'Woningen niet per se in de stad, behalve die voor senioren'

'Woningen niet per se in de stad, behalve die voor senioren'

 15 maart 2021 om 10:30  6 minuten

Vier vastgoedsociëteiten organiseerden een vastgoeddebat. Niet verbazingwekkend, want vastgoedvraagstukken spelen een grote rol in zo’n beetje alle partijprogramma’s, van links tot midden tot rechts. Over waar we moeten bouwen en wie daar de regie in moet hebben, lopen de meningen flink uiteen. Waar wel consensus over was: ouderen, die horen ín de stad.

>>
Groene corporatietuinen, hoe bereik je dat?

Groene corporatietuinen, hoe bereik je dat?

 09 maart 2021 om 15:17  2 minuten

>>
Heeft het nieuwe ministerie voor wonen een staatssecretaris voor grondzaken nodig?

Heeft het nieuwe ministerie voor wonen een staatssecretaris voor grondzaken nodig?

 05 maart 2021 om 11:15  4 minuten

Voor de bouw van één miljoen woningen is goed grondbeleid onontbeerlijk. Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben presneteert een aantal grondknelpunten waar een mogelijke nieuwe staatssecrateris van grondzaken aandacht aan moet geven. Of dat lukt, is nog wel de vraag.

>>
Doorrekening mobiliteitsplannen: groener, dichterbij en relatief betaalbaar

Doorrekening mobiliteitsplannen: groener, dichterbij en relatief betaalbaar

 04 maart 2021 om 11:57  6 minuten

Uit de auto, duurder door de lucht, op de fiets en met het openbaar vervoer. Dit zijn, grofweg, de mobiliteitsplannen van het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie in één zin samengevat. Het PBL berekende de haalbaarheid van de verkiezingsplannen, Stadszaken zet de opvallendste uitkomsten op een rij.

>>
DSO en kosten blijven zorgenkindjes bij invoer Omgevingswet

DSO en kosten blijven zorgenkindjes bij invoer Omgevingswet

 04 maart 2021 om 11:32  3 minuten

Minister Ollongren presenteert in een brief aan de Eerste Kamer de uitwerking van de roadmap Route2022. De kaart brengt de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de kosten van de wet blijven knelpunten. Gaan we weer uitstellen?

>>
Zo stuurt het Rijk op meer woningbouw in de 14 verstedelijkingsgebieden

Zo stuurt het Rijk op meer woningbouw in de 14 verstedelijkingsgebieden

 04 maart 2021 om 11:00  6 minuten

Samen met betrokken steden en private partijen werken de ministeries van BZK en I&W sinds enige tijd aan de integrale ontwikkeling van veertien grootschalige woningbouwgebieden. De circa 600.000 huizen die in deze gebieden kunnen worden gebouwd, zijn hard nodig om in de regio’s met overspannen woningmarkten het woningtekort weg te werken.

>>
Wel een minister, misschien een ministerie, zeker geen garantie voor integraal ruimtelijk beleid

Wel een minister, misschien een ministerie, zeker geen garantie voor integraal ruimtelijk beleid

 03 maart 2021 om 10:48  7 minuten

Een aparte minister voor Ruimte en Wonen. Het is een van de meest genoemde wensen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen, zij het met verschillende smaakjes. Het Planbureau voor de Leefomgeving is kritisch. Zelfs met een apart ministerie is er nog geen garantie voor integraal ruimtelijk beleid

>>
Zonder inspraak van inwoners geen smartcityproject

Zonder inspraak van inwoners geen smartcityproject

 26 februari 2021 om 13:30  5 minuten

Bewoners vormen een belangrijke schakel bij realisatie van een smartcityproject. Het Living Lab in Scheveningen en het project SensHagen in Zwolle hebben een manier gevonden om bewonersparticipatie succesvol onderdeel te laten uitmaken van hun initiatief. Terwijl beide projecten wezenlijk van elkaar verschillen.

>>
De stad mag wel wat dorpser

De stad mag wel wat dorpser

 25 februari 2021 om 12:39  5 minuten

De stad kan op het vlak van sociale verbondenheid het een en ander leren van het dorp. Hierbij is voor stadsmakers een belangrijke rol weggelegd, schrijft Pieter Hendrikse, CEO JLL Nederland. De woningbouwopgave biedt een mooie kans.

>>
Rijnenburg: voorbode van het politieke gevecht om de ruimte

Rijnenburg: voorbode van het politieke gevecht om de ruimte

 23 februari 2021 om 13:10  6 minuten

De impasse rond de gebiedsontwikkeling Rijnenburg ontvouwt prachtig een aantal indringende kwesties die na de Tweede Kamerverkiezingen de ruimtelijke planningspolitiek gaan beïnvloeden. In dit artikel spoort Friso de Zeeuw die thema’s op.

>>
Partijprogramma’s: meer mogelijkheden voor bedrijfsvestiging, maar strengere belasting

Partijprogramma’s: meer mogelijkheden voor bedrijfsvestiging, maar strengere belasting

 23 februari 2021 om 12:00  5 minuten

In maart mogen we stemmen. Wat kunnen we de komende jaren verwachten op belangrijke ruimtelijke thema’s? Stadszaken neemt de verkiezingsprogramma’s door. Deze week: het vestigingsklimaat. Trekken we internationale bedrijven aan door te investeren in infrastructuur? En willen we meer kantoren bouwen?

>>
Nieuwe afspraken over stadslogistiek bekrachtigd

Nieuwe afspraken over stadslogistiek bekrachtigd

 10 februari 2021 om 17:54  2 minuten

De uitvoeringsagenda stadslogistiek is gisteren ondertekend door gemeenten, partijen uit de vervoersector en staatsecretaris Stientje Van Veldhoven (IenW).

>>
Stevige kaken Omgevingswet vallen mee

Stevige kaken Omgevingswet vallen mee

 09 februari 2021 om 08:15  2 minuten

De Omgevingswet lijkt tandeloos, maar heeft stevige kaken. De grote ruimtelijke opgaven vragen om een steviger optreden van de Rijksoverheid, stelde Friso de Zeeuw onlangs in een column. Maar de Omgevingswet zal niet de stevige kaken bevatten die De Zeeuw ons in zijn bijdrage voorspiegelt, stelt Arie den Breejen.

>>
Invoeren Omgevingswet gaat tussen de 1.3 en 1.9 miljard euro kosten

Invoeren Omgevingswet gaat tussen de 1.3 en 1.9 miljard euro kosten

 08 februari 2021 om 11:34  1 minuut

De invoering van de Omgevingswet gaat overheden tussen de 1.3 en 1.9 miljard kosten.

>>
Hittestress op Warmetruiendag

Hittestress op Warmetruiendag

 05 februari 2021 om 12:24  2 minuten

Vandaag is het de jaarlijkse Warmetruiendag. We trekken allemaal een warme trui aan, zetten de verwarming 2 graden lager en besparen zo energie en CO2. Dat is hard nodig, want het klimaat verandert, dat merken we iedere dag. In de zomer is het te droog, in de winter is het te nat. Weerextremen zijn het nieuwe normaal.

>>
Innovatie in participatie: LetsOpp moet ook de zwijgende bewoner stem geven

Innovatie in participatie: LetsOpp moet ook de zwijgende bewoner stem geven

 05 februari 2021 om 12:08  3 minuten

Gemeenten die bewonersparticipatie organiseren, komen snel uit op enquêtes en buurtbijeenkomsten. Vaak zijn de usual suspects uit de omgeving dan de aanwezigen. Maar is er geen methode om ook de zwijgende Nederlander te horen?

>>