Over Stadszaken

Stadszaken is een positief-kritisch journalistiek platform over stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Wij brengen nieuws, maar zijn een vaksite, met een sterke need to know-insteek. Daarbij werken we samen met een aantal professionele partijen uit het vakgebied, altijd met een journalistieke insteek.

De missie van Stadszaken is bijdragen aan betere steden. Deze site is thematisch opgezet rond zes hoofdthema’s wonen & vastgoed, economie, mobiliteit, openbare ruimte, klimaat & duurzaam en smart city. We vliegen onderwerpen altijd aan vanuit het perspectief van de stad, met een ruimtelijke- en/of gebiedsinvalshoek, vanuit een integrale focus. Sociaal, fysiek en economisch.

Naast regulier nieuws biedt Stadszaken vakinformatie die lezers direct kunnen toepassen in hun dagelijkse werkpraktijk: het ‘hoe en wat-dan’. Wij houden lezers scherp door het stellen van kritische vragen, met afwijkende invalshoeken, meningen van autoriteiten en lessons learned. 

Uiteraard bieden we ruimte aan de mooie en inspirerende voorbeelden, de best practices die het verdienen doorverteld te worden, of het nu in Rotterdam is of in Heerlen, omdat ze voor iets groters staan dat het lokale belang overstijgt.

Stadszaken richt zich op bestuurders, politici, ambtenaren, gebiedsontwikkelaars en actiegroepen die werken in het ruimtelijke domein. Onze focus ligt op de G5 en G40-gemeenten, maar we slaan kleinere gemeenten met stadse ontwikkelingen niet over.

De columns op Stadszaken agenderen, prikkelen, pareren waar nodig, maar bieden ook inspiratie en oplossingen. We zijn altijd op zoek naar columnisten die regelmatig een goed geschreven, prikkelende visie over het vakgebied voor het voetlicht kunnen brengen. Interesse? Neem contact op met hoofdredacteur Jan Jager.

Stadszaken wordt uitgegeven door uitgeverij Elba\REC in Amersfoort. Behalve Stadzaken publiceert Elba\REC ook ROm, BT Magazine, Stedelijk Interieur, Vakblad Groen en de site Gezond Stedelijke Levenomgeving en vormt de organisatie het programmabureau voor Stichting SKBN, Stichting Steenbreek, Future Cities Foundation en DILAS. Elba\REC is verder specialist in(vastgoed)communicatie en creative design.

Eigen nieuws of content insturen

Zelf iets te melden dat onze doelgroep niet mag missen, eenu opinie kenbaar maken of meer informatie ontvangen over Stadszaken? We zijn bereikbaar via redactie@stadszaken.nl, of via het algemene telefoonnummer 033 870 0100. 

We beoordelen ingezonden artikelen en/of persberichten altijd op inhoudelijke kwaliteit en op onze doelgroep. Artikelen kunnen geredigeerd worden. Content bij voorkeur vergezeld van rechtenvrij beeld en contactinformatie. 

Insturen is géén garantie voor plaatsing. We koppelen de status van ingezonden persberichten niet terug.

Vacatures

Stadszaken.nl biedt verschillende mogelijkheden voor arbeidsmarktcommunicatie onder een specifieke doelgroep, namelijk professionals die zich bezighouden met stad, ruimte, milieu en gebied. Plaatsing van een vacature kan al vanaf € 295,-. Lees meer of stuur direct uw vacature naar vacatures@elba-rec.nl.