wat is een Omgevingswet

De Omgevingswet is een belangrijke wet in Nederland die bedoeld is om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en te integreren. De wet heeft een grote impact op de manier waarop ruimtelijke projecten worden gepland, ontwikkeld en beheerd. De wet is op 1 januari 2024 ingegaan.

Wat is het doel van de Omgevingswet?

Het doel van de Omgevingswet is om een meer samenhangend en efficiënter beleid te creëren dat zowel de fysieke leefomgeving verbetert als economische groei ondersteunt.

De Omgevingswet vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Met deze versimpelde wetgeving moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten.

Wat voegt de Omgevingswet samen?

De wet voegt 26 bestaande wetten samen die betrekking hebben op de fysieke omgeving. Daarnaast wordt de hoeveelheid Algemene Maatregelen van Bestuur teruggebracht van 117 naar 4 en worden de 120 ministeriële regelingen teruggebracht naar circa 10. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat voortaan via één loket. De procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken.

De nieuwe wet moet ook meer ruimte bieden voor particulier initiatief en participatie. Dit wordt gedaan door algemene regels vast te leggen in plaats van gedetailleerde vergunningen. Daarnaast is het streven dat bij het beoordelen van initiatieven de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Welke instrumenten introduceert de Omgevingswet?

De Omgevingswet introduceert een aantal kerninstrumenten, waaronder het omgevingsplan, de omgevingsvisie, het programma, de projectbesluitvorming, en de omgevingsvergunning. Deze instrumenten zijn bedoeld om overheden, bedrijven en burgers meer flexibiliteit en duidelijkheid te bieden bij de ontwikkeling van projecten en initiatieven.

Omgevingsvisie: Dit biedt een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving, met de bedoeling om beleid integraal te benaderen;

Omgevingsplan: Elke gemeente moet een omgevingsplan opstellen, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente;

Programma's: Deze kunnen door overheden opstellen om specifieke doelen te bereiken, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit of de invulling van een specifiek gebied;

Projectbesluit: Dit is een instrument voor de realisatie van projecten die van nationaal, regionaal of lokaal belang zijn, waarbij afgeweken kan worden van het omgevingsplan;

Omgevingsvergunning: Dit integreert verschillende vergunningen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, wat het proces voor het verkrijgen van toestemming voor activiteiten in de fysieke leefomgeving vereenvoudigt.

 

Artikelen gerelateerd aan een Omgevingswet
Smart City Verplicht om door te denken

Verplicht om door te denken

 02 oktober 2023 om 13:13  1 minuut

Aan alle bekende grote opgaven, uitdagingen en problemen in ons land, wil ik graag kennisverspilling toevoegen, zegt Jan-Willem Wesseling

>>
Openbare Ruimte Kansen en zorgen bij het aftellen naar de Omgevingswet

Kansen en zorgen bij het aftellen naar de Omgevingswet

 06 oktober 2023 om 17:48  5 minuten

Omgevingswet: een wet met potentie, waarbij eindelijk de leefomgeving en samenleving centraal staan, maar de overheid moet wel zorgen voor scherpte.

>>
Openbare Ruimte Mister Omgevingswet: ‘We hadden de governance aan de voorkant scherper moeten regelen’

Mister Omgevingswet: ‘We hadden de governance aan de voorkant scherper moeten regelen’

 10 mei 2023 om 11:35  7 minuten

Op 1 januari 2024 moet de Omgevingswet ingaan. Ambtenaar Arjan Nijenhuis, voor velen ‘mister Omgevingswet’, heeft het traject van begin af aan meegemaakt, op twee departementen en onder een drietal ministers. Over een paar maanden gaat hij met pensioen. Een reden om met hem nog eens terug en vooruit te kijken.

>>
Wonen & Vastgoed Uitstel Omgevingswet: Dit zijn de reacties

Uitstel Omgevingswet: Dit zijn de reacties

 19 oktober 2022 om 12:27  7 minuten

Wat vinden VNG, de IPO en NEPROM van het uitstel van de Omgevingswet? En hoe reageren branche-organisaties en experts?

>>
Openbare Ruimte Van de kritiek van Kistenkas op de Omgevingswet klopt geen hout

Van de kritiek van Kistenkas op de Omgevingswet klopt geen hout

 04 maart 2021 om 15:05  4 minuten

Friso de Zeeuw en Co Verdaas verdedigen de Omgevingswet. Assistant Professor Fred Kistenkas liet zich in verschillende media kritisch uit over het naderende wettenstelsel, maar volgens Verdaas en De Zeeuw klopt zijn 'warrige betoog' van 'geen kant'.

