wat is circulaire economie

Een circulaire economie is een kringloopeconomie waarin de grondstoffen worden hergebruikt en niet worden weggegooid. Dit systeem bevordert de duurzaamheid. Het milieu wordt beschermd en de afhankelijkheid van grondstoffen verminderd. 

In de huidige situatie wordt meer dan 2,2 miljard ton afval jaarlijks geproduceerd door de EU.

In een circulaire economie zijn producten en materialen zo ontworpen dat ze aan het einde van hun levensduur gemakkelijk kunnen worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt.

Het is het tegenovergestelde van een lineaire economie, die van ‘maken, gebruiken, weggooien’. De circulaire economie probeert de kringlopen te sluiten.

Voorbeelden uit de praktijk zijn het hergebruiken van water in industriële processen, het terugwinnen van materialen uit afgedankte elektronica, en het herontwerpen van producten zodat ze makkelijker gerecycled kunnen worden. 

Een ander voorbeeld zijn de deelplatformen, hierbij worden producten effectiever gebruikt door gebruik door meerdere consumenten.

Artikelen gerelateerd aan circulaire economie
Economie PBL: ‘Toename distributiecentra vraagt om meer Rijksregie’

PBL: ‘Toename distributiecentra vraagt om meer Rijksregie’

 09 oktober 2023 om 21:22  3 minuten

Het Nederlandse landschap telt steeds meer grote distributiecentra die ook nog eens alsmaar groter worden, constateert het PBL.

>>
Economie 'Overheid moet normen stellen bij vergroening bedrijventerreinen'

'Overheid moet normen stellen bij vergroening bedrijventerreinen'

 01 november 2023 om 10:45  6 minuten

Het Rijk moet met wetgeving bedrijven dwingen om zich te verenigen bij het verduurzamen van bedrijventerreinen, is het advies van de Rli.

>>
Economie Ruimte voor werk blijft een blinde vlek: verkiezingsprogramma’s onder de loep

Ruimte voor werk blijft een blinde vlek: verkiezingsprogramma’s onder de loep

 25 oktober 2023 om 20:38  12 minuten

Ruimte voor werk legt het af tegen wonen: verkiezingsprogramma’s onder de loep. Wat zeggen de politieke partijen over dit thema?

>>
Klimaat & Duurzaam Groningse warmtetransitie krijgt 22 miljoen van Nationaal Groeifonds

Groningse warmtetransitie krijgt 22 miljoen van Nationaal Groeifonds

 27 november 2023 om 15:54  4 minuten

Het Groningse WarmteStad krijgt 22 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds, waarmee nog eens 5000 huizen aangesloten kunnen worden op het warmtenet

>>
Economie Bedrijfsleven: ‘Ruimte voor werk in vijf provincies onder druk’

Bedrijfsleven: ‘Ruimte voor werk in vijf provincies onder druk’

 04 december 2023 om 18:21  6 minuten

Zuid-Hollandse ondernemers uiten kritiek op het plan van de provincie om na 2030 géén extra ruimte voor bedrijvigheid meer toe te staan.

>>
Economie Houd ruimte voor de circulaire economie!

Houd ruimte voor de circulaire economie!

 15 december 2023 om 18:31  6 minuten

Nog weinig hebben overheden nagedacht over de ruimte die de ook zo gewenste circulaire economie nodig heeft.

>>
Economie 'Zet logistiek in als aanjager van stedelijke vernieuwing'

'Zet logistiek in als aanjager van stedelijke vernieuwing'

 11 december 2023 om 13:52  8 minuten

Een nieuwe ruimtelijke aanpak is nodig voor de inpassing van logistiek in steden. Hiervoor pleit Milan Bergh van architectenbureau Apto.

>>
Economie Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

Landelijk verdozingsbeleid: meer regie bij Rijk en provincies

 22 december 2023 om 20:47  6 minuten

Met flink wat vertraging is het kabinet eindelijk gekomen met een landelijke beleidslijn om grootschalige bedrijfsvestigingen op ‘ongewenste plekken’

>>
Klimaat & Duurzaam Leiden zet monitoringssysteem op voor circulaire gebiedsontwikkeling

Leiden zet monitoringssysteem op voor circulaire gebiedsontwikkeling

 29 februari 2024 om 18:41  0 minuten

Het ‘Beleid Leidse Ladder Circulaire Bouw’ is vastgesteld. Met dit monitoringssysteem zet Leiden stappen richting een circulaire gebiedsontwikkeling.

