Handreiking opvang Oekraïners vernieuwd: grotere rol burgemeesters

Handreiking opvang Oekraïners vernieuwd: grotere rol burgemeesters

 06 april 2022 om 15:15  2 minuten

Burgemeesters zijn voortaan verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat staat in de nieuwe versie van de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) van het kabinet. In deze versie is ook meer aandacht voor hygiëne en coronarichtlijnen.

>>
Provincie Utrecht breidt burgermeetnetwerk schone lucht uit

Provincie Utrecht breidt burgermeetnetwerk schone lucht uit

 06 april 2022 om 08:26  2 minuten

Er komen meer sensoren bij particulieren die de luchtkwaliteit meten in de provincie Utrecht. Ook wordt bestaande ‘snuffelfietsers’ gevraagd vaker fijnstof te meten.

>>
Rookvrije zones in alle projecten van gebiedsontwikkelaar VanWonen

Rookvrije zones in alle projecten van gebiedsontwikkelaar VanWonen

 05 april 2022 om 16:06  2 minuten

De Zwolse gebiedsontwikkelaar VanWonen rookvrije zones inrichten bij al zijn projecten. De onderneming is bedrijfspartner geworden van Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (GvRV).

>>
Opinie: Met grondbeleid stagnatie voorkomen

Opinie: Met grondbeleid stagnatie voorkomen

 01 april 2022 om 14:31  3 minuten

Een marktpartij heeft de grond en de gemeente heeft planologisch groen licht gegeven voor het woningbouwplan. Toch schiet het niet op. Staat het gemeentebestuur dan met lege handen? Dit horen we vaak: ‘We doen hier aan faciliterend grondbeleid en dan zijn we totaal afhankelijk van de marktpartijen’. Deze uitspraak duidt op slechte voorbereiding, luiheid en/of onkunde.

>>
Minister kiest dijken en waterberging Lob van Gennep voor bescherming woongebieden

Minister kiest dijken en waterberging Lob van Gennep voor bescherming woongebieden

 29 maart 2022 om 16:13  1 minuut

In Noord-Limburg worden nieuwe dijken aangelegd en bestaande dijken langs de Maas verhoogd. Er komt ruimte voor waterberging en er wordt een nieuwe keersluis bij Mook aangelegd.

>>
Inwoners Zeeland tevreden, maar niet zonder de auto

Inwoners Zeeland tevreden, maar niet zonder de auto

 28 maart 2022 om 14:47  2 minuten

Zeeuwen wonen erg prettig in hun provincie, maar zullen geen afstand doen van hun auto. Dat blijkt uit het vierjaarlijkse bevolkingsonderzoek Leven in Zeeland.

>>
Onderzoek: ‘Onderschat rol burgers bij klimaatadaptatie en biodiversiteit niet’

Onderzoek: ‘Onderschat rol burgers bij klimaatadaptatie en biodiversiteit niet’

 28 maart 2022 om 14:14  2 minuten

De rol van burgers bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen, bijvoorbeeld tegen wateroverlast, mag niet onderschat worden. Dat vindt 97 procent van gemeenteambtenaren, blijkt uit onderzoek door Stichting Steenbreek.

>>
Longfonds wil houtstookvrije wijken voor gezondere lucht

Longfonds wil houtstookvrije wijken voor gezondere lucht

 24 maart 2022 om 16:01  2 minuten

Het Longfonds vindt dat slechte luchtkwaliteit geen reden moet zijn om te verhuizen. Gemeenten moeten een gevoeliger bestemmingenbeleid ontwikkelen. Mogelijke oplossingen zijn houtstookvrije wijken en het uitfaseren van biomassacentrales.

>>
Meer aandacht voor woonwagens, aantal standplaatsen blijft achter

Meer aandacht voor woonwagens, aantal standplaatsen blijft achter

 24 maart 2022 om 11:27  2 minuten

Steeds meer gemeenten hebben nieuw beleid voor woonwagens. Dat zegt kennis- en netwerkorganisatie Platform31 na onderzoek in tien grote en middelgrote gemeenten.

>>
Eerste Kamer wil dat kabinet voorlopig streep zet door datacentrum Zeewolde

Eerste Kamer wil dat kabinet voorlopig streep zet door datacentrum Zeewolde

 22 maart 2022 om 16:42  2 minuten

Een ruimte meerderheid van de Eerste Kamer schaarde zich vanmiddag achter een motie van PvdD-senator Niko Koffeman, waarin deze het kabinet opdraagt de uitvoering van het bestemmingsplan die de bouw van het datacentrum van Meta in Zeewolde mogelijk moet maken voorlopig te blokkeren.

