook voor grote woningbouwlocaties.

>>
Wonen & Vastgoed Nationale aanpak funderingsschade iets dichterbij

Nationale aanpak funderingsschade iets dichterbij

 3 dagen geleden  0 minuten

Een nationale aanpak tegen funderingsschade komt iets dichterbij. De Tweede Kamer heeft de Rli om advies gevraagd over het helpen van burgers.

>>