Drie misvattingen over het grondbedrijf (en hoe het wél zit)

Drie misvattingen over het grondbedrijf (en hoe het wél zit)

 04 juli 2016 om 12:47  5 minuten

Het grondbedrijf bepaalt uiteindelijk waar gebouwd wordt: in de wei. Maar klopt dat beeld wel? We vroegen het de experts van Fakton.

>>
Kritiek Rli-advies bevestigt pijnlijk tekort visie Rijk

Kritiek Rli-advies bevestigt pijnlijk tekort visie Rijk

 04 juli 2016 om 09:59  4 minuten

Het Rli-rapport Mainports voorbij toont weer aan dat er een gebrek aan visie is op Rijksniveau. Ik hoop dat ministers hun ambtelijke top snel overrulen.’

>>
'Vervang mainportbeleid door vestigingsbeleid'

'Vervang mainportbeleid door vestigingsbeleid'

 01 juli 2016 om 12:30  2 minuten

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert het kabinet dat in 2017 aantreedt te stoppen met het voeren van apart mainportbeleid.

>>
Assen tovert stad om tot living lab door meetnetwerk

Assen tovert stad om tot living lab door meetnetwerk

 30 juni 2016 om 14:57  2 minuten

Sensor city Assen is een grootschalig stedelijk meetnetwerk waarmee toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld.

>>
Henry Meijdam: 'Petten-dilemma grondbeleid vergt moreel debat'

Henry Meijdam: 'Petten-dilemma grondbeleid vergt moreel debat'

 30 juni 2016 om 14:03  2 minuten

Jeroen Hatenboer, wethouder te Enschede, wil van zijn grondbedrijf af. Een verstandige zet die navolging verdient, zegt Henry Meijdam.

>>
Minister pakt verantwoordelijkheid RO met nieuwe Ladder

Minister pakt verantwoordelijkheid RO met nieuwe Ladder

 29 juni 2016 om 15:10  6 minuten

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt vernieuwd. De nieuwe Ladder is korter, duidelijker en voorkomt een nieuwe golf van jurisprudentie.

>>
Waterbestendige stad vereist multidisciplinaire benadering

Waterbestendige stad vereist multidisciplinaire benadering

 29 juni 2016 om 13:03  5 minuten

Het huidige rioleringssysteem is niet voorbereid op wateroverlast. Hoe richten we de waterbestendige stad van de toekomst in? Rob Roggema geeft een aanzet.

>>
Rijden op waterstof uit de startblokken

Rijden op waterstof uit de startblokken

 29 juni 2016 om 09:34  6 minuten

Een waterstofauto rijdt geheel zonder emissie van schadelijke stoffen. Alleen stokt de introductie door een gebrek aan tankstations.

>>
Leren van controverse rond schaliegas

Leren van controverse rond schaliegas

 28 juni 2016 om 17:05  9 minuten

De winning van schaliegas in Nederland is uitgemond in een welles-nietes-discussie. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

>>
Is 'Londen als stadsstaat' de volgende stap in Brexit?

Is 'Londen als stadsstaat' de volgende stap in Brexit?

 28 juni 2016 om 15:40  3 minuten

Na de Brexit begon Londenaar James O'Malley een petitie om Londen onafhankelijk van het VK te verklaren. De meningen over 'Londependence' zijn verdeeld.

>>
De lantaarnpaal van de toekomst geeft licht

De lantaarnpaal van de toekomst geeft licht

 28 juni 2016 om 15:31  3 minuten

De apparaten om ons heen worden zo complex dat we uit het oog verliezen waar ze eigenlijk voor ontworpen zijn. Het volgende slachtoffer: de lantaarnpaal.

>>
Wat Stockholm een smart city maakt

Wat Stockholm een smart city maakt

 28 juni 2016 om 15:16  4 minuten

Stockholm is door Ericsson uitgeroepen tot de beste Networked Society City. De stad is een pionier op het gebied van o.a. duurzaamheid en technologie.

>>
Nijmegen wint award voor groenste stad van Europa

Nijmegen wint award voor groenste stad van Europa

 28 juni 2016 om 12:52  1 minuut

Nijmegen heeft de Green Capital Award 2018 gewonnen. In dat jaar mag de stad zich de groenste en duurzaamste stad van Europa noemen.

>>
Nexit, nu! (als het om gebiedsontwikkeling gaat)

Nexit, nu! (als het om gebiedsontwikkeling gaat)

 26 juni 2016 om 14:23  4 minuten

Als wij – ter gelegenheid van Brexit – de focus richten op het vakgebied gebiedsontwikkeling, dan kom Friso de Zeeuw tot de slotsom: 'Wegwezen uit de EU'.

>>
Provincies willen nieuwe koers voor krimpregio's

Provincies willen nieuwe koers voor krimpregio's

 24 juni 2016 om 10:57  2 minuten

Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg presenteren een nieuwe koers voor de krimpregio's in hun position paper 'Nederland in balans'.

>>
Gemeentehuizen meest kleurloze gebouwen in woonomgeving

Gemeentehuizen meest kleurloze gebouwen in woonomgeving

 23 juni 2016 om 17:45  1 minuut

Nederlandse gemeentehuizen zijn het kleurloost van alle gebouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van verfproducent Flexa naar kleur in de openbare ruimte.

>>
Ladder op de schop: eenvoudiger en goedkoper

Ladder op de schop: eenvoudiger en goedkoper

 23 juni 2016 om 15:00  5 minuten

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt herzien. Dat schrijft minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe Ladder wordt eenvoudiger.

>>
Regio's maken eigen plan voor energietransitie 

Regio's maken eigen plan voor energietransitie 

 23 juni 2016 om 12:04  1 minuut

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van energiestrategieën: 'deal pilots regionale energiestrategieën'

>>
Wateroverlast vergt maatwerk

Wateroverlast vergt maatwerk

 23 juni 2016 om 00:28  2 minuten

Het is nog altijd lastig om water en ruimtelijke planvorming te vervlechten, stelt adviseur waterbeheer Elgard van Leeuwen van Deltares.

>>
Paradoxale rapporten over verhuurderheffing 

Paradoxale rapporten over verhuurderheffing 

 22 juni 2016 om 15:00  6 minuten

Drie jaar na de invoering van de verhuurderheffing evalueren twee partijen de huidige situatie. Enerzijds minister Blok anderzijds het COELO en de RUG

>>
Dronkers: ‘Dienstbare overheid slecht signaal’

Dronkers: ‘Dienstbare overheid slecht signaal’

 21 juni 2016 om 13:56  1 minuut

Het gaat in Nederland de laatste tijd vaak over de dienstbare overheid. ‘Een slecht signaal’, stelt Jan Hendrik Dronkers tijdens de Schakeldag 2016.

>>
Gemeenten stellen gezamenlijke ruimtelijke agenda op

Gemeenten stellen gezamenlijke ruimtelijke agenda op

 21 juni 2016 om 13:02  1 minuut

De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen het beleid zo te verbeteren.

>>
Tender gelanceerd voor de slimme stad

Tender gelanceerd voor de slimme stad

 21 juni 2016 om 12:05  1 minuut

De iCity Tender daagt mkb'ers uit out-of-the-box te denken en met nieuwe ideeën te komen om de stad slimmer te maken.

>>
7 duurzame manieren voor stedelijke afvalverwerking

7 duurzame manieren voor stedelijke afvalverwerking

 21 juni 2016 om 09:45  5 minuten

Er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van stedelijke afvalverwerking. Dit zijn zeven manieren om stedelijk afval duurzaam te verwerken.

>>
5 controversiële wateroplossingen

5 controversiële wateroplossingen

 17 juni 2016 om 10:45  6 minuten

Omdat de meeste methoden om wateroverlast tegen te gaan wel bekend zijn, selecteerde Stadszaken 5 controversiële wateroplossingen voor de stad.

>>
Omstreden FOC Outlet bij Assen lijkt van de baan

Omstreden FOC Outlet bij Assen lijkt van de baan

 16 juni 2016 om 19:02  2 minuten

Met een ommezwaai van de VVD-statenfractie lijkt het omstreden FOC Outlet Assen definitief van de baan.

>>
'Wie niet kiest voor de binnenstad verliest'

'Wie niet kiest voor de binnenstad verliest'

 15 juni 2016 om 17:00  3 minuten

Net als andere jaren voert Amsterdam de lijst aan als aantrekkelijkste woongemeente. De les van Cees-Jan Pen: 'Koester je hart en maak keuzes'.

>>
Domweg gelukkig in Emmen

Domweg gelukkig in Emmen

 15 juni 2016 om 15:28  3 minuten

Elk jaar verschijnt het lijstje waar stadsbestuurders met angst naar uit kijken. De Atlas voor gemeenten vergelijkt 50 gemeenten op woonaantrekkelijkheid.

>>
Gerommel in de woningbouw

Gerommel in de woningbouw

 15 juni 2016 om 14:49  3 minuten

Er is een woningtekort. En dus willen bouwers bouwen. En daar mocht Taco van Hoek, directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw, iets van zeggen.

>>
Jeroen Hatenboer wil af van zijn grondbedrijf

Jeroen Hatenboer wil af van zijn grondbedrijf

 15 juni 2016 om 14:35  3 minuten

Het Rijk moet gemeenten meer tijd gunnen om grondposities af te bouwen. Zo voorkom je dat financiële motieven de doorslag geven in de ruimtelijke ordening

>>