Minder slachtoffers fietsendiefstal, maar kosten blijven hoog

Minder slachtoffers fietsendiefstal, maar kosten blijven hoog

 21 augustus 2020 om 07:13  2 minuten

>>
Hoe beïnvloedt het ‘nieuwe normaal’ de openbare ruimte?

Hoe beïnvloedt het ‘nieuwe normaal’ de openbare ruimte?

 20 augustus 2020 om 12:55  6 minuten

Het coronavirus trekt een zware wissel op de structuur van steden. Het werpt de vraag op of het ‘nieuwe normaal’ slechts tijdelijk van aard is of dat de openbare ruimte op de middellange termijn anders ingericht moet worden. Maar valt daar überhaupt al een antwoord op te formuleren?

>>
Veel Nederlanders voor rookvrije kinderspeel- en sportplekken

Veel Nederlanders voor rookvrije kinderspeel- en sportplekken

 18 augustus 2020 om 08:05  1 minuut

De meeste Nederlanders staan achter het idee plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen, kinderboerderijen en sportterreinen, rookvrij te maken. Dat concludeert Gezondheidsfondsen voor Rookvrij.

>>
Preventief fouilleren: de afwegingen

Preventief fouilleren: de afwegingen

 18 augustus 2020 om 07:05  5 minuten

De dood van de van de 24-jarige Bas van Wijk heeft de roep om preventief fouilleren in Amsterdam flink doen aanzwengelen. Burgemeester Femke Halsema heeft enkele beschuldigende vingers op zich gericht gekregen, omdat zij twee maanden geleden het plan om preventief te fouilleren op de lange baan heeft geschoven. Was dat verstandig of is preventief fouilleren een effectief middel?

>>
Corona rekt de Rand van Randstad op

Corona rekt de Rand van Randstad op

 12 augustus 2020 om 10:35  3 minuten

Door corona is onze woon-werkrelatie flink op de schop gegaan. Door het thuiswerken zal Nederland ingrijpend veranderen, betoogt JLL-CEO Pieter Hendrikse. Dat biedt kansen voor steden die nu net buiten de Randstad vallen, maar vergt tegelijkertijd actief groeimanagement vanuit het Rijk.

>>
De energietransitie: wat kunnen de jaren ’60 ons leren?

De energietransitie: wat kunnen de jaren ’60 ons leren?

 06 augustus 2020 om 06:29  20 minuten

Het is niet de eerste keer dat we voor een energietransitie staan. Moniek Schoofs verkende de lessen die we kunnen leren uit de vorige grote energietransitie: die uit de jaren ’60, toen we allemaal aangesloten werden op het gasnet.

>>
8 lessen voor participatie in het groen

 

8 lessen voor participatie in het groen  

 03 augustus 2020 om 03:03  7 minuten

In het project ‘Groen voor Grijs’ in Oisterwijk werd gekeken naar de invloed van groen op de kwetsbaarheid van ouderen en werden samen met bewoners diverse locaties opgeknapt. Jasperina Venema en Sabine van Rooij vatten hun bevindingen over het participatieproces samen in enkele lessen.

>>
Omgevingswet is machteloos bij ondermijning woningbouw door geluidregels

Omgevingswet is machteloos bij ondermijning woningbouw door geluidregels

 27 juli 2020 om 16:56  7 minuten

De nieuwe geluidregeling zet elk bouwplan op 3-0 achterstand, schrijft Friso de Zeeuw. Volgens hem doorkruist de nieuwe geluid-regelgeving de beginselen van de Omgevingswet. Het Omgevingsrecht wordt niet ’eenvoudig beter’ maar ‘complex slechter’.

>>
Participatie in de energietransitie is te veel een echokamer

Participatie in de energietransitie is te veel een echokamer

 21 juli 2020 om 11:13  4 minuten

Bij participatietrajecten in de energietransitie worden hoogopgeleiden die de energietransitie toch al belangrijk vinden te veel gehoord, schrijft Sven Ringelberg. Volgens hem is meer regie vanuit de Rijksoverheid nodig, met duidelijke kaders om participatie succesvol te maken.

>>
Is geluid het nieuwe stikstof voor de woningbouw?

Is geluid het nieuwe stikstof voor de woningbouw?

 20 juli 2020 om 17:04  2 minuten

Na stikstof en PFAS dient zich met geluidsoverlast een nieuw probleem voor de woningbouwopgave aan. Een groot aantal betrokken partijen, zoals bouwbedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties, hebben een brief naar verantwoordelijk minister Ollongren (BZK) gestuurd omdat ze vrezen dat de nieuwe rekenregels voor geluid ervoor kunnen zorgen dat bouw stil komt te liggen.

>>
Jurisprudentie: bijzondere economische binding aan woning en drugshandel

Jurisprudentie: bijzondere economische binding aan woning en drugshandel

 20 juli 2020 om 12:18  6 minuten

Een recente uitspraak in Gelderland over het al dan niet uitzetten van een drugshandelende bewoner, laat zien dat maatwerk door burgemeesters een vereiste is. De binding met een woning moet namelijk meegenomen worden. Dat is een goede zaak, beredeneert jurist Coen Modderman. Uitzetting kan namelijk erg ingrijpend zijn.

