wat is Dilas

De Dutch Industrial Association (Dilas), opgericht in 2022, is de kennisorganisatie binnen de vastgoedsector die zich richt op grootschalige bedrijfshuisvesting. Dilas wil de logistieke- als de industriële (vastgoed)sector prominenter op de politieke agenda krijgen, met specifieke aandacht voor de ruimtelijke ordening.

Dilas wil het voortouw nemen in toekomstbestendige ontwikkelingen en aantonen dat grootschalig vastgoed niet alleen maatschappelijke, maar ook economische waarde kan toevoegen. En hoe dergelijke omvangrijke vastgoedprojecten op een verantwoorde wijze geïntegreerd kunnen worden in onze leefomgeving.

Daarnaast wil Dilas fungeren als een verbindende schakel tussen de overheid en de markt. De organisatie biedt een platform waarop partijen niet alleen innovaties en kennis kunnen delen, maar ook gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op cruciale vraagstukken, zoals de rol van grootschalig industrieel en logistiek vastgoed binnen de energietransitie, de maatschappelijke meerwaarde en het inzichtelijk maken van de veranderende rol van beide vastgoedtypes door de tijd heen.

Dilas legt bij de uitvoering van haar ambities de nadruk op de volgende zes themas:

  • ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing;
  • functiemenging en -stapeling;
  • duurzame energieoplossingen;
  • economische en regionale meerwaarde;
  • duurzaamheid en circulaire economie;
  • huisvesting van arbeidsmigranten;
  • stadsdistributie.
Artikelen gerelateerd aan Dilas
Economie Tim Beckmann (Dilas): 'Geen clustering maar spreiding distributiecentra'

Tim Beckmann (Dilas): 'Geen clustering maar spreiding distributiecentra'

 27 september 2023 om 18:34  2 minuten

Bedrijventerreinen moeten ruimte bieden voor één totd rie distributiecentra, stelt Tim Beckmann van Dilas in vakblad BT.

>>
Economie Logistiek heeft dringend nieuw verhaal nodig

Logistiek heeft dringend nieuw verhaal nodig

 11 oktober 2023 om 17:33  4 minuten

Een bouwstop van distributiecentra, waar sommigen voor pleitten, is niet de oplossing, zegt lector Cees-Jan Pen. Actie is wel snel geboden.

>>
Economie Line-up BT Event bevestigt trendbreuk: belang ruimte voor werk breed omarmd

Line-up BT Event bevestigt trendbreuk: belang ruimte voor werk breed omarmd

 10 november 2023 om 12:05  4 minuten

Duidelijke beleidsmaatregelen van bovenaf, in combinatie met het stimuleren van ondernemerschap. Dat is nodig om ruimte voor werk te borgen.

>>
Mobiliteit Niet iedere schuur is een stadshub

Niet iedere schuur is een stadshub

 23 november 2023 om 14:37  4 minuten

De vraag is of de maatschappelijke waarde voor stadslogistiek zwaarder moet wegen dan die van een woonwijk of buurttuin, schrijft Ploos van Amstel.

>>
Economie 'Zet logistiek in als aanjager van stedelijke vernieuwing'

'Zet logistiek in als aanjager van stedelijke vernieuwing'

 11 december 2023 om 13:52  8 minuten

Een nieuwe ruimtelijke aanpak is nodig voor de inpassing van logistiek in steden. Hiervoor pleit Milan Bergh van architectenbureau Apto.

>>
Economie Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

 22 december 2023 om 20:47  6 minuten

Met flink wat vertraging is het kabinet eindelijk gekomen met een landelijke beleidslijn om grootschalige bedrijfsvestigingen op ‘ongewenste plekken’

>>
Economie Dilas: 'Geef vraag naar ruimte en energie slimmer vorm'

Dilas: 'Geef vraag naar ruimte en energie slimmer vorm'

 06 februari 2024 om 17:41  10 minuten

Nederland is snel haar concurrentiepositie aan het verliezen. ‘We moeten ruimte blijven maken voor de duurzame economische groei, stelt Dilas.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet helpt bij huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

Omgevingswet helpt bij huisvesting buitenlandse arbeidskrachten

 19 februari 2024 om 19:05  11 minuten

De Omgevingswet biedt extra ruimte om van een bestemming of activiteit in een omgevingsplan af te wijken. Dat biedt mogelijkheden voor flexwoningen.

>>
Economie Logistieke ontwikkelaars, meng je in discussie over harde R.O.

Logistieke ontwikkelaars, meng je in discussie over harde R.O.

 07 maart 2024 om 19:58  3 minuten

De logistieke sector moet zich mengen in de ‘harde’ discussie over de ruimtelijke ordening. Dat stelt René Buck, directeur van BCI.