>>
Klimaat & Duurzaam Heerlen middelpunt Europese transformatie naar circulaire bouw

Heerlen middelpunt Europese transformatie naar circulaire bouw

 08 maart 2024 om 14:23  3 minuten

Op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen werd deze week het Europees Centrum voor Circulaire Bouw en Transformatie gelanceerd.

>>
Wonen & Vastgoed Koepel architecten: zo gaat de transitie naar circulair sneller

Koepel architecten: zo gaat de transitie naar circulair sneller

 13 maart 2024 om 15:15  3 minuten

BNA geeft in een position paper tips voor onder meer de overheid om de ruimtelijke veranderingen voor een duurzamer Nederland snel te laten verlopen.

>>
Klimaat & Duurzaam Overheid en banken tekenen voor versnelling circulaire economie

Overheid en banken tekenen voor versnelling circulaire economie

 14 maart 2024 om 13:00  1 minuut

>>
Klimaat & Duurzaam Moerdijk: overslagbedrijf legt CO2 vast bij koolstofboeren

Moerdijk: overslagbedrijf legt CO2 vast bij koolstofboeren

 14 maart 2024 om 15:49  0 minuten

Samen met het havenbedrijf Moerdijk, boerenorganisatie ZLTO en de gemeente Moerdijk gaat OBM de actief bijdragen aan het vastleggen van CO2.

>>
Economie Strijkviertel Utrecht: vliegwiel voor transitie naar circulaire stad

Strijkviertel Utrecht: vliegwiel voor transitie naar circulaire stad

 11 maart 2024 om 16:25  10 minuten

Het toekomstige bedrijvenpark Strijkviertel is een belangrijk vliegwiel in de transitie van Utrecht naar een circulaire stad.

>>
Economie Negen manieren om ruimte te scheppen voor circulaire (maak)bedrijven

Negen manieren om ruimte te scheppen voor circulaire (maak)bedrijven

 04 april 2024 om 15:15  11 minuten

Veel goede bedoelingen, maar geen tempo bij de circulaire transitie. Ruimtegebrek en tegelijkertijd onderbenutte ruimte zijn de grootste bottlenecks.

>>
Klimaat & Duurzaam IVVD: flexibele Energiehub050 voor beroepsonderwijs duurzaamheid

IVVD: flexibele Energiehub050 voor beroepsonderwijs duurzaamheid

 08 april 2024 om 12:46  0 minuten

Op het Suikerterrein in Groningen wordt het circulaire, volledig demontabele en aardgasvrije Energiehub050 in gebruik genomen voor beroepsonderwijs.

>>
Klimaat & Duurzaam DGBC: neem restwaarde mee in businesscase flexwoningen

DGBC: neem restwaarde mee in businesscase flexwoningen

 11 april 2024 om 15:09  0 minuten

De businesscase voor flexwoningen verbetert als de circulaire restwaarde wordt meegenomen, blijkt uit onderzoek van Invest-NL.

>>
Wonen & Vastgoed Expositie TU Delft: bekijk wooncrisis in breder perspectief

Expositie TU Delft: bekijk wooncrisis in breder perspectief

 15 april 2024 om 18:27  6 minuten

De TU Delft toont met de expositie ‘Ruimte voor wonen’ dat de woningcrisis niet op zichzelf opgelost kan worden. Integraliteit is noodzakelijk.

>>
Economie Minister stuurt hoofdlijnennotitie Circulaire Economie-wet naar Tweede Kamer

Minister stuurt hoofdlijnennotitie Circulaire Economie-wet naar Tweede Kamer

 29 april 2024 om 15:11  0 minuten

De hoofdlijnennotitie schetst de koers voor de CE-wet en vormt de basis voor de verdere uitwerking van een wetsvoorstel voor de CE-wet.

>>
Klimaat & Duurzaam Duurzaam Gebouwd: Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen nodig

Duurzaam Gebouwd: Circulaire transitie heeft nu meer stimulansen nodig

 07 mei 2024 om 15:53  0 minuten

Het is gek dat zo veel aandacht en stimulansen gaan naar de transitie naar een energieneutraal Nederland, vindt Giesbers Ontwikkelen en Bouwen.

>>
Openbare Ruimte Binnenlands Bestuur: Verpact klaagt over inzameling plastic gemeenten

Binnenlands Bestuur: Verpact klaagt over inzameling plastic gemeenten

 14 mei 2024 om 09:39  0 minuten

Verpact, die namens producenten de afvalverwerking regelt en bekostigt, is niet te spreken over het besluit van de VNG om de overeenkomst met hen stop

>>