Omgevingswet voor bedrijven

Na het inwerking treden van de nieuwe Omgevingswet in 2021 zal het veel eenvoudiger zijn om een project te starten voor bedrijven. Dit komt doordat de vergunningsaanvraag vergemakkelijkt wordt. Ontwikkelaars en bedrijven hebben slechts één vergunning nodig en kunnen deze bij één loket aanvragen. De Omgevingswet maakt dit mogelijk door een groot aantal wetten, waar vergunningen aan verbonden zijn, op te nemen in de Omgevingswet. Hierdoor wordt de wirwar van vergunningen teruggebracht naar één omgevingsvergunning.

Minder onderzoek voor bedrijven

Door de nieuwe wet zullen onderzoeken langer geldig zijn. Voortaan zijn onderzoeksresultaten 2 jaar geldig en mogen zelfs onderzoeksresultaten van langer geleden aangehaald worden, mits deze voldoende onderbouwd kunnen worden. Hierdoor hoeven bedrijven bijvoorbeeld niet opnieuw een bodemonderzoek uit te voeren en zijn deze gemakkelijker te gebruiken. Daarnaast zijn ook verschillende onderzoeken niet meer nodig; dit maakt dat het proces sneller gaat en er minder kosten gemaakt moeten worden.
In de nieuwe Omgevingswet zijn minder onderzoeksverplichtingen opgenomen. Momenteel moeten alle relevante haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd volgens de worstcasebenadering. In het nieuwe systeem zijn alleen onderzoeken nodig die nodig zijn voor de concrete omgevingsvergunning. Er worden geen toekomstige mogelijke scenario’s onderzocht, maar alleen de initiatieven waarvoor daadwerkelijk interesse bestaat.


Recente gerelateerde artikelen