>>
Economie Wankel draagvlak zero-emissiezones remt opzet stadshubs

Wankel draagvlak zero-emissiezones remt opzet stadshubs

 24 april 2024 om 15:30  4 minuten

Investeerders willen zekerheid en een gezonde businesscase. Daar is bij white labels stadshubs geen sprake van.

>>
Wonen & Vastgoed Dit zijn de reacties op coalitieplannen voor wonen, infra en digitalisering

Dit zijn de reacties op coalitieplannen voor wonen, infra en digitalisering

 16 mei 2024 om 13:29  9 minuten

Van zeer tevreden, te mager, tot snel in gesprek gaan. Dit zijn de reacties op de coalitie-plannen voor woningbouw, digitalisering en infrastructuur.

>>
Economie ‘Landscapes of Trade’ brengt nuance in logistieke debat

‘Landscapes of Trade’ brengt nuance in logistieke debat

 22 mei 2024 om 18:12  5 minuten

Logistiek is veel te belangrijk voor een gepolariseerde discussie, stelt Merten Nefs met zijn proefschrift ‘Landschapes of Trade'.

>>
Economie Didam-Arrest: Deventer en Enschede voeren regie op bedrijfskaveluitgifte

Didam-Arrest: Deventer en Enschede voeren regie op bedrijfskaveluitgifte

 18 september 2023 om 20:46  5 minuten

Na Didam-arrest kiezen Enschede en Deventer voor een puntenprotocol bij kaveltoewijzing, met focus op duurzaamheid. 'We benutten alle mogelijkheden.'

>>
Rijk trekt 26 miljoen uit voor vergroening bedrijventerreinen

Rijk trekt 26 miljoen uit voor vergroening bedrijventerreinen

 20 april 2022 om 14:00  3 minuten

Het kabinet reserveert 26 miljoen euro voor het programma Werklandschappen van de Toekomst, voor de vergroening van bedrijventerreinen.

>>
Wonen & Vastgoed Toekomstbestendig bedrijfsvastgoed vraagt om nieuwe rollen

Toekomstbestendig bedrijfsvastgoed vraagt om nieuwe rollen

 04 september 2023 om 12:00  4 minuten

Werken aan toekomstbestendige ruimte voor werk vraagt om verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Nieuwe rollen zijn nodig, betoogt Gert-Joost Peek.

>>
Economie Koester het stedelijk bedrijventerrein

Koester het stedelijk bedrijventerrein

 03 oktober 2023 om 19:37  2 minuten

Iedereen kent ze wel: bedrijventerreinen waar lokale ondernemers maken, repareren, transporteren of verhandelen. Die zijn cruciaal, zegt Marije Groen.

>>
Economie PBL: ‘Toename distributiecentra vraagt om meer Rijksregie’

PBL: ‘Toename distributiecentra vraagt om meer Rijksregie’

 09 oktober 2023 om 21:22  3 minuten

Het Nederlandse landschap telt steeds meer grote distributiecentra die ook nog eens alsmaar groter worden, constateert het PBL.

>>
Economie Logistiek heeft dringend nieuw verhaal nodig

Logistiek heeft dringend nieuw verhaal nodig

 11 oktober 2023 om 17:33  4 minuten

Een bouwstop van distributiecentra, waar sommigen voor pleitten, is niet de oplossing, zegt lector Cees-Jan Pen. Actie is wel snel geboden.

>>
Economie Verweefcoaches maken van Vlaamse steden weer echte steden

Verweefcoaches maken van Vlaamse steden weer echte steden

 04 oktober 2023 om 16:58  9 minuten

'Verweefcoaches’ moeten bij gebiedstransformaties in Vlaamse steden zorgen voor een balans van functies. Al zoeken ze vooral ruimte voor werk.

>>
Smart City Hoed u voor de ‘aanbestedingstaliban’

Hoed u voor de ‘aanbestedingstaliban’

 13 december 2021 om 12:20  3 minuten

De uitspraak van de Hoge Raad dat 1op1 gemeentelijke grondverkoop niet zo maar is toegestaan, leidde tot een stroom aan verontrustende berichtgeving.

>>
Economie Kabinet: meer ruimte op campussen voor scale-ups

Kabinet: meer ruimte op campussen voor scale-ups

 16 oktober 2023 om 22:35  3 minuten

Het kabinet wil niet alleen sturen op meer en betere fysieke ruimte voor bedrijvigheid, maar ook sturen op de (door)ontwikkeling van campussen.

>>
Klimaat & Duurzaam Jetten: extra budget en onorthodoxe maatregelen tegen netcongestie

Jetten: extra budget en onorthodoxe maatregelen tegen netcongestie

 18 oktober 2023 om 23:13  5 minuten

Met extra investeringen, onorthodoxe maatregelen, planmatige aanpak en bouwen zonder geldige vergunning moet de netcongestie worden aangepakt.

