Winkelcentrum in Arnhem krijgt na renovatie buurtfunctie

Winkelcentrum in Arnhem krijgt na renovatie buurtfunctie

 07 augustus 2023 om 10:11  1 minuut

retail, winkelcentrum, herontwikkeling, arnhem

>>
Gemist? Lees alsnog over shared spaces, vitale buurten, planheffing, campings en groen

Gemist? Lees alsnog over shared spaces, vitale buurten, planheffing, campings en groen

 03 augustus 2023 om 14:10  3 minuten

Dit zijn onze meest gelezen, meest opmerkelijke of meest leerzame verhalen van afgelopen halfjaar. Voor als je die gemist hebt.

>>
Brede welvaart: Groot-Rijnmond mijlen ver achter op Friesland

Brede welvaart: Groot-Rijnmond mijlen ver achter op Friesland

 03 augustus 2023 om 11:05  2 minuten

Inwoners van Groot-Rijnmond zij het minst tevreden over hun reistijd van en naar werk, inwoners van West-Friesland voeren de lijst van veertig Corop-regio’s rond reistijdtevredenheid aan. Ook op ander brede-welvaartsindicatoren bungelt de Rijnmond onderaan, terwijl Friesland juist erg hoog scoort.

>>
Groene revolutie in Alkmaarse winkelstraten

Groene revolutie in Alkmaarse winkelstraten

 31 juli 2023 om 16:42  2 minuten

Alkmaar heeft vergroening van winkelstraten naar een nieuw niveau getrokken. Dat kon alleen door de route voor laden en lossen aan te passen, zegt bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw B+B.

>>
Gezonde stedelijke groei, zo doe je dat

Gezonde stedelijke groei, zo doe je dat

 28 juli 2023 om 14:24  6 minuten

groen, stad

>>
‘Gemeenten afwachtend met water en bodem sturend’

‘Gemeenten afwachtend met water en bodem sturend’

 24 juli 2023 om 17:12  2 minuten

Water en bodem sturend als beleidsprincipe is bij veel gemeenten nog niet geland. Dat constateert de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. De commissie vindt dat het thema vaak té technisch wordt gebracht en daarmee lastig ‘verkoopbaar’ is.

>>
Vrij baan voor Schieveste: 3.000 huizen bij station Schiedam

Vrij baan voor Schieveste: 3.000 huizen bij station Schiedam

 21 juli 2023 om 20:45  2 minuten

De ontwikkeling van 3.000 woningen rond station Schiedam kan definitief doorgaan. Afgelopen maandag liep de bezwaarperiode tegen het bestemmingsplan Schieveste af. Doordat er geen beroep werd aangetekend, treedt het bestemmingsplan in werking en is onherroepelijk, aldus de Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) op haar website.

>>
GGD's: verlaag snelheid naar 30 km/u in steden

GGD's: verlaag snelheid naar 30 km/u in steden

 21 juli 2023 om 15:51  3 minuten

>>
Meer ruimte nachtleven: Amsterdam zoekt garages en lege tunnels

Meer ruimte nachtleven: Amsterdam zoekt garages en lege tunnels

 21 juli 2023 om 14:50  2 minuten

De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om meer ruimte te bieden aan de nachtcultuur in de stad. Samen met projectontwikkelaars gaat de gemeente op zoek naar alternatieve locaties, zoals schuilkelders, garages of lege tunnels.

>>
Lijstje: zeven inspirerende transformaties van Nederlandse kerken

Lijstje: zeven inspirerende transformaties van Nederlandse kerken

 19 juli 2023 om 09:51  12 minuten

Overal in Nederland raakt de Nederlander ‘van God los’, met als gevolg dat steeds meer kerken worstelen met een terugloop in kerkgangers. Niet getreurd: in veel gevallen blijven de statige gebouwen voortbestaan als bibliotheken, ontmoetingsplekken, restaurants en rustplekken. Wij lichten er een zevental uit.

>>
Zo bekijkt Deventer ruimte voor werken integraal met woonambities

Zo bekijkt Deventer ruimte voor werken integraal met woonambities

 18 juli 2023 om 16:31  5 minuten

Steeds meer ruimte in steden wordt geclaimd voor wonen en dus staan werklocaties onder druk. Voor Deventer reden om wonen en werken geïntegreerd te bekijken. Maar bedrijven die zich in daar willen vestigen, kunnen dat niet zomaar.

>>
Smart City Provincie is overstag: groen licht voor duizenden woningen in de Gnephoek

Provincie is overstag: groen licht voor duizenden woningen in de Gnephoek

 17 juli 2023 om 16:13  3 minuten

De kogel is door de kerk: de bouw van 5.500 woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn kan beginnen. Er zijn concessies gedaan op het gebied van de natuur. Daarom verzet de provincie Zuid-Holland en zich niet langer tegen het buitenstedelijk bouwproject, waar het Rijk 50 miljoen euro aan bijdraagt.

>>
Steun Heijnen voor Zeeuwse wens begrip ‘ov’ te verruimen

Steun Heijnen voor Zeeuwse wens begrip ‘ov’ te verruimen

 14 juli 2023 om 15:45  3 minuten

Openbaar vervoer zou niet alleen trein, tram, metro en bus moeten omvatten, maar ook deelauto’s, deelfietsen en lokaal vervoer. De provincie Zeeland wil het ov omvormen naar publiek vervoer en krijgt daarvoor gehoor bij de demissionaire staatssecretaris Heijnen van IenW.

