Jeroen Hatenboer wil af van zijn grondbedrijf

Jeroen Hatenboer wil af van zijn grondbedrijf

 15 juni 2016 om 14:35  3 minuten

Het Rijk moet gemeenten meer tijd gunnen om grondposities af te bouwen. Zo voorkom je dat financiële motieven de doorslag geven in de ruimtelijke ordening

>>
Amsterdam blijft aantrekkelijkste gemeente

Amsterdam blijft aantrekkelijkste gemeente

 15 juni 2016 om 13:22  2 minuten

Uit jaarlijks onderzoek is gebleken dat Amsterdam nog steeds de fijnste gemeente is van Nederland. Snelle groeiers zijn Dordrecht, Eindhoven en Nijmegen.

>>
Wetgeving nog niet klaar voor energietransitie

Wetgeving nog niet klaar voor energietransitie

 15 juni 2016 om 11:00  1 minuut

Nederland loopt achter op de Europese verplichtingen inzake energietransitie. Een actieve rol voor de consument en nieuwe wetgeving zijn broodnodig.

>>
Ondernemingen helpen daklozen in Parijs

Ondernemingen helpen daklozen in Parijs

 15 juni 2016 om 10:17  1 minuut

Er is een project op touw gezet om daklozen in Parijs hulp te bieden. Lokale ondernemingen laten via stickers op de deur zien wat voor service zij aanbieden

>>
Schultz ontvangt oproep tot krachtiger handelen

Schultz ontvangt oproep tot krachtiger handelen

 10 juni 2016 om 10:37  3 minuten

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ontving 9 juni een oproep tot krachtiger handelen vanuit het Rijk. Dit stelt de visie van NEPROM.

>>
Grotere rol lokale overheid bij mobiliteitsbeleid

Grotere rol lokale overheid bij mobiliteitsbeleid

 09 juni 2016 om 16:54  2 minuten

Grootschalige investeringen in snelwegen en spoor zijn de komende decennia minder vaak rendabel. Lokaal is wel winst te boeken op het gebied van mobiliteit.

>>
Rotterdam pakt kantorenleegstand aan

Rotterdam pakt kantorenleegstand aan

 09 juni 2016 om 15:55  1 minuut

De gemeente Rotterdam en zo'n 35 vastgoedpartijen ondertekenden op 8 juni een convenant om de kantorenleegstand gezamenlijk drastisch aan te pakken.

>>
Kijk ook onder de grond

Kijk ook onder de grond

 08 juni 2016 om 14:29  1 minuut

Actuele ontwikkelingen vragen om een samenhangend beleid voor de boven- én ondergrond.

>>
Er is een oplossing voor wateroverlast in de stad

Er is een oplossing voor wateroverlast in de stad

 08 juni 2016 om 09:28  3 minuten

Stortbuien, modderstromen en de straten blank. Veel gemeenten kampen momenteel met wateroverlast. Maar er zijn oplossingen.

>>
Zwolle wint met vooruitstrevend zonne-energiebeleid

Zwolle wint met vooruitstrevend zonne-energiebeleid

 03 juni 2016 om 09:57  2 minuten

Een jury heeft de gemeente Zwolle geroemd voor het vooruitstrevende zonne-energiebeleid. De gemeente Zwolle verdient daarmee de titel Solar City 2016.

>>
Waarom niet direct nieuwe locaties aanwijzen?

Waarom niet direct nieuwe locaties aanwijzen?

 01 juni 2016 om 07:05  3 minuten

Eindelijk gaat de provincie Noord-Holland onderzoek doen naar het dreigende woningtekort dat Nederland te wachten staat. Jos Feijtel reageert opgelucht.

>>
Uitstel Omgevingswet, maar al wel aan de slag met Omgevingswet

Uitstel Omgevingswet, maar al wel aan de slag met Omgevingswet

 31 mei 2016 om 15:51  2 minuten

Om een zorgvuldige afhandeling van het wetgevingsproces te waarborgen, heeft minister Schultz van IenM de inwerkingtreding van de Omgevingswet verschoven.

>>
Steden krijgen meer Europese invloed

Steden krijgen meer Europese invloed

 31 mei 2016 om 15:01  3 minuten

Steden krijgen meer invloed op het gebied van Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. Daartoe is het Pact van Amsterdam ondertekend

>>
Hoog tijd voor een Deltaprogramma Fiets

Hoog tijd voor een Deltaprogramma Fiets

 28 mei 2016 om 07:51  2 minuten

Het fietsen in Nederland lijdt onder zijn eigen succes, stelt Jon Bellis. Er zijn veel knelpunten: fietsparkeren en snelheidsverschillen bijvoorbeeld.

>>
Traditioneel leegstandsbeheer is verspild geld

Traditioneel leegstandsbeheer is verspild geld

 24 mei 2016 om 12:35  2 minuten

Jaarlijks worden miljoenen euro's gepompt in oplossingen voor leegstandsbeheer. En dat terwijl de oplossing vaak dicht bij huis ligt.