>>
Economie ‘Onbezonnen schrappen industriebestemming is als binnenhalen Paard van Troje'

‘Onbezonnen schrappen industriebestemming is als binnenhalen Paard van Troje'

 11 oktober 2023 om 09:54  9 minuten

Om noodzakelijke ruimte voor werk te borgen, moeten steden regie terugpakken op stedelijke grondmarkten. Dat zegt architect Markus Schaefer.

>>
Economie Vraag logistiek vastgoed zakt in: 'nieuwe realiteit, maar geen reden tot zorg'

Vraag logistiek vastgoed zakt in: 'nieuwe realiteit, maar geen reden tot zorg'

 16 oktober 2023 om 15:27  6 minuten

Er is een terugval te zien in de vraag naar logistiek vastgoed, concludeert JLL in een analyse. 'Het is de nieuwe realiteit.'

>>
Economie Rotterdam presenteert actieplan voor behoud maakindustrie

Rotterdam presenteert actieplan voor behoud maakindustrie

 27 oktober 2023 om 12:33  8 minuten

Dit wil Rotterdam: minimaliseer transformaties van werklocaties naar wonen, benut bestaande werklocaties beter en het juiste bedrijf op de juiste plek

>>
Klimaat & Duurzaam Onderzoek: energiehubs zorgen voor forse CO2-reductie

Onderzoek: energiehubs zorgen voor forse CO2-reductie

 30 oktober 2023 om 16:52  3 minuten

Bedrijven kunnen de overstap van fossiele naar duurzame energie beter maken als ze samenwerken in een smart energy hub (SEH) op bedrijventerreinen.

>>
Economie Experts: 'Mixen en stapelen bedrijfsruimte vergt inzet deskundige vastgoedpartij'

Experts: 'Mixen en stapelen bedrijfsruimte vergt inzet deskundige vastgoedpartij'

 30 oktober 2023 om 17:21  10 minuten

Ontwikkeling en beheer van stedelijke bedrijfsruimte zal voor een belangrijk deel moeten worden overgenomen door vastgoedprofessionals.

>>
Economie 'Overheid moet normen stellen bij vergroening bedrijventerreinen'

'Overheid moet normen stellen bij vergroening bedrijventerreinen'

 01 november 2023 om 10:45  6 minuten

Het Rijk moet met wetgeving bedrijven dwingen om zich te verenigen bij het verduurzamen van bedrijventerreinen, is het advies van de Rli.

>>
Economie Jeanet van Antwerpen programmadirecteur Innovatiedistrict Delft

Jeanet van Antwerpen programmadirecteur Innovatiedistrict Delft

 02 november 2023 om 17:47  2 minuten

Jeanet van Antwerpen is de nieuwe programmadirecteur van Innovatiedistrict Delft. Zij gaat zij zich inzetten voor de TU Delft Campus en Schieoevers

>>
Economie Tekort aan bedrijventerreinen in Utrecht, ‘schuifruimte’ ontbreekt

Tekort aan bedrijventerreinen in Utrecht, ‘schuifruimte’ ontbreekt

 13 november 2023 om 15:57  2 minuten

Uit de nieuwe zogeheten behoefteberaming van de provincie Utrecht blijkt dat er een tekort aan bedrijventerreinen is. Ook schuifruimte ontbreekt.

>>
Economie Groningen ziet brood in campusbestemming oude tabaksfabriek

Groningen ziet brood in campusbestemming oude tabaksfabriek

 15 november 2023 om 20:33  6 minuten

Groningen ziet brood in campusbestemming oude tabaksfabriek

>>
Economie Ruimte voor werk blijft een blinde vlek: verkiezingsprogramma’s onder de loep

Ruimte voor werk blijft een blinde vlek: verkiezingsprogramma’s onder de loep

 25 oktober 2023 om 20:38  12 minuten

Ruimte voor werk legt het af tegen wonen: verkiezingsprogramma’s onder de loep. Wat zeggen de politieke partijen over dit thema?

>>
Mobiliteit Niet iedere schuur is een stadshub

Niet iedere schuur is een stadshub

 23 november 2023 om 14:37  4 minuten

De vraag is of de maatschappelijke waarde voor stadslogistiek zwaarder moet wegen dan die van een woonwijk of buurttuin, schrijft Ploos van Amstel.

>>
Economie Toekomstbestendige bedrijventerreinen: organisatiegraad alleen is niet genoeg

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: organisatiegraad alleen is niet genoeg

 01 november 2023 om 14:22  3 minuten

Het onderwerp verduurzaming van bedrijventerreinen staat dankzij Rli weer op de agenda, maar komt het dan wel goed, vraagt Marije Groen zich af.