>>
Smart City Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

 12 juli 2023 om 17:55  12 minuten

Begin september besluit het parlement welke onderwerpen controversieel zijn en waarover het demissionaire kabinet niet meer mag besluiten. Betekent dat gemeenten nu op hun handen moeten zitten? Experts zien mogelijkheden genoeg om door te gaan.

>>
Openbare Ruimte Beleidsmensen tekort? Maak dan keuzes!

Beleidsmensen tekort? Maak dan keuzes!

 19 oktober 2023 om 11:56  2 minuten

Het grootste gevaar voor de implementatie van de Omgevingswet is niet het DSO, maar het gebrek aan mensen. Keuzes maken dus, schrijft Gerwin Gabry.

>>
Smart City Invoering Omgevingswet onzeker door aanhoudende twijfels digitaal stelsel

Invoering Omgevingswet onzeker door aanhoudende twijfels digitaal stelsel

 08 maart 2023 om 10:47  4 minuten

Na een urenlang debat heeft de Eerste Kamer gisteren een datum geprikt voor de stemming over de invoering van de Omgevingswet. Op 14 maart stemmen de parlementariërs of de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat.

>>
Smart City De Jonge op Schakeldag: blijf praktische vragen stellen over Omgevingswet

De Jonge op Schakeldag: blijf praktische vragen stellen over Omgevingswet

 31 oktober 2023 om 17:46  10 minuten

Op de Schakeldag keken ambtenaren nog een laatste keer gezamenlijk vooruit naar 1 januari. Hugo de Jonge nodigde hen uit vragen te blijven stellen.

>>
Openbare Ruimte Meerderheid Eerste Kamer nog grote zorgen over DSO

Meerderheid Eerste Kamer nog grote zorgen over DSO

 01 november 2023 om 08:49  4 minuten

Voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd, moet minister De Jonge eerst nog een keer praten met lokale overheden over de DSO.

>>
Openbare Ruimte Regeringscommissaris moet Omgevingswet in goede banen leiden

Regeringscommissaris moet Omgevingswet in goede banen leiden

 06 november 2023 om 10:20  2 minuten

Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid Kars de Graaf is door minister De Jonge aangesteld als speciale regeringscommissaris Omgevingswet.

>>
Openbare Ruimte Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet

Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet

 07 november 2023 om 12:43  9 minuten

De openbare ruimte blijkt voor veel Nederlanders met een beperking niet voldoende toegankelijk, maar onder de Omgevingswet wordt dat wel verplicht.

>>
Openbare Ruimte Ploeterend voorwaarts in de ruimtelijke ordening

Ploeterend voorwaarts in de ruimtelijke ordening

 31 oktober 2023 om 10:45  7 minuten

De Nota Ruimte moet (globale) kaders geven en daarnaast locaties aanwijzen, onder meer grote woningbouwlocaties.

>>
Openbare Ruimte Oproep vanuit Senaat voor schadefonds tegen effecten Omgevingswet

Oproep vanuit Senaat voor schadefonds tegen effecten Omgevingswet

 29 november 2023 om 11:54  3 minuten

Er moet een schadefonds komen voor burgers en ondernemers die door defecte techniek van de Omgevingswet kosten maken, vinden SP, GL/PvdA en PvdD.

>>
Wonen & Vastgoed Een klein lichtpuntje aan de stikstofhorizon

Een klein lichtpuntje aan de stikstofhorizon

 06 december 2023 om 11:30  3 minuten

Met algemene maatregelen kan niet alleen het maken van een passende beoordeling worden vermeden, maar ook uitstoot worden beperkt. Een win win dus.

>>
Openbare Ruimte De gemeenteraad aan de knoppen van de Omgevingswet

De gemeenteraad aan de knoppen van de Omgevingswet

 19 december 2023 om 17:04  2 minuten

Columnist Gerwin Gaby vindt het zorgelijk dat gemeenteraadsleden nog zo weinig van de Omgevingswet weten. Hij geeft daarom vier gouden tips.

>>
Wonen & Vastgoed Vaarwel Crisis- en herstelwet, 'proeftuin' voor de Omgevingswet

Vaarwel Crisis- en herstelwet, 'proeftuin' voor de Omgevingswet

 20 december 2023 om 16:53  7 minuten

De Crisis- en herstelwet werd mede een succes door intensieve ondersteuning. Fred Hobma adviseert soortgelijke ondersteuning rondom de Omgevingswet.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet in werking: alle informatie gebundeld

Omgevingswet in werking: alle informatie gebundeld

 01 januari 2024 om 21:03  1 minuut

De Omgevingswet is in werking getreden. Voor alle actuele informatie over de Omgevingswet kunnen gebruikers terecht bij Informatiepunt Leefomgeving.

