Voor wie is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de fysieke leefomgeving, dus inwoners, bedrijven en de overheid. Voor burgers moet het participatie makkelijker maken. Daarnaast kunnen burgers eenvoudiger en overzichtelijker een vergunning aanvragen om een project te starten. Het aanvragen van een omgevingsvergunning, die alle vergunningen vervangt die voorheen over de fysieke leefomgeving gingen, moet via één loket gebeuren.
De procedure die beschreven staat voor deze vergunning is ook ingekort. Deze was voor de Omgevingswet 26 weken en is in de nieuwe Omgevingswet teruggebracht naar 8 weken. Deze verkorte procedure is voor projectontwikkelaars en bedrijven een grote stap vooruit. Commerciële instellingen lopen minder vertraging op bij de uitvoering van hun project en hoeven daarnaast minder intensief vooronderzoek te doen.

Anders denken
De Omgevingswet stimuleert gemeenten verder in het meedenken aan oplossingen. In het oude systeem werd vanuit gemeenten veel gekeken naar het bestemmingsplan. Als iets niet paste in het bestemmingsplan dan was het niet mogelijk. In het nieuwe systeem, dat gebruikmaakt van een omgevingsplan, wordt gestuurd op het zoeken naar de mogelijkheid om de vergunning wel uit te kunnen geven. De houding van de gemeente verandert dus van ‘nee, tenzij’ in ‘ja, mits’.


Recente gerelateerde artikelen