>>
‘Beleidsmatig te weinig aandacht voor groen’

‘Beleidsmatig te weinig aandacht voor groen’

 23 mei 2016 om 12:07  2 minuten

Een derde van de 40 gemeenten blijkt niets over natuur te vermelden en een kwart niets over groen in hun collegedocumenten. Groenbeleid ontbreekt vaak.

>>
Luchtkwaliteit Utrecht met milieuzone verbeterd

Luchtkwaliteit Utrecht met milieuzone verbeterd

 23 mei 2016 om 10:57  2 minuten

De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd sinds de milieuzone is ingevoerd. Die verbetering is aantoonbaar sneller gegaan dan in Rotterdam.

>>
Erik Scherder: ‘Natuur daagt uw hersenen uit’

Erik Scherder: ‘Natuur daagt uw hersenen uit’

 18 mei 2016 om 13:41  1 minuut

Ruim een derde van de Nederlanders komt niet aan de beweegnorm passend bij hun leeftijd. Het zijn schokkende cijfers, vindt Erik Scherder, maar hoe krijgen we de Nederlanders uit hun stoel? ‘Natuur in de stad speelt daar een heel belangrijke rol in.’

>>
Gebiedsinterface moet Amstel3 opstuwen

Gebiedsinterface moet Amstel3 opstuwen

 13 mei 2016 om 16:23  2 minuten

Een interactieve gebiedsinterface waarop burgers, bedrijven en de gemeente informatie uitwisselen, dat is sinds kort de praktijk in bedrijvengebied Amstel3.

>>
Ecosysteemdiensten als pijler voor ruimtelijk beleid

Ecosysteemdiensten als pijler voor ruimtelijk beleid

 13 mei 2016 om 15:49  5 minuten

Op stadsniveau wordt weinig gedaan met de mogelijkheden om ecosysteemdiensten in te zetten. ‘Natuurlijk Kapitaal Breda’ kijkt er wél op stadsniveau naar.

>>
Zo regel je hoogwaardige recycling met overheid en bedrijfsleven

Zo regel je hoogwaardige recycling met overheid en bedrijfsleven

 10 mei 2016 om 13:41  4 minuten

‘Nederland behoort tot de koplopers op het gebied van afvalmanagement en hoogwaardige recycling. Desondanks laten we nog vele kansen onbenut.'

>>
6 speerpunten van toekomstbestendige infrastructuur

6 speerpunten van toekomstbestendige infrastructuur

 09 mei 2016 om 10:10  8 minuten

Adaptief zijn, samenwerken en alert inspelen op actuele vragen en ontwikkelingen in de samenleving: zo creëer je toekomstbestendige infrastructuur.

>>
Maak ruimte voor de energietransitie

Maak ruimte voor de energietransitie

 03 mei 2016 om 20:17  3 minuten

Er is geen visie op de ruimtelijke impact van de energietransitie. Toch zullen de ruimtelijke gevolgen enorm zijn, stelt Piet Renooy.

>>
Zorgen om dataveiligheid bij overheidsinstellingen

Zorgen om dataveiligheid bij overheidsinstellingen

 03 mei 2016 om 16:12  2 minuten

Het merendeel van de overheidsorganisaties, IT-bedrijven en financiële instellingen maakt zich zorgen over hun dataveiligheid.

>>
Breda sluit betonketen

Breda sluit betonketen

 03 mei 2016 om 15:59  1 minuut

Op 29 april ondertekenden wethouder Boaz Adank en negen bedrijven uit de grond-, wegen- en waterbouw een verdrag voor een duurzame betonketen.

>>
Randstadprovincies willen meer invloed in Europa

Randstadprovincies willen meer invloed in Europa

 03 mei 2016 om 15:30  3 minuten

De Randstadprovincies willen de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid. Hiervoor is een Europa strategie Randstad 2016-2019 opgesteld.

>>
Raakt Rotterdam-Zuid alleen maar verder achterop?

Raakt Rotterdam-Zuid alleen maar verder achterop?

 03 mei 2016 om 11:26  2 minuten

In 2006 zetten publieke en private partners voor het eerst de schouders onder een aanpak voor Rotterdam-Zuid. Tien jaar later maakt ROmagazine de balans op.

>>
Welke leefomgeving maakt gelukkig?

Welke leefomgeving maakt gelukkig?

 02 mei 2016 om 13:52  1 minuut

Onderzoekers van Wageningen UR onderzoeken de relatie tussen geluk en leefomgeving door middel van de app HappyHier.

>>
Openbare ruimte: weggeven aan burger óf zelf blijven doen

Openbare ruimte: weggeven aan burger óf zelf blijven doen

 02 mei 2016 om 09:50  3 minuten

Slechts 8% van de Nederlanders doet aan het beheer van de openbare ruimte. Onderhouden van openbaar groen, de meeste Nederlanders hebben er geen zin in.

>>
6 digitale uitdagingen van de Omgevingswet

6 digitale uitdagingen van de Omgevingswet

 30 april 2016 om 07:30  6 minuten

De digitale implementatie van de Omgevingswet is een grote opgave. René Kleij van Crotec zet 6 uitdagingen rondom de digitalisering op een rij.

>>