Advertentie

Omgevingswet voor provincies

De provincies krijgen met de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, een andere set wetsinstrumenten. De provincies stellen per provincie een Provinciale Omgevingsvisie (POVI) vast. Deze omgevingsvisie moet passen binnen de kaders van de gestelde rijksregels, zoals de Omgevingswet, AMvB en ministeriële regelingen. Deze omgevingsvisie wordt aan de hand van het programma van de provincie vertaald naar een provinciale omgevingsverordening.

Provinciale Instructie
Ook kan de provincie een instructie geven aan lagere overheden. Een instructie is een eenmalige opdracht om iets te ondernemen. De instructie kan echter ook een opdracht zijn om iets niet te doen. Een instructie die betrekking heeft op een programma kan een opdracht bevatten om een extra maatregel in het programma op te nemen. Dit kan ook zijn om een bepaalde maatregel, die al in het programma van bijvoorbeeld de gemeente staat, op een bepaalde wijze vorm te geven of uit te voeren.

Projectbesluit
De provincie kan een projectbesluit nemen bij een overheidsproject dat het publieke belang dient of wanneer een privaat project ook een publiek belang dient en deze niet mogelijk zijn binnen de omgevingsverordening. Voor sommige projecten bepaalt de Omgevingswet dat sprake is van een publiek belang en verplicht de Omgevingswet dat de overheid de projectprocedure toepast.


Recente gerelateerde artikelen