>>
Economie Bedrijfsleven: ‘Ruimte voor werk in vijf provincies onder druk’

Bedrijfsleven: ‘Ruimte voor werk in vijf provincies onder druk’

 04 december 2023 om 18:21  6 minuten

Zuid-Hollandse ondernemers uiten kritiek op het plan van de provincie om na 2030 géén extra ruimte voor bedrijvigheid meer toe te staan.

>>
Economie Mkb in Gelderland kampt met groot tekort aan werklocaties

Mkb in Gelderland kampt met groot tekort aan werklocaties

 16 december 2023 om 10:26  3 minuten

Tot 2030 neemt de vraag naar werklocaties in Gelderland toe. De grootste vraag naar nieuwe bedrijfskavels komt van het lokale en regionaal mkb.

>>
Economie Amsterdam komt met werkcorporatie voor betaalbare bedrijfsruimte

Amsterdam komt met werkcorporatie voor betaalbare bedrijfsruimte

 18 december 2023 om 20:55  4 minuten

Amsterdam ontwikkelt eerste werkcorporatie voor betaalbare bedrijfsruimte. Door gebiedstransformaties is in Amsterdam amper bedrijfsruimte beschikbaar

>>
Economie 'Zet logistiek in als aanjager van stedelijke vernieuwing'

'Zet logistiek in als aanjager van stedelijke vernieuwing'

 11 december 2023 om 13:52  8 minuten

Een nieuwe ruimtelijke aanpak is nodig voor de inpassing van logistiek in steden. Hiervoor pleit Milan Bergh van architectenbureau Apto.

>>
Economie Bedrijventerreinen-advies Rli: 'Genoeg bouwstenen voor nieuw kabinet'

Bedrijventerreinen-advies Rli: 'Genoeg bouwstenen voor nieuw kabinet'

 11 december 2023 om 19:41  7 minuten

De baten door meer aandacht van een nieuw kabinet voor de 3600 bedrijventerreinen die Nederland telt zijn enorm. Een wettelijke regeling is gewenst.

>>
Economie Ruimte voor wonen én werk: het spel begint nu pas echt

Ruimte voor wonen én werk: het spel begint nu pas echt

 10 november 2023 om 14:19  9 minuten

Met het Nationaal Programma Ruimte voor Economie komt het thema ruimte voor werk hoger op de politieke agenda te staan. Een trendbreuk.

>>
Economie Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

 22 december 2023 om 20:47  6 minuten

Met flink wat vertraging is het kabinet eindelijk gekomen met een landelijke beleidslijn om grootschalige bedrijfsvestigingen op ‘ongewenste plekken’

>>
Wonen & Vastgoed Krapte huisvesting grootst in Roosendaal, Breda en Utrecht

Krapte huisvesting grootst in Roosendaal, Breda en Utrecht

 02 januari 2024 om 16:13  2 minuten

De krapte voor huisvesting van bedrijven en consumenten is het grootst in Roosendaal, Breda en Utrecht, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL.

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet: nieuw perspectief op mixen wonen en werken

Omgevingswet: nieuw perspectief op mixen wonen en werken

 03 januari 2024 om 20:38  12 minuten

De Omgevingswet schept meer mogelijkheden om in voormalige bedrijvengebieden wonen met bedrijfsruimten te mixen. Dat stellen diverse experts in ROm.

>>
Smart City Nieuwe stadswijk in Amsterdam Zuidoost krijgt 4.000 woningen en AI-hotspot

Nieuwe stadswijk in Amsterdam Zuidoost krijgt 4.000 woningen en AI-hotspot

 15 juni 2023 om 20:43  1 minuut

Bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost wordt getransformeerd naar een gemengde stadswijk. Naast 4.000 nieuwe woningen en stadsvoorzienende bedrijvigheid is in het gebied ook ruimte gereserveerd voor een cluster van Artificial Intelligence (AI) bedrijven.

>>
Economie Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

 08 januari 2024 om 18:58  2 minuten

De provincie Zuid-Holland wil een deel van het Schieoevers-gebied in Delft aanwijzen als een ‘niet te transformeren bedrijventerrein’.

>>
Economie Nieuwe bestemming voor iconische gebouwen in M4H-gebied

Nieuwe bestemming voor iconische gebouwen in M4H-gebied

 16 januari 2024 om 21:22  3 minuten

Havenbedrijf Rotterdam heeft de voormalige Citrusveiling in het Merwe-Vierhavensgebied verkocht.

>>
Economie VNO-NCW voert verduurzamingsscan uit voor alle bedrijventerreinen

VNO-NCW voert verduurzamingsscan uit voor alle bedrijventerreinen

 22 januari 2024 om 20:10  4 minuten

Minister Jetten wil een energiescan invoeren waarmee bedrijventerreinen netcongestie kunnen terugdringen.