>>
Rijnenburg mogelijk ‘breekpunt’ bij coalitievorming Utrecht

Rijnenburg mogelijk ‘breekpunt’ bij coalitievorming Utrecht

 17 maart 2022 om 17:13  2 minuten

Wel of niet bouwen in Rijnenburg wordt één van de belangrijkste onderwerpen tijdens de coalitieonderhandelingen in Utrecht. Grootste partij GroenLinks is fel tegen bouwen in de polder tussen De Meern en IJsselstein. Nummer twee D66 en nummer drie VVD zijn juist wel voor.

>>
Analyse: ‘Coronapandemie verandert de stad nauwelijks’

Analyse: ‘Coronapandemie verandert de stad nauwelijks’

 17 maart 2022 om 11:25  2 minuten

De coronapandemie heeft nauwelijks ruimtelijke impact op de stad. Op basis van verschillende onderzoeken en historische paralellen verwacht het Bureau Stedelijke Planning dat er slechts wat ‘milde bijwerkingen’ van het virus in de stad zullen blijven. Andere drijvende krachten hebben een groter effect op de stad en haar omgeving.

>>
Expertreacties op agenda minister De Jonge: heilige graal nog niet gevonden

Expertreacties op agenda minister De Jonge: heilige graal nog niet gevonden

 16 maart 2022 om 15:29  8 minuten

Experts reageren op de Woon- en Bouwagenda van VRO-minister Hugo de Jonge. De tendens: er worden voorzichtige stappen de goede richting op gezet, maar tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel.

>>
De lucht wordt steeds schoner, levensverwachting neemt toe

De lucht wordt steeds schoner, levensverwachting neemt toe

 15 maart 2022 om 15:20  2 minuten

De lucht in Nederland wordt steeds schoner. En dat maakt mensen gezonder. Dat is de conclusie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt op basis van een doorrekening van de plannen voor schonere lucht van gemeenten, provincies en het Rijk.

>>
Opinie: op plannen minister De Jonge valt nog flink wat af te dingen

Opinie: op plannen minister De Jonge valt nog flink wat af te dingen

 15 maart 2022 om 14:00  5 minuten

Afgelopen vrijdag presenteerde VRO-minister Hugo de Jonge zijn Nationale Woon- en Bouwagenda. Doel is duidelijk te maken hoe het Rijk meer regie op wonen en ruimte gaat voeren. Maar niet alle gepresenteerde plannen zijn zinvol of zitten goed in elkaar, analyseert Jos Feijtel.

>>
Met transitiecoaches zet Parkstad nieuwe stap in retailaanpak

Met transitiecoaches zet Parkstad nieuwe stap in retailaanpak

 14 maart 2022 om 12:12  5 minuten

Transitiecoaches en een subsidie van maximaal 25.000 euro per leegstaand winkelpand moeten de leefbaarheid in vijf straten in Stadsregio Parkstad Limburg verbeteren. De ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg’ sluit naadloos aan op de reeds lopende programma’s van het retailbeleid van Parkstad. Daarmee zet de stadsregio al jaren landelijk de toon.

>>
Te weinig aandacht voor digitale stad in lokale partijprogramma’s

Te weinig aandacht voor digitale stad in lokale partijprogramma’s

 14 maart 2022 om 11:45  5 minuten

In verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 wordt digitalisering weinig genoemd, blijkt uit onderzoek. De Nederlandse kiezer lijkt ook deze verkiezingen amper iets van een digitale plannen terug te zien, terwijl de impact van digitalisering op de stad toeneemt.

>>
City Deal Slim Maatwerk moet Nederlanders helpen met gezond wonen

City Deal Slim Maatwerk moet Nederlanders helpen met gezond wonen

 11 maart 2022 om 17:03  3 minuten

Achttien private en publieke partijen tekenden vrijdag de intentieverklaring voor de nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’, waarin gezocht wordt naar instrumenten om Nederlanders te helpen bij zelfstandig en gezond wonen in de gewenste thuisomgeving. De partners in de City Deal geloven daarbij in een belangrijke bijdrage van digitalisering en technologisering.

>>
Amersfoort krijgt nieuwste grootschalig woningbouwgebied

Amersfoort krijgt nieuwste grootschalig woningbouwgebied

 11 maart 2022 om 16:03  1 minuut

Amersfoort wordt toegevoegd aan het rijtje steden met grootschalige woningbouwgebieden van BZK. Het Rijk wordt ‘intensief’ betrokken bij het aanjagen van woningbouw. Dat blijkt uit de vrijdag verschenen Woon- en Bouwagenda van VRO-minister Hugo de Jonge.

>>
Opinie: grondonderzoek ACM is onzinnig

Opinie: grondonderzoek ACM is onzinnig

 11 maart 2022 om 12:27  3 minuten

>>
Verkiezingen in Vlissingen: investeren in stenen of in mensen?

Verkiezingen in Vlissingen: investeren in stenen of in mensen?

 11 maart 2022 om 11:13  10 minuten

>>