wat is Omgevingswet

De Omgevingswet is de grootste stelselherziening binnen het ruimtelijk domein. De Omgevingswet is één wet die 26 bestaande wetten integreert die betrekking hebben op de fysieke omgeving. De Omgevingswet vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Met deze versimpelde wetgeving moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten. 

De nieuwe wet moet ook meer ruimte bieden voor particulier initiatief en participatie. Dit wordt gedaan door algemene regels vast te leggen in plaats van gedetailleerde vergunningen. Daarnaast is het streven dat bij het beoordelen van initiatieven de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Daarnaast wordt de hoeveelheid Algemene Maatregelen van Bestuur teruggebracht van 117 naar 4 en worden de 120 ministeriële regelingen teruggebracht naar circa 10. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat voortaan via één loket. De procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken.

Artikelen gerelateerd aan Omgevingswet
De Jonge was naar eigen zeggen ‘niet onjuist, maar onvolledig’ over staat DSO

De Jonge was naar eigen zeggen ‘niet onjuist, maar onvolledig’ over staat DSO

 25 augustus 2022 om 17:21  1 minuut

Minister de Jonge zegt in reactie op Kamervragen niet per se gelogen te hebben over de staat van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hij was ‘te kort door de bocht'. De minister deed het DSO dit voorjaar stabieler voorkomen aan de Eerste Kamer dan het was, bleek eerder uit onderzoek door Binnenlands Bestuur.

>>
De Jonge aan Eerste Kamer: Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De Jonge aan Eerste Kamer: Omgevingswet opnieuw uitgesteld

 14 oktober 2022 om 17:24  2 minuten

De Omgevingswet wordt opnieuw een half jaar uitgesteld. Dat heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening geschreven aan het parlement.

>>
Evaluatiecommissie Omgevingswet van start

Evaluatiecommissie Omgevingswet van start

 02 januari 2023 om 13:30  1 minuut

De ministerraad heeft de Evaluatiecommissie Omgevingswet ingesteld. De commissie is actief vanaf 1 januari en wordt voorgezeten door dijkgraaf Hetty Klavers. De andere zeven leden zijn voornamelijk hoogleraren omgevingsrecht.

>>
Hugo de Jonge reikt Omgevingswet-trofee uit aan gemeente Zundert

Hugo de Jonge reikt Omgevingswet-trofee uit aan gemeente Zundert

 12 januari 2023 om 15:21  1 minuut

>>
Omgevingswet haalt streefdatum niet; invoering opnieuw half jaar later

Omgevingswet haalt streefdatum niet; invoering opnieuw half jaar later

 26 januari 2023 om 19:18  3 minuten

De Omgevingswet kan ingaan op 1 januari 2024. Dat betekent dat de streefdatum niet wordt gehaald en opnieuw sprake is van een half jaar vertraging. Dat schrijft minister De Jonge aan de beide Kamers. Gemeenten en bedrijfsleven hebben dit jaar nog nodig om alles in te regelen.

>>
RvS over Omgevingswet: laat burgers ook oefenen met DSO

RvS over Omgevingswet: laat burgers ook oefenen met DSO

 02 maart 2023 om 15:00  2 minuten

Burgers moeten kunnen oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet, anders wordt de rechtsbescherming uitgehold. Dat schrijft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een brief aan de Eerste Kamer. Die debatteert dinsdag over de Omgevingswet.

>>
Aan de slag met het omgevingsplan in vier stappen

Aan de slag met het omgevingsplan in vier stappen

 24 februari 2023 om 11:44  9 minuten

De Omgevingswet mag dan zijn uitgesteld tot 1 januari 2024, het werk dat gedaan moet worden is dat niet. De transitieperiode tot 2029 is vooralsnog niet verlengd. Het omgevingsplan moet er komen. Maar hoe maak je een begin met zo’n groots project? Eelco Fijma van PhnX Consultancy zet vier stappen op een rij die kunnen helpen.

>>
Eerste Kamer akkoord met invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

Eerste Kamer akkoord met invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

 14 maart 2023 om 13:54  2 minuten

Eerste Kamer akkoord met invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

>>
Nieuwbouw gaat traag, dus De Jonge wil bestaande woningen beter benutten

Nieuwbouw gaat traag, dus De Jonge wil bestaande woningen beter benutten

 19 mei 2023 om 10:30  3 minuten

‘Juist nu de nieuwbouw het lastiger heeft, moeten we de bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk benutten om zoveel mogelijk woonruimte te realiseren’, zegt woonminister Hugo de Jonge. Woningsplitsen, optoppen en ‘microwoningen’ moeten de bouw van 900.000 woningen haalbaar maken.

>>
Bordspel maakt ruimtelijke ordening inzichtelijk in de geest van de Omgevingswet

Bordspel maakt ruimtelijke ordening inzichtelijk in de geest van de Omgevingswet

 22 mei 2023 om 10:00  5 minuten

>>
Marjolein Jansen benoemd tot DG Ruimtelijke Ordening

Marjolein Jansen benoemd tot DG Ruimtelijke Ordening

 05 juni 2023 om 09:57  1 minuut

Marjolein Jansen wordt de directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat besloot de ministerraad. Haar benoeming gaat in op 12 juni.

>>
Kritiek op Programma Werklocaties: ‘Zelfde lot dreigt als voorganger’

Kritiek op Programma Werklocaties: ‘Zelfde lot dreigt als voorganger’

 07 juni 2023 om 11:33  3 minuten

Het Programma Werklocaties van minister Adriaansens komt in gevaar als bij de uitvoering geen rekening wordt gehouden met de sterke vraagfluctuatie naar bedrijventerreinen. Voor het beleid is het cruciaal dat de komende jaren periodiek een behoefteraming plaatsvindt en dat actuele ontwikkelingen consequent worden gemonitord.

>>
Verticaal industrieterrein? The New Farm in Den Haag bewijst dat het kan

Verticaal industrieterrein? The New Farm in Den Haag bewijst dat het kan

 03 juli 2023 om 14:56  7 minuten

Een maakbedrijf op de derde verdieping? Veel ondernemers zien het niet zitten, maar voor een plek in The New Farm in Den Haag bestaat inmiddels een wachtlijst. Succesfactoren van dit 'verticale industrieterrein’ zijn onder andere de bouwkundige flexibiliteit, goederenliften en maatwerk in de milieuzonering.

>>
16 adviezen van College Rijksadviseurs voor de verkiezingsprogramma's

16 adviezen van College Rijksadviseurs voor de verkiezingsprogramma's

 24 augustus 2023 om 17:00  4 minuten

Water en bodem echt sturend, meer ruimtelijke innovaties, denk regionaal én Europees, ontwikkel een generatietoets en stel een minister van Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgeving aan. Dat zijn enkele van de zestien adviezen die het College van Rijksadviseurs (CvR) meegeeft aan schrijvers van verkiezingsprogramma’s.

>>
Overheden Groningen bundelen krachten voor implementatie Omgevingswet

Overheden Groningen bundelen krachten voor implementatie Omgevingswet

 04 september 2023 om 19:39  2 minuten

Met de oprichting van Regionaal Platform Omgevingswet Groningen (RPOG) moet de Omgevingswet in het Noorden een soepele start krijgen.

>>