>>
Economie SER Overijssel: 'Benut bestaande bedrijventerreinen beter'

SER Overijssel: 'Benut bestaande bedrijventerreinen beter'

 24 januari 2024 om 15:22  7 minuten

Zet meer financiële middelen en menskracht in bij het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen in plaats van de uitleg van nieuwe terreinen.

>>
Wonen & Vastgoed ‘Pandenbank’ moet kleinere stad steuntje in rug geven bij gebiedstransformaties

‘Pandenbank’ moet kleinere stad steuntje in rug geven bij gebiedstransformaties

 29 januari 2024 om 15:48  4 minuten

Een ‘pandenbank’ zou ook kleinere steden in de gelegenheid moeten stellen schuifruimte te creëren voor bedrijfsverplaatsingen en nieuwe woningbouw.

>>
Economie Delftse ondernemer op Schieoevers spint garen bij vroegtijdige participatie

Delftse ondernemer op Schieoevers spint garen bij vroegtijdige participatie

 29 januari 2024 om 17:35  7 minuten

Voor de vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor liet het Delftse bedrijf Octatube het plan eerst toetsen door meerdere partijen.

>>
Economie Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming

Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming

 31 januari 2024 om 13:07  3 minuten

In 2023 is de ruimtevraag op bedrijventerreinen geslonken. Knelpunten waren netcongestie en stikstof. Nu is de tijd voor planvorming, zegt Stec Groep.

>>
Wonen & Vastgoed Amsterdam stopt met transformeren; verdichting alleen binnen wijken

Amsterdam stopt met transformeren; verdichting alleen binnen wijken

 01 februari 2024 om 18:00  3 minuten

De jaarlijks benodigde 7500 nieuwe woningen in Amsterdam komen niet op bedrijventerreinen of in het groen. De stad gaat alleen nog maar verdichten.

>>
Economie Rijk investeert miljoenen in verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

Rijk investeert miljoenen in verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

 29 januari 2024 om 20:27  2 minuten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken reserveert ruim 23 miljoen euro voor kleine mkb’ers die hun bedrijfspand willen verduurzamen.

>>
Economie Dilas: 'Geef vraag naar ruimte en energie slimmer vorm'

Dilas: 'Geef vraag naar ruimte en energie slimmer vorm'

 06 februari 2024 om 17:41  10 minuten

Nederland is snel haar concurrentiepositie aan het verliezen. ‘We moeten ruimte blijven maken voor de duurzame economische groei, stelt Dilas.

>>
Economie ‘Koester binnenstedelijke bedrijventerrein voor last mile en bouwdistributie’

‘Koester binnenstedelijke bedrijventerrein voor last mile en bouwdistributie’

 25 februari 2024 om 21:46  6 minuten

Binnenstedelijke bedrijventerreinen moeten worden gekoesterd voor last mile-stadsdistributie en bouwlogistiek. Scepsis over mengen houdt echter aan.

>>
Economie Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk

Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk

 26 februari 2024 om 17:27  4 minuten

Leiden heeft met nieuw beleid de behoefte aan werkplekken en bedrijfsruimte op de kaart gezet. De gemeente werkte daarbij samen met marktpartijen.

>>
Economie JLL: 'Vraag naar kantoren structueel minder'

JLL: 'Vraag naar kantoren structueel minder'

 29 februari 2024 om 16:57  2 minuten

De vraag naar kantoren is in 2023 vergeleken met 2022 gedaald met 31 procent. Vaak is er een mismatch tussen gevraagd vastgoed en het aanbod

>>
Wonen & Vastgoed Laat het ABP die andere 5 miljard in verduurzaming bedrijventerreinen steken

Laat het ABP die andere 5 miljard in verduurzaming bedrijventerreinen steken

 06 maart 2024 om 22:28  4 minuten

Het ABP investeert 10 miljard in Nederland, waarvan 5 miljard in betaalbaar wonen. Laat het ABP de resterende 5 miljard in bedrijventerreinen steken.

>>
Economie Logistieke ontwikkelaars, meng je in discussie over harde R.O.

Logistieke ontwikkelaars, meng je in discussie over harde R.O.

 07 maart 2024 om 19:58  3 minuten

De logistieke sector moet zich mengen in de ‘harde’ discussie over de ruimtelijke ordening. Dat stelt René Buck, directeur van BCI.