>>
Wonen & Vastgoed Uitgever Stadszaken, ROm en Stedelijk Interieur zoekt stagiair-vakjournalisten

Uitgever Stadszaken, ROm en Stedelijk Interieur zoekt stagiair-vakjournalisten

 05 januari 2024 om 11:10  2 minuten

ELBA\REC, uitgever van Stadszaken, ROmagazine en Stedelijk Interieur, zoekt stagiair-vakjournalisten met een achtergrond in stedelijke ontwikkeling.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet: nieuw perspectief op mixen wonen en werken

Omgevingswet: nieuw perspectief op mixen wonen en werken

 03 januari 2024 om 20:38  12 minuten

De Omgevingswet schept meer mogelijkheden om in voormalige bedrijvengebieden wonen met bedrijfsruimten te mixen. Dat stellen diverse experts in ROm.

>>
Wonen & Vastgoed ‘Gemeenten kunnen extra stikstofuitstoot vermijden met houtbouw’

‘Gemeenten kunnen extra stikstofuitstoot vermijden met houtbouw’

 10 juni 2022 om 12:42  3 minuten

Veel bouwprojecten die in 2019 door de stikstofcrisis stilvielen, hadden met houtbouw gewoon afgebouwd kunnen. Dat stelt architect Daan Bruggink.

>>
Economie 'Afstemmingskader' borgt regionale afstemming omgevingsvisies Parkstad

'Afstemmingskader' borgt regionale afstemming omgevingsvisies Parkstad

 14 januari 2024 om 18:11  9 minuten

Om ook onder de Omgevingswet regionale afstemming te borgen, stelden de Parkstad-gemeenten een gezamenlijk afstemmingskader vast voor omgevingsvisies.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet-primeur: Bunschoten verleent eerste vergunning

Omgevingswet-primeur: Bunschoten verleent eerste vergunning

 17 januari 2024 om 17:25  2 minuten

De gemeente Bunschoten heeft als eerste in Nederland een vergunning verleend onder de Omgevingswet. Het gaat hierbij om het vergroten van dakkapel.

>>
Wonen & Vastgoed Ambitieus versus afwachtend: zo gaan deze gemeenten de Omgevingswet tegemoet

Ambitieus versus afwachtend: zo gaan deze gemeenten de Omgevingswet tegemoet

 06 december 2023 om 17:39  10 minuten

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Omgevingswet legden we twee gemeenten langs de meetlat. Leidschendam-Voorburg en Krimpen a/d IJssel.

>>
Economie Delftse ondernemer op Schieoevers spint garen bij vroegtijdige participatie

Delftse ondernemer op Schieoevers spint garen bij vroegtijdige participatie

 29 januari 2024 om 17:35  7 minuten

Voor de vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor liet het Delftse bedrijf Octatube het plan eerst toetsen door meerdere partijen.

>>
Wonen & Vastgoed To Bopa or not …, dat is de vraag

To Bopa or not …, dat is de vraag

 31 januari 2024 om 20:49  12 minuten

De verwachting is dat veel gemeenten de Bopa zullen gebruiken om initiatieven die niet voldoen aan het omgevingsplan. Is dat wel zo ideaal?

>>
Openbare Ruimte Zo werken Leidschendam-Voorburg en Oss met de Omgevingswet

Zo werken Leidschendam-Voorburg en Oss met de Omgevingswet

 04 februari 2024 om 15:24  7 minuten

Hoe werkt de Omgevingswet in de praktijk? En hoe hebben gemeenten Leidschendam-Voorburg en Oss zich voorbereid? De wethouders leggen het uit.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet of niet: ‘Ruimteclaims dwingen ons integraal te werken’

Omgevingswet of niet: ‘Ruimteclaims dwingen ons integraal te werken’

 11 februari 2024 om 22:00  7 minuten

Nijmegen zet de Bopa voorlopig in om niet-conforme initiatieven toch voort te zetten. Dit ontlast het omgevingsplanproces, stelt Niels Spierings.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet helpt bij huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

Omgevingswet helpt bij huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

 19 februari 2024 om 19:05  11 minuten

De Omgevingswet biedt extra ruimte om van een bestemming of activiteit in een omgevingsplan af te wijken. Dat biedt mogelijkheden voor flexwoningen.

