Stadszaken.nl als je ‘communicatiepodium’

Stadszaken.nl is met 40.000 maandelijkse bezoekers de grootste journalistiek nieuwssite over de fysieke leefomgeving. Dagelijks wordt het belangrijkste nieuws, de laatste ontwikkelingen, de meest aansprekende opinies en analyses over (de noodzakelijke transities binnen) vastgoed, stad en ruimte verzameld, gefilterd, beoordeeld en geplaatst.

Een online nieuwsplatform dat ook een prachtig communicatiepodium om uw boodschap, vacature of vakkundigheid onder de aandacht te brengen als uw doelgroep(en) bestaat uit overheden, stedenbouwkundigen, beheerders, adviseurs, corporaties en andere stedelijk professionals binnen de fysieke leefomgeving.

De mogelijkheden

Naast Stadszaken.nl wordt het dagelijkse nieuws over vastgoed, stad en ruimte ook verspreid via de app van Stadzaken en 4 digitale nieuwsbrieven die elke keer naar 19.200 adressen worden gestuurd. Er zijn dus verschillende kanalen om uw boodschap, vacature of vakkundigheid onder de aandacht te brengen en uiteenlopende manieren zoals een advertentie, vacature maar ook via contentmarketing met een publicatie, blog en/of vlog.

Vacatures met een hoogwaardig bereik

Stadszaken.nl bereikt niet alleen de actief zoekende, maar als nieuwssite juist ook die moeilijk te vinden en niet te bereiken latente groep. Dat maakt Stadszaken.nl zo waardevol voor iedere werkgever op zoek naar dat schaarse talent. Het resultaat? Meer dan 200 organisaties gebruiken het platform nu al voor hun arbeidsmarktcommunicatie. Meer dan 500 unieke vacatures zijn geplaatst met kwalitatief hoogwaardige reacties, zodat de vacatures vaak snel en goed zijn ingevuld. En niet alleen vacatures worden geplaatst maar ook gebruiken steeds meer werkgevers ons platform om zich inhoudelijk te profileren met behulp van contentmarketing.

Wilt u ook uw openstaande vacature via Stadszaken.nl onder de aandacht brengen? Neem contact op via e.vaneekelen@elba-rec.nl en wij overleggen graag de verschillende mogelijkheden en hoe wij voor u ook een combinatie kunnen maken met ROmagazine.nl, al sinds 1982 het boegbeeld voor professionals in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu.

Benieuwd naar de tarieven? Klik hier

Adverteren bij een specifieke doelgroep

Uw boodschap kunnen door middelen van online banners bij uw specifieke doelgroep(en) onder de aandacht worden gebracht via Stadszaken.nl, de App van Stadszaken en in de nieuwsbrief. De banners worden in overlegd vervaardigd, op de juiste maat aangeleverd en verwijzen naar uw eigen website of een andere plek waar u de bezoekers naar toe wilt leiden. Wilt u adverteren met een banner? Neem dan vrijblijvend contact op met e.vaneekelen@elba-rec.nl

Stadszaken.nl - gemiddeld 40.000 bezoekers per maand
Nieuwsbrief - 19.200 abonnees
Vacatures – meer dan 500 vacatures van ruim 200 verschillende organisaties per jaar

Contentmarketing

Stadszaken.nl wordt (eventueel in combinatie met ROMagazine) door overheden, bedrijven en instanties ook ingezet voor contentmarketing. Het inhoudelijke en objectieve karakter van het online platform maakt Stadszaken.nl de ideale site voor contentmarketing, waarbij niet uw product of dienst of u als werkgever centraal staat, maar juist de relevantie en toegevoegde waarde voor uw doelgroep, dan wel toekomstige collega’s. Het redactieteam van Stadszaken.nl denkt graag op een journalistieke manier met u mee over de juiste insteek, de goede timing en kan ook het schrijfwerk voor u verzorgen. Benieuwd wat contentmarketing voor u kan betekenen? Stuur een mail naar e.vaneekelen@elba-rec.nl

Tariefkaart Vacatures / Arbeidsmarktcommunicatie

Vacature Stadszaken.nl - € 425,-- (verlenging € 200,--)
4 weken online, opname in wekelijkse vacature nieuwsbrief en 1 reguliere nieuwsbrief

Vacature ROmagazine.nl - € 325,-- (verlenging € 150,--)
4 weken online, opname in wekelijkse vacature nieuwsbrief en 1 reguliere nieuwsbrief

Vacature Stadszaken.nl & ROmagazine.nl - € 595,-- (verlenging € 250,--)
4 weken online op 2 platforms, opname in wekelijkse vacature nieuwsbrief en 2 reguliere nieuwsbrieven

Extra mogelijkheden

  • Vermeld op social media kanalen van Stadszaken.nl - € 50,--
  • Top job (1 week bovenaan + melding als ‘Top Job’) - € 100,--
  • Booster (halverwege plaatsingsperiode opnieuw plaatsing bovenaan + extra plaatsing in reguliere nieuwsbrief) - € 100,--
  • Werkgeversprofiel (omschrijving werkgever + logo gedurende looptijd op Stadszaken.nl ) - € 250,--
  • Bannering: plaatsen van een banner, film, vacature bij specifiek artikel (in overleg) - €50,--
  • Corporate Branding: de redactie schrijft een publicatie over de werkgebieden en -werkzaamheden van de werkgever en plaatsen we een deeplink naar de vacatures – € 1500,--

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Tariefkaart Banner Leaderboard (728x90)

Website Stadszaken:
Bovenaan / roulerend max 3 - 395€
Onderaan dagelijkse nieuws / statisch - 195€

Nieuwsbrief SZ:
Bovenaan / roulerend / max 3 - 195€
Onderaan dagelijks nieuws / statisch - 95

Pakket Nieuwsbrief + website:
Bovenaan / roulerend max 3 + nieuwsbrief - 495€
Onderaan dagelijkse nieuws / statisch + nieuwsbrief - 240€

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW