Groen woonwerkgebouw Valley wint publieksprijs Amsterdam

Groen woonwerkgebouw Valley wint publieksprijs Amsterdam

 19 juni 2023 om 15:40  2 minuten

Het nieuwbouwproject Valley op de Zuidas heeft de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2023 gewonnen, de publieksprijs voor nieuwbouw in de stad. Het gebouw met drie torens, die zijn verbonden met een 'vallei' van oplopende terrassen, kreeg bijna een kwart van de stemmen.

>>
Nijmegen zet camera’s in voor nachtsluiting centrumstraten

Nijmegen zet camera’s in voor nachtsluiting centrumstraten

 19 juni 2023 om 15:11  2 minuten

Om drugs en geluidsoverlast een halt toe te roepen, sluit de gemeente Nijmegen 's avonds en 's nachts vier straten voor autoverkeer in het centrum van de stad. Toch kunnen ondernemers en bewoners er nog in. De stad zet camera’s in voor de handhaving.

>>
Wonen & Vastgoed ‘Alles op een rijtje’ innoveert 's Neerlands favoriete straatje

‘Alles op een rijtje’ innoveert 's Neerlands favoriete straatje

 19 juni 2023 om 12:30  4 minuten

Hoe combineer je vraag naar betaalbare woningen met de wens voor laagbouw rijtjeswoningen? Goede vraag, schrijft Friso de Zeeuw.

>>
Shared spaces als openbare ruimten beter door samenwerking

Shared spaces als openbare ruimten beter door samenwerking

 14 juni 2023 om 08:55  10 minuten

Shared spaces hebben geen juridische status en geen richtlijnen. Toch wordt dit verkeersconcept steeds vaker toegepast om ruimte terug te geven aan de voetganger. Dat lukt alleen als iedereen samenwerkt.

>>
Chronisch gebrek aan goede planologen vertraagt energietransitie

Chronisch gebrek aan goede planologen vertraagt energietransitie

 13 juni 2023 om 08:30  8 minuten

De druk op gemeenten, provincies en waterschappen neemt toe om in hun ruimtelijk beleid in te spelen op de noodzaak van nieuwe energie-infrastructuur . Ook netbeheerders zijn steeds meer bezig met de ruimtelijke ordening van de energietransitie. De vraag naar ‘energieplanologen’ groeit daardoor rap.

>>
Mobiliteit Vroege participatie Lelylijn past bij visie op brede welvaart

Vroege participatie Lelylijn past bij visie op brede welvaart

 12 juni 2023 om 08:29  7 minuten

De Lelylijn moet zorgen voor kansengelijkheid en een sterkere economie, maar mag de natuur niet in de weg zitten.

>>
Synergie bij digital twin Deventer campus verandert spelregels bedrijven

Synergie bij digital twin Deventer campus verandert spelregels bedrijven

 08 juni 2023 om 12:18  6 minuten

In Deventer hebben concurrerende bedrijven samen met onderwijsinstellingen en de gemeente een digital twin gebouwd voor de nieuwe campus De Kien. En dat roept veel vragen op.

>>
Kritiek op Programma Werklocaties: ‘Zelfde lot dreigt als voorganger’

Kritiek op Programma Werklocaties: ‘Zelfde lot dreigt als voorganger’

 07 juni 2023 om 11:33  3 minuten

Het Programma Werklocaties van minister Adriaansens komt in gevaar als bij de uitvoering geen rekening wordt gehouden met de sterke vraagfluctuatie naar bedrijventerreinen. Voor het beleid is het cruciaal dat de komende jaren periodiek een behoefteraming plaatsvindt en dat actuele ontwikkelingen consequent worden gemonitord.

>>
Marjolein Jansen benoemd tot DG Ruimtelijke Ordening

Marjolein Jansen benoemd tot DG Ruimtelijke Ordening

 05 juni 2023 om 09:57  1 minuut

Marjolein Jansen wordt de directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat besloot de ministerraad. Haar benoeming gaat in op 12 juni.

>>
Buck: ‘Herontwikkeling verouderde bedrijfslocaties loont, maar duurt langer’

Buck: ‘Herontwikkeling verouderde bedrijfslocaties loont, maar duurt langer’

 02 juni 2023 om 12:59  2 minuten

Herontwikkeling van verouderde zones op bedrijventerreinen naar distributiecentra vindt vaker plaats dan gedacht en levert substantieel voordeel op. Herontwikkeling duurt langer, maar daar staat tegenover dat de kosten 5 tot 15 procent hoger uitvallen dan vergelijkbare bouw op een nieuwe locatie.

>>
Smart City Barrières buitenstedelijk schrappen uit Ladder levert weinig op: ‘Motie voor de bühne’

Barrières buitenstedelijk schrappen uit Ladder levert weinig op: ‘Motie voor de bühne’

 02 juni 2023 om 12:00  6 minuten

De Tweede Kamer wil dat barrières voor buitenstedelijk bouwen worden geschrapt uit de Ladder voor duurzame verstedelijking. Een onwenselijke en zinloze exercitie, zeggen experts. Zowel vanuit juridisch als stedenbouwkundig en praktisch perspectief.

>>
Rijk helpt provincies met keuze klimaatbestendige bouwlocaties

Rijk helpt provincies met keuze klimaatbestendige bouwlocaties

 31 mei 2023 om 15:29  2 minuten

Het kabinet geeft provincies een nieuw afwegingskader om risico's bij nieuwbouw beter in te schatten. Denk aan de beschikbaarheid van voldoende drinkwater en de risico's op bodemdaling en overstromingen.

>>
Gemeenten: Rijk pak meer regie bij woningverbetering energiearme huishoudens

Gemeenten: Rijk pak meer regie bij woningverbetering energiearme huishoudens

 31 mei 2023 om 15:09  2 minuten

Gemeenten vinden dat het Rijk energiearmoede onvoldoende koppelt aan volkshuisvesting en de energietransitie. Bij woningverbetering zouden energiearme huishoudens voorrang moeten krijgen, blijkt uit een peiling die TNO hield onder 133 beleidsmedewerkers in meer dan 100 gemeenten.

>>
De slimme stad is uit de pilotfase

De slimme stad is uit de pilotfase

 30 mei 2023 om 15:51  5 minuten

Techniek is niet de grootste uitdaging bij de digitalisering van steden, bleek vorige week bij de Slimme Stad Parade in Den Bosch. Er is vooral behoefte aan verbinding en overkoepelende kaders. De ministeries van IenW en BZK willen die taak vervullen en beloven de ‘boswachter’ van de slimme stad te zijn.

>>
Gouda speelvriendelijkste stad van Nederland

Gouda speelvriendelijkste stad van Nederland

 30 mei 2023 om 14:08  2 minuten

Buitenspelende kinderen krijgen de meeste ruimte in Gouda. Die stad is vorige week door Jantje Beton en de VNG uitgeroepen tot ‘Meest speelvriendelijke gemeente van Nederland’. Nijmegen en Rijswijk waren ook genomineerd.

>>
Opinie: Hugo de Jonge maakt de woningbouwdip erger

Opinie: Hugo de Jonge maakt de woningbouwdip erger

 30 mei 2023 om 10:37  5 minuten

Woningbouwdip in '23-'24 komt door hoge rente en bouwkosten erkent De Jonge. Feijtel stelt dat dit beleid de crisis verdiept.

>>
Buurthubs moeten stadswijk Strandeiland autoluw maken

Buurthubs moeten stadswijk Strandeiland autoluw maken

 26 mei 2023 om 17:44  2 minuten

De gemeente Amsterdam wil in de toekomstige stadswijk Strandeiland buurthubs ontwikkelen. De hubs met parkeerplekken en voorzieningen moeten ervoor zorgen dat het parkeren op straat in de wijk tot een minimum wordt beperkt.

>>
Wonen & Vastgoed Harm Janssen over bouwlocaties: ‘Creëer ruimte, stap af van die dogmatische discussie’

Harm Janssen over bouwlocaties: ‘Creëer ruimte, stap af van die dogmatische discussie’

 25 mei 2023 om 13:12  9 minuten

Nu de woningbouw stilvalt, laait de discussie over buitenstedelijk bouwen op. Harm Janssen, algemeen dicecteur bij BPD, wil met klem het beeld ontkrachtem dat ontwikkelaars uitsluitend willen bezig zijn met het uitrollen van eenvormige wijken in het groen en zoveel mogelijk geld verdienen.

>>
Ruimte voor interpretatie bij begrip 'brede welvaart' hindert onderbouwing beleid

Ruimte voor interpretatie bij begrip 'brede welvaart' hindert onderbouwing beleid

 25 mei 2023 om 11:57  2 minuten

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzoek gedaan naar de definities en toepassing van het begrip brede welvaart en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door deze begrippen meer te duiden, hoopt het PBL bij te dragen aan een betere onderbouwing van (ruimtelijke ordenings)beleid.

>>
Groen en blauw niet maatgevend voor aantrekkingskracht stad, Amsterdam blijft koploper

Groen en blauw niet maatgevend voor aantrekkingskracht stad, Amsterdam blijft koploper

 24 mei 2023 om 16:58  2 minuten

>>
Bordspel maakt ruimtelijke ordening inzichtelijk in de geest van de Omgevingswet

Bordspel maakt ruimtelijke ordening inzichtelijk in de geest van de Omgevingswet

 22 mei 2023 om 10:00  5 minuten

>>
Weesp krijgt 600 extra woningen, bewoners vrezen tekort aan bso's en crèches

Weesp krijgt 600 extra woningen, bewoners vrezen tekort aan bso's en crèches

 19 mei 2023 om 17:40  2 minuten

De gemeente Amsterdam wil 600 extra woningen bouwen in de wijk Weespersluis. Een ondoordacht plan, vinden inwoners van Weesp, omdat er een groot tekort is aan kindercrèches en buitenschoolse opvangen (bso's).

>>
Zutphen koerst ongepland af op autoluwe wijk

Zutphen koerst ongepland af op autoluwe wijk

 19 mei 2023 om 10:00  4 minuten

Noorderhaven is de nieuwste wijk van Zutphen. Dat daar zoveel minder parkeerplekken nodig zouden zijn, was wel een verrassing. Het biedt ruimte voor veel extra groen.

>>
Landelijke beleidslijn tegen verdozing pas dit najaar

Landelijke beleidslijn tegen verdozing pas dit najaar

 17 mei 2023 om 15:35  2 minuten

De landelijke beleidslijn om grootschalige distributiecentra op ‘ongewenste plekken’ te voorkomen, is vertraagd. De beleidslijn had er in maart moet liggen, maar dat wordt eind dit jaar. Het uitstel komt door de Provinciale Statenverkiezing. Er is nieuw overleg tussen partijen nodig.

>>
Smart City ‘Snelle lijn, maar ontzie de natuur’ is uitkomst uniek participatietraject Lelylijn

‘Snelle lijn, maar ontzie de natuur’ is uitkomst uniek participatietraject Lelylijn

 16 mei 2023 om 13:30  3 minuten

De Lelylijn moet een snelle verbinding zijn die positieve effecten heeft op het milieu zonder schade aan de natuur. Dat blijkt uit een raadpleging. Het was de eerste keer dat zo vroeg in het proces en op deze schaal een participatietraject werd opgestart.

>>
Amsterdam verbant darkstores flitsbezorgers naar bedrijventerrein

Amsterdam verbant darkstores flitsbezorgers naar bedrijventerrein

 11 mei 2023 om 15:08  3 minuten

Flitsbezorgers mogen in Amsterdam hun distributiecentra, zogeheten darkstores, alleen nog vestigen op bedrijventerreinen buiten het centrum. Enkel bij hoge uitzondering mogen filialen worden gevestigd in gemengde woon-werkgebieden.

>>
Economie Investeren in ‘heel Nederland’ is een kostbaar project

Investeren in ‘heel Nederland’ is een kostbaar project

 08 mei 2023 om 14:00  3 minuten

De Jonge presenteert in Groningen nota met focus op "de regio". Friso de Zeeuw: omslag in beleid makkelijk in woorden, lastig in financiële daden.

>>
Een gezonde stad vraagt om meer dan groen

Een gezonde stad vraagt om meer dan groen

 08 mei 2023 om 13:13  11 minuten

De relatie tussen leefomgeving en gezondheid, en het effect van stedelijke verdichting daarop, is complex. De stelling dat verdichting een ongezondere leefomgeving oplevert, is te kort door de bocht. De kwaliteit van het groen, de beloopbaarheid, een goed stedenbouwkundig ontwerp zijn van belang.

>>