>>
Smart City Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

Wetten controversieel of niet, gemeenten kunnen vaak door

 12 juli 2023 om 17:55  12 minuten

Begin september besluit het parlement welke onderwerpen controversieel zijn en waarover het demissionaire kabinet niet meer mag besluiten. Betekent dat gemeenten nu op hun handen moeten zitten? Experts zien mogelijkheden genoeg om door te gaan.

>>
Stadswijk Cartesius ondertekent convenant voor testen gezondheidsinterventies

Stadswijk Cartesius ondertekent convenant voor testen gezondheidsinterventies

 12 juli 2023 om 17:02  3 minuten

Het Cartesius Consortium heeft dinsdag het Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk ondertekend. De initiatiefnemers, waaronder gebiedsontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP, willen met dit convenant de gezondheid van bewoners in de nieuwe stadswijk positief beïnvloeden. Het doel is het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar monitoringsprogramma.

>>
Regio’s kunnen weer aanspraak maken op deal met Rijk

Regio’s kunnen weer aanspraak maken op deal met Rijk

 05 juli 2023 om 17:40  1 minuut

Van 7 juli tot en met 31 oktober kunnen regio’s nieuwe voorstellen indienen voor de vijfde tranche van de Regio Deals. Bij die deals werken het Rijk en de regio’s samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers.

>>
Openbare verlichting Amersfoort versneld energiezuiniger, maar vraag naar led is groot

Openbare verlichting Amersfoort versneld energiezuiniger, maar vraag naar led is groot

 30 juni 2023 om 16:53  3 minuten

Het college van B&W in Amersfoort wil alle openbare verlichting binnen tien jaar te vervangen door energiezuinigere ledverlichting. Dit zorgt voor lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot en geeft ruimte voor diervriendelijkere lichtschema’s. Eén risico: niet alleen Amersfoort is op zoek naar led.

>>
De Jonge wil campings transformeren naar woonwijken

De Jonge wil campings transformeren naar woonwijken

 30 juni 2023 om 14:36  3 minuten

Woonminister De Jonge is van plan om vakantieparken te transformeren naar woonwijken. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat tenminste zestig parken voor permanente bewoning in aanmerking komen. Brancheorganisatie HISWA-RECRON waarschuwt voor te veel optimisme.

>>
Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

 29 juni 2023 om 17:13  4 minuten

Op alle overheidsniveaus van Rijk tot en met gemeentes wordt nagedacht hoe in de toekomst moet worden omgegaan met ruimte voor werken in de stad. De beschikbare ruimte wordt steeds krapper door met name de grote woningbouwopgave. Gerlof Rienstra draagt drie mogelijke oplossingen aan.

>>
Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

 27 juni 2023 om 20:27  8 minuten

Bedrijventerrein Achtersluispolder in Zaanstad blijft voorlopig gewoon een bedrijventerrein. De gemeente schroefde recent de woningbouwambities in het gebied terug tot maximaal 2.500 huizen in plaats van de beoogde 9.000 omdat zoveel woningen niet verenigbaar zijn met de industrie op het bedrijventerrein. Wordt hiermee een trend gezet in de regio Groot-Amsterdam?

>>
Huisvestingwet: gemeenten krijgen meer regie, niet over bestaande koopwoningen

Huisvestingwet: gemeenten krijgen meer regie, niet over bestaande koopwoningen

 27 juni 2023 om 14:27  3 minuten

Gemeenten kunnen voortaan eigen inwoners of doelgroepen voortrekken bij huurwoningen en nieuwbouwwoningen. Het controversiële plan om ook bestaande koopwoningen onder de regel te laten vallen, heeft het niet gehaald.

>>
Ook Utrecht komt met regels flitsbezorging

Ook Utrecht komt met regels flitsbezorging

 27 juni 2023 om 12:49  3 minuten

Na onder meer Amsterdam heeft ook Utrecht regels opgesteld voor flitsbezorgers. Zo wordt een omgevingsvergunning verplicht en mogen ondernemers locaties niet meer afplakken. De gemeenteraad heeft het voorstel over dit soort ‘dark stores’ inmiddels goedgekeurd.

>>
Mobiliteit Rechter fluit Haarlem terug over parkeerreferendum

Rechter fluit Haarlem terug over parkeerreferendum

 26 juni 2023 om 17:29  2 minuten

De gemeenteraad van Haarlem moet eerst een besluit nemen over een referendum over parkeren in de stad, voordat de Nota Uitwerking Parkeerregulering kan worden aangenomen. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten.

>>
Planbatenheffing: urgent of utopie?

Planbatenheffing: urgent of utopie?

 26 juni 2023 om 14:55  6 minuten

In zijn pakket aan maatregelen om de grondprijs omlaag te krijgen laat minister Hugo de Jonge de zogeheten planbatenheffing buiten beschouwing. De minister wil nader onderzoek naar de heffing, waarmee de winst op grondbezit wordt afgeroomd. Experts en ontwikkelaars zijn wisselend in hun reacties variërend van 'deze heffing komt er nooit' en 'de urgentie is groter dan ooit.’

>>