Advertentie

Omgevingswet en energietransitie

Met de geplande invoering van de Omgevingswet in 2021 worden 26 wetten gebundeld en worden alle procedures omgevormd tot één procedure. De Omgevingswet gaat meer ruimte