Omgevingswet DSO

De DSO is een afkorting voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het Digitale Stelsel Omgevingswet is één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving. Het digitale stelsel ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. De Invoeringswet zorgt voor de juridische basis voor het DSO.
In dit digitale loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Op dit moment zijn er nog verschillende digitale loketten voor deze diensten:

  • het Omgevingsloket Online (OLO)
  • de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • ruimtelijkeplannen.nl

Met de komst van het DSO kunnen gebruikers terecht bij één digitaal loket.

Via het DSO kun je:

  • vergunningen aanvragen;
  • meldingen doen;
  • zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie;
  • informatie raadplegen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zoals luchtkwaliteit en geluidbelasting). Deze informatie is in eerste instantie nog niet beschikbaar, maar wordt op termijn toegevoegd.

Elke gemeente moet op 1 januari 2021, bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn aangesloten op dit Digitaal Stelsel.


Recente gerelateerde artikelen