>>
Werkt het antirookbeleid van gemeenten?

Werkt het antirookbeleid van gemeenten?

 15 juli 2020 om 17:14  4 minuten

Gemeenten geven zichzelf een 6,4 voor de mate waarin ze streven naar een rookvrije generatie en het aantal jongvolwassen dat rookt blijft onverminderd hoog. Dit bleek eerder deze week uit onderzoeken van I&O Research en het Trimbos Instituut. Voor het Rijk, dat streeft naar een Rookvrije generatie in 2040, lijken deze berichten niet per se hoopgevend. Doen gemeenten wel voldoende?

>>
Oplopend tekort aan goede ouderenwoningen, meer clustering nodig

Oplopend tekort aan goede ouderenwoningen, meer clustering nodig

 15 juli 2020 om 15:46  3 minuten

Door vergrijzing zal de vraag naar ouderenzorg de komende jaren flink toenemen, maar de verpleeghuiscapaciteit is bij lange na niet toereikend. Meer inzet op kwalitatief hoogwaardige geclusterde ouderenwoningen en goede voorzieningen is dus nodig. In kleine gemeenten is realisatie daarvan echter geen sinecure.

>>
3 coronalessen voor de RES’en

3 coronalessen voor de RES’en

 06 juli 2020 om 17:00  7 minuten

De coronamaatregelen leidden in extreem korte tijd tot aanpassing in gedrag bij een brede groep mensen. Ambities rond de energietransitie vragen eenzelfde impact, namelijk gedragsaanpassingen naar een duurzamere leefstijl. Toch is het lastiger om mensen daarvoor in beweging te krijgen. Wat kunnen we bij de RES’en we leren van gedragsverandering in de coronacrisis?

>>
Een natuurlijkere toekomst in 2120

Een natuurlijkere toekomst in 2120

 03 juli 2020 om 08:09  8 minuten

Ons land staat voor grote uitdagingen, zoals een aanzienlijke woningopgave, de energietransitie, behoud van biodiversiteit en een passend antwoord bieden aan klimaatverandering. Samen zullen deze uitdagingen bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en de keuzen die we daarin gezamenlijk en in samenhang maken.

>>
Smart City Minister in NOVI-debat: 'Het Rijk gaat regie voeren'

Minister in NOVI-debat: 'Het Rijk gaat regie voeren'

 02 juli 2020 om 16:01  7 minuten

Nederland opnieuw inrichten; dat misschien niet, maar de grote transities voor energie, klimaatverandering, de enorme opgave voor de woningbouw, de dringende noodzaak om onze landbouw grondig te hervormen vragen om strakke regie en kordate besluitvorming. Dat inzicht deelt minister Kasja Ollongren van onder meer wonen en ruimtelijk beleid.

>>
De Coolsingel wordt weer voor de Rotterdammers

De Coolsingel wordt weer voor de Rotterdammers

 27 juni 2020 om 09:00  8 minuten

De Coolsingel is zowel stedenbouwkundig als vanuit historisch oogpunt het hart van de Rotterdamse binnenstad. De nieuwe inrichting is in volle gang en moet de Coolsingel transformeren tot een levendige boulevard met allure.

>>
Verdichten, leefbaarheid en klimaatadaptatie gaan wel degelijk hand in hand

Verdichten, leefbaarheid en klimaatadaptatie gaan wel degelijk hand in hand

 24 juni 2020 om 14:30  3 minuten

Stedelijke verdichting wordt vaak gezien als tegenpool van leefbaarheid en klimaatadaptatie. Uit onderzoek van Sweco blijkt echter dat het niet of-of, maar en-en kan zijn. Een verdubbeling van het aantal inwoners in steden zonder negatieve gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit is mogelijk, mits de juiste ontwerpkeuzes worden gemaakt.

>>
Kabinet wil natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar maken

Kabinet wil natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar maken

 17 juni 2020 om 15:14  2 minuten

Ministers Van Nieuwenhuizen, Schouten en Ollongren willen natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar maken.

>>
Terug naar buiten, terug naar elkaar

Terug naar buiten, terug naar elkaar

 10 juni 2020 om 11:30  4 minuten

Elke pandemie in de geschiedenis biedt lessen voor een gezonde leefomgeving, en dat is nu niet anders, schrijven Jet Bussemaker en Floris Alkemade. ‘Nederland heeft bij deze opgave unieke kansen. De open structuur van de inrichting van ons land biedt ruimte voor perspectieven anders dan verdergaande verstedelijking en verdichting.’

>>
Zo kunnen stedelijke gebieden profiteren van meer ruimte voor lopen

Zo kunnen stedelijke gebieden profiteren van meer ruimte voor lopen

 07 juni 2020 om 21:32  4 minuten

Kiezen voor lopen heeft alleen maar voordelen. Voor de stad, voor de samenleving én voor de wandelaar zelf.

>>
Kabinet: niet opvang, maar wonen en begeleiding oplossing dakloosheid

Kabinet: niet opvang, maar wonen en begeleiding oplossing dakloosheid

 03 juni 2020 om 11:54  2 minuten

Met 10.000 extra woonplekken en € 200 miljoen voor begeleiding wil het kabinet de aanpak van dak- en thuisloosheid lostrekken.

>>