>>
Economie ‘Ook economisch domein moet aan de Omgevingswet, voor het te laat is’

‘Ook economisch domein moet aan de Omgevingswet, voor het te laat is’

 08 maart 2024 om 15:00  8 minuten

Doelen over ruimte voor economie vinden zelden hun weg naar omgevingsvisies. Het wordt tijd dat het economisch domein meedoet met het omgevingsbeleid

>>
Wonen & Vastgoed Oud Arnhems bedrijven- en rangeerterrein wordt enorm woonwerk-gebied

Oud Arnhems bedrijven- en rangeerterrein wordt enorm woonwerk-gebied

 08 maart 2024 om 16:26  4 minuten

Een verouderd bedrijven- en rangeerterrein in Arnhem wordt getransformeerd naar een nieuwe woonwijk voor zevenduizend huizen. Het is een NOVEX-gebied.

>>
Smart City Warehouse Totaal: DSV slaat eerste paal grootste distributiecentrum van Nederland

Warehouse Totaal: DSV slaat eerste paal grootste distributiecentrum van Nederland

 19 maart 2024 om 09:59  0 minuten

DSV is officieel begonnen met de bouw van zijn mega distributiecentrum op Logistiek Park Moerdijk. De eerste paal ging maandag in de grond.

>>
Economie Delft komt met actieprogramma voor meer ruimte voor bedrijven

Delft komt met actieprogramma voor meer ruimte voor bedrijven

 19 maart 2024 om 14:42  2 minuten

Tien procent van de nieuwe bouwprogramma’s moet gekoppeld zijn aan werk en bestaande bedrijfsruimte mag niet worden ingezet voor andere doeleinden.htt

>>
Economie De Omgevingswet voor economische activiteiten: negen lessen

De Omgevingswet voor economische activiteiten: negen lessen

 15 maart 2024 om 11:46  9 minuten

Tijdens het webinar ‘Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet’ gaven de deelnemers nuttige tips, onder meer over schuifruimte en programma's.

>>
Economie Strijkviertel Utrecht: vliegwiel voor transitie naar circulaire stad

Strijkviertel Utrecht: vliegwiel voor transitie naar circulaire stad

 11 maart 2024 om 16:25  10 minuten

Het toekomstige bedrijvenpark Strijkviertel is een belangrijk vliegwiel in de transitie van Utrecht naar een circulaire stad.

>>
Economie Enschede wil oud industrieterrein verdichten en woningen toevoegen

Enschede wil oud industrieterrein verdichten en woningen toevoegen

 04 april 2024 om 12:23  0 minuten

Het college van B en W in Enschede heeft een gebiedsvisie voor Rigtersbleek vastgesteld. Een bedrijventerrein met grote potentie voor transformatie.

>>
Economie Negen manieren om ruimte te scheppen voor circulaire (maak)bedrijven

Negen manieren om ruimte te scheppen voor circulaire (maak)bedrijven

 04 april 2024 om 15:15  11 minuten

Veel goede bedoelingen, maar geen tempo bij de circulaire transitie. Ruimtegebrek en tegelijkertijd onderbenutte ruimte zijn de grootste bottlenecks.

>>
Economie Tilburg zet in op brede welvaart voor campus Wijkevoort

Tilburg zet in op brede welvaart voor campus Wijkevoort

 05 april 2024 om 17:39  7 minuten

Tilburg wil dat het toekomstige bedrijventerrein Wijkevoort zich onderscheidt ten opzichte van reguliere bedrijventerreinen met een innovatiecampus

>>
Economie Nieuwsuur: oppervlakte distributiecentra groeit sneller dan verwacht

Nieuwsuur: oppervlakte distributiecentra groeit sneller dan verwacht

 09 april 2024 om 11:16  0 minuten

Ondanks zorgen over de 'verdozing' van het landschap en over de arbeidsmigranten die erin werken, groeit de oppervlakte van distributiecentra.

>>
Economie ‘Hup de hoogte in’ en negen andere tips voor intensiever ruimtegebruik

‘Hup de hoogte in’ en negen andere tips voor intensiever ruimtegebruik

 16 april 2024 om 16:28  2 minuten

De hoogte in en andere vormen va intensieve ruimtegebruik op bedrijventerreinen stond centraal tijdens een seminar van SKBN en vakblad BT begin april.

>>
Economie De Rotterdamse Cruesli-fabriek is zijn tijd ver vooruit

De Rotterdamse Cruesli-fabriek is zijn tijd ver vooruit

 22 april 2024 om 14:58  5 minuten

Vanaf mijn hotelkamer boven metrostation Maashaven had ik zicht op de Cruesli-fabriek van Quaker. Die blijkt zijn tijd ver vooruit, schrijft Jan Jager

>>
Wonen & Vastgoed De Jonge in ROm Live: van dorpen moeten we geen museum maken

De Jonge in ROm Live: van dorpen moeten we geen museum maken

 25 april 2024 om 17:57  3 minuten

Provincies, met name Zuid-Holland, moeten meer grote bouwlocaties aanwijzen. Voor de lange termijn werkt De Jonge aan de Nota Ruimte.

