Ruimte voor retail

Retail vertegenwoordigt een groot belang voor de dynamiek en vitaliteit van steden. Retail zorgt voor consumentenbeweging, ook wel traffic genoemd. Met de komst van de e-commerce en het sluiten van grote traditionele retailketens verandert ons stadsbeeld. De opgave ligt bij steden om de winkelgebieden te transformeren.

De visitor journey is steeds belangrijker aan het worden en de beleving van consumenten is essentieel geworden. Dichtbevolkte steden met een groeiende bevolking en economie hebben weinig moeite met deze verandering. Waar de bevolking afneemt en het aan vernieuwend ondernemerschap ontbreekt, ontstaan knelpunten. Het overschot aan winkelruimte laat een desolate sfeer achter in winkelgebieden. Verminderde economische draagkracht, die vaak in krimpgebieden voorkomt, maakt het lastig om deze gebieden op te waarderen. Nieuwe innovaties zoals virtual en augmented reality, omzethuur en pop-upstores kunnen een oplossing zijn voor leeglopende retaillocaties.

Showrooming
De verminderde bezoekersaantallen die mede door e-commerce veroorzaakt worden, maken het onlogisch voor veel retailers om een grote winkeloppervlakte te hebben. Veel retailers verkleinen hun verkoopruimtes en stappen over op showrooming. Bij showrooming kunnen klanten in een winkel een product bekijken en het vervolgens online kopen. Vanuit de opslagruimtes kan vervolgens direct aan de klant geleverd worden. Deze innovatie hangt nauw samen met de retaillogistiek.


Recente gerelateerde artikelen