>>
Mobiliteit Sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke stad: drie aanbevelingen

Sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke stad: drie aanbevelingen

 19 januari 2024 om 14:43  5 minuten

Gemeenten nog onvoldoende grip op instrumenten voor de loopvriendelijke stad.

>>
Wonen & Vastgoed Gebiedsontwikkelaar VanWonen: 'Participatie breder door Omgevingswet'

Gebiedsontwikkelaar VanWonen: 'Participatie breder door Omgevingswet'

 26 februari 2024 om 15:07  5 minuten

Door de Omgevingswet passen niet alleen overheden hun werkwijze aan. Voor VanWonen gaf de wet aanleiding hun participatietraject te verbreden.

>>
Openbare Ruimte Vaste structuur geeft Molenlanden grip op omgevingsplan

Vaste structuur geeft Molenlanden grip op omgevingsplan

 29 februari 2024 om 13:54  10 minuten

De gemeente Molenlanden moet 400 bestemmingsplannen onderbrengen in het gebiedsdekkende omgevingsplan.

>>
Wonen & Vastgoed Voor wat hoort wat-planologie: méér ruimte voor verevening met Omgevingswet

Voor wat hoort wat-planologie: méér ruimte voor verevening met Omgevingswet

 06 maart 2024 om 12:59  11 minuten

De Omgevingswet biedt méér ruimte voor kostenverhaal en meer specifiek: financiële bijdragen aan voorzieningen door ontwikkelaars, ook buitenplans.

>>
Wonen & Vastgoed Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting naar Tweede Kamer

 07 maart 2024 om 21:33  5 minuten

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De Woonbond en Aedes roepen op tot snelle aanname.

>>
Openbare Ruimte Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend maakten samen strategische gebiedsvisie De Purmer

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend maakten samen strategische gebiedsvisie De Purmer

 08 maart 2024 om 13:32  1 minuut

Nu ligt de strategische gebiedsvisie De Purmer voor aan de gemeenteraden van de drie samenwerkende gemeenten, Edam-Volendam, Waterland en Purmerend.

>>
Openbare Ruimte Noord-Brabant wil gezondheidsdoelen halen met de Omgevingswet

Noord-Brabant wil gezondheidsdoelen halen met de Omgevingswet

 20 maart 2024 om 14:19  3 minuten

De Omgevingswet biedt provincies meerdere manieren om gezondheidsambities en –doelen te halen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Noord-Brabant.

>>
Wonen & Vastgoed De Groene Amsterdammer: is trend inhuren consultants nog te stoppen?

De Groene Amsterdammer: is trend inhuren consultants nog te stoppen?

 21 maart 2024 om 11:00  0 minuten

Wat betekent de inhuur van externen bij lokale overheden voor de kwaliteit van de dienstverlening. En is deze trend nog te stoppen?

>>
Wonen & Vastgoed Optoppen Hema-pand moet Deventer extra woonruimte opleveren

Optoppen Hema-pand moet Deventer extra woonruimte opleveren

 26 maart 2024 om 20:04  2 minuten

De Hema in Deventer krijgt mogelijk een extra woonlaag met appartementen. Een projectontwikkelaar is een onderzoek gestart naar de optopmogelijkheden.

>>
Economie De Omgevingswet voor economische activiteiten: negen lessen

De Omgevingswet voor economische activiteiten: negen lessen

 15 maart 2024 om 11:46  9 minuten

Tijdens het webinar ‘Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet’ gaven de deelnemers nuttige tips, onder meer over schuifruimte en programma's.

>>
Wonen & Vastgoed Utrecht zet concept-omgevingsvisie Overvecht online

Utrecht zet concept-omgevingsvisie Overvecht online

 08 april 2024 om 15:32  0 minuten

Het concept voor de omgevingsvisie van Overvecht heeft de gemeente Utrecht ter inzage gelegd.

>>
Wonen & Vastgoed Schagen heeft primeur: omgevingsvisie in DSO

Schagen heeft primeur: omgevingsvisie in DSO

 10 april 2024 om 12:27  3 minuten

Schagen als eerste een omgevingsvisie kunnen publiceren in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op 5 maart ging de omgevingsvisie digitaal.

>>
Openbare Ruimte De Jonge: ‘Invoering Omgevingswet verliep rustig en stabiel’

De Jonge: ‘Invoering Omgevingswet verliep rustig en stabiel’

 17 april 2024 om 19:31  4 minuten

De invoering van de Omgevingswet is over het algemeen rustig en stabiel verlopen, meldt minister De Jonge van BZK aan de Tweede Kamer.

>>
Wonen & Vastgoed Dit deed Hugo de Jonge voor de woningmarkt, stel je vragen aan hem

Dit deed Hugo de Jonge voor de woningmarkt, stel je vragen aan hem

 22 april 2024 om 16:16  3 minuten

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken komt donderdag 25 april bij ROm Live praten over wonen, de Omgevingswet en RO. Je kunt hem vragen stellen.

>>
Wonen & Vastgoed De Jonge in ROm Live: van dorpen moeten we geen museum maken

De Jonge in ROm Live: van dorpen moeten we geen museum maken

 25 april 2024 om 17:57  3 minuten

Provincies, met name Zuid-Holland, moeten meer grote bouwlocaties aanwijzen. Voor de lange termijn werkt De Jonge aan de Nota Ruimte.

>>
Wonen & Vastgoed Participatie Omgevingswet is verplicht en vormvrij. Maar niet alles mag.

Participatie Omgevingswet is verplicht en vormvrij. Maar niet alles mag.

 17 mei 2024 om 17:35  8 minuten

Participatie is een belangrijk onderdeel in het nieuwe omgevingsrecht. Verplicht maar vormvrij. Maar niet alles mag, zegt stedenbouwkundige Sarah Ros.

>>
Wonen & Vastgoed Programma onder de Omgevingswet: wondermiddel met risico's

Programma onder de Omgevingswet: wondermiddel met risico's

 27 mei 2024 om 20:05  9 minuten

Het programma onder de Omgevingswet is een wondermiddel, stelt de een. Anderen waarschuwen dat het instrument diezelfde Omgevingswet kan ondergraven.

>>
Klimaat & Duurzaam ‘Groennorm kabinet nieuw en broodnodig’

‘Groennorm kabinet nieuw en broodnodig’

 07 juni 2024 om 17:29  4 minuten

De nieuwe groennorm, vorige week gepubliceerd door het kabinet, is broodnodig, zegt Stichting Steenbreek. VNG baalt van extra regels voor vergroening.

>>
Openbare Ruimte Participatielessen uit Veenendaal: ga zo snel mogelijk het gesprek aan

Participatielessen uit Veenendaal: ga zo snel mogelijk het gesprek aan

 03 juni 2024 om 21:32  5 minuten

Wethouder Stroobosscher deelt de lessen en inzichten van participatie onder de Omgevingswet voor toekomstige projecten. Tip 1: open het gesprek.

>>
Smart City Participatie door initiatiefnemers bouwprojecten ‘wassen neus’

Participatie door initiatiefnemers bouwprojecten ‘wassen neus’

 20 juni 2024 om 17:22  0 minuten

Onder de Omgevingswet moeten initiatiefnemers verplicht aangeven of ze voor hun bouwproject aan participatie hebben gedaan.

>>
Wonen & Vastgoed 'Gemeenten moeten bestaand instrumentarium grondbeleid benutten'

'Gemeenten moeten bestaand instrumentarium grondbeleid benutten'

 24 juni 2024 om 17:22  2 minuten

Gemeenten moeten beter gebruikmaken van het beschikbare instrumentarium om regie te nemen over het gebruik van de beperkte ruimte en de uitvoering.

>>
Smart City Kan Ai de stad begrijpen?

Kan Ai de stad begrijpen?

 26 juni 2024 om 10:09  2 minuten

Steden zijn complexe systemen, die tegen grenzen aanlopen. Kan ai ons helpen betere steden te maken, vraagt columnist Jan-Willem Wesselink zich af.

>>
Smart City Waar blijft de Omgevingswet in het nieuwe ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening?

Waar blijft de Omgevingswet in het nieuwe ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening?

 01 juli 2024 om 16:20  0 minuten

‘De vraag blijft welke minister medebevoegd gezag wordt voor het vaststellen van een projectbesluit', vraagt Henk Gierveld zich af op LinkedIn.

>>
Economie Deventer zet voorkeursrecht in als wapen tegen netcongestie

Deventer zet voorkeursrecht in als wapen tegen netcongestie

 05 juli 2024 om 20:22  4 minuten

Voor de uitbreiding van het overbelaste stroomnet met een hoog- en middenspanningstation, zet gemeente Deventer het voorkeursrecht als instrument in.

>>