>>
Klimaat & Duurzaam Nieuwe energiehub laat achttien bedrijven energie delen

Nieuwe energiehub laat achttien bedrijven energie delen

 08 mei 2024 om 14:05  3 minuten

In het Noord-Brabantse Hapert gaan 18 bedrijven energie delen via een speciale energiehub. Dit ontlast het net, maar verbetert ook het stroomgebruik.

>>
Economie Acht adviezen voor het clusteren van grote bedrijfsvestigingen

Acht adviezen voor het clusteren van grote bedrijfsvestigingen

 08 mei 2024 om 17:43  4 minuten

Een nieuwe handreiking van Mooi Nederland geeft acht adviezen voor het clusteren van grote bedrijfsvestigingen, plus kernopgaven en voorbeelden.

>>
Economie Meer ruimte voor werk: Den Haag zet in op stapelen van bedrijfsruimte

Meer ruimte voor werk: Den Haag zet in op stapelen van bedrijfsruimte

 22 mei 2024 om 17:29  4 minuten

Met het programma Bedrijfshuisvesting wil Den Haag actief sturen op het behoud en realiseren van meer ruimte voor werk.

>>
Economie SKBN over regeerakkoord: ‘Maak van woonopgave een woon-werkopgave'

SKBN over regeerakkoord: ‘Maak van woonopgave een woon-werkopgave'

 24 mei 2024 om 16:21  5 minuten

‘Eenzijdig binnenstedelijke werklocaties ombouwen naar woonlocaties is geen bestendige oplossing’.

>>
Economie Meer ruimte voor werk in de stad? Handboek helpt gemeenten op weg

Meer ruimte voor werk in de stad? Handboek helpt gemeenten op weg

 29 mei 2024 om 16:21  4 minuten

Hoe kunnen gemeenten beter sturen op ruimte voor werk bij (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen? Een handboek van drie hogescholen biedt uitkomst.

>>
Economie Brainport trots op uitbreiding ASML, zorg over tekort woonruimte

Brainport trots op uitbreiding ASML, zorg over tekort woonruimte

 31 mei 2024 om 14:31  3 minuten

Bijna de helft van de inwoners van de Brainportregio is positief over de plannen van ASML om met 20.000 medewerkers uit te breiden.

>>
Wonen & Vastgoed Bijna 600 nieuwe studentenwoningen in Rotterdam, helft op kantorenpark

Bijna 600 nieuwe studentenwoningen in Rotterdam, helft op kantorenpark

 21 mei 2024 om 15:39  4 minuten

Om studenten te behouden voegt de gemeente Rotterdam 573 duurzame studentenwoningen toe: in een kantorenpark en rondom station Rotterdam Alexander.

>>
Economie Didam-arrest: Vijf tips om regie te voeren op uitgifte bedrijventerreinen

Didam-arrest: Vijf tips om regie te voeren op uitgifte bedrijventerreinen

 03 juni 2024 om 17:51  8 minuten

Sinds het Didam-arrest worstelen gemeenten met de criteria en leidraden bij de gronduitgifte van bedrijventerreinen.

>>
Economie Provincie Gelderland: Gelders Programma Economie met ruimte voor bedrijventerreinen

Provincie Gelderland: Gelders Programma Economie met ruimte voor bedrijventerreinen

 05 juni 2024 om 18:18  0 minuten

Een steviger concurrentiepositie, een sterk vestigingsklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen staat in het Gelders Programma Economie.

>>
Smart City Wat mogen we verwachten van intensiveren?

Wat mogen we verwachten van intensiveren?

 10 juni 2024 om 20:28  5 minuten

We willen steeds meer doen op de bestaande ruimte. Intensief ruimtegebruik wordt als oplossing gezien. Wat mogen we hiervan verwachten?

>>
Smart City Stec Groep: explosieve toename kleine units op bedrijventerreinen

Stec Groep: explosieve toename kleine units op bedrijventerreinen

 10 juni 2024 om 18:53  0 minuten

Vooral op nieuwe bedrijventerreinen wordt steeds meer ruimte ingevuld door kleinschalige bedrijfsruimte zoals opslagunits en garageboxen.

>>
Wonen & Vastgoed Colliers: plek voor 60.000 woningen in oude kantoren langs snelwegen

Colliers: plek voor 60.000 woningen in oude kantoren langs snelwegen

 11 juni 2024 om 13:06  4 minuten

Oude kantoren langs snelwegen bieden gezamenlijk plek voor ruim 60.000 woningen, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Colliers.

>>
Economie Stec: ‘Verdichting logistieke brownfieldlocaties levert veel ruimte op’

Stec: ‘Verdichting logistieke brownfieldlocaties levert veel ruimte op’

 03 april 2024 om 21:55  7 minuten

Herontwikkelingslocaties met logistiek vastgoed hebben een intensiveringspotentie van een half miljoen vierkante meter extra gebruiksruimte.

>>
Klimaat & Duurzaam TNO: energieverbruik op bedrijventerreinen kan 80 procent lager

TNO: energieverbruik op bedrijventerreinen kan 80 procent lager

 02 april 2024 om 21:27  3 minuten

Bedrijven op bedrijventerreinen in ons land kunnen aanzienlijk besparen op energie en daarmee ook hun CO2-uitstoot fors reduceren.

>>
Economie Netcongestie: vloek voor gebiedsontwikkeling of motor voor innovatie?

Netcongestie: vloek voor gebiedsontwikkeling of motor voor innovatie?

 29 maart 2024 om 17:11  5 minuten

In drie jaar tijd is de kaart van het Nederlandse energienetwerk snel rood gaan kleuren. In veel regio’s is onvoldoende ruimte op het energienet.

>>
Economie Mijlpaal voor bedrijvenpark in Tiel met zelfvoorzienende energiehub

Mijlpaal voor bedrijvenpark in Tiel met zelfvoorzienende energiehub

 10 juni 2024 om 17:17  4 minuten

Bedrijvenpark Medel bij Tiel krijgt een volledig zelfvoorzienende energiehub. Dankzij deze hub kan de uitbreiding van het bedrijvenpark doorgaan.

>>
Klimaat & Duurzaam Edmij sluit 150 bedrijven aan op markt voor stroom

Edmij sluit 150 bedrijven aan op markt voor stroom

 11 juni 2024 om 13:37  0 minuten

Energiehandelaar Edmij heeft 150 nieuwe bedrijven aangesloten op de markt voor stroom, die op die manier profiteren van onbalans op de stroommarkt.

>>
Economie Zo werkt beter benutten in Vlaamse praktijk met brownfieldconvenanten

Zo werkt beter benutten in Vlaamse praktijk met brownfieldconvenanten

 16 juni 2024 om 20:00  3 minuten

Afgelopen 15 jaar brachten Vlaamse overheden en marktpartijen 1660 hectare bedrijfslocaties in herontwikkeling met zogeheten 'brownfieldconvenanten'.

>>
Economie Bedrijfsruimtemarkt in de knel door netcongestie en ruimtegebrek

Bedrijfsruimtemarkt in de knel door netcongestie en ruimtegebrek

 27 juni 2024 om 14:09  2 minuten

Als gevolg van netcongestie is op ruim de helft van de bedrijventerreinen in Nederland geen capaciteit beschikbaar voor extra afname van elektriciteit

>>
Economie Frank den Brok (wethouder Oss): 'Druk het werk de stad niet uit'

Frank den Brok (wethouder Oss): 'Druk het werk de stad niet uit'

 03 juli 2024 om 12:15  0 minuten

De aandacht voor werken en ondernemen raakt politiek ondergesneeuwd, zegt Frank van den Brok, wethouder Oss. Er is een gebrek aan bedrijventerreinen.

>>
Wonen & Vastgoed Fabriek binnenstad Rotterdam maakt plaats voor woningen en kantoren

Fabriek binnenstad Rotterdam maakt plaats voor woningen en kantoren

 03 juli 2024 om 16:57  3 minuten

Codrico, één van de laatste fabrieken in de Rotterdamse binnenstad, maakt plaats voor woningen en maatschappelijke en culturele voorzieningen.

>>
Economie Sturen op meerlaags bedrijfsruimte: toon bestuurlijke ambitie en 9 andere tips

Sturen op meerlaags bedrijfsruimte: toon bestuurlijke ambitie en 9 andere tips

 02 juli 2024 om 16:54  7 minuten

Gemeenten moeten de markt helpen als ze gestapelde bedrijfshuisvesting willen bevorderen. Deze tien tips vanuit de markt helpen daarbij.

>>
Klimaat & Duurzaam Zo werd het Franse Nantes een voorbeeldstad voor vergroening

Zo werd het Franse Nantes een voorbeeldstad voor vergroening

 10 juni 2024 om 10:59  9 minuten

Hoe een groene metamorfose Nantes weer op de kaart zette als voorbeeldstad en een populaire hotspot dat Europese groenprijzen in de wacht sleepte.

>>
Openbare Ruimte Rotterdam deelt Nieuwe Maas in met eerste Wateratlas

Rotterdam deelt Nieuwe Maas in met eerste Wateratlas

 5 dagen geleden  3 minuten

Hoe wordt de ruimte op en aan de binnenstedelijke Nieuwe Maas verdeeld? Daartoe heeft het Rotterdamse B en W een Wateratlas in concept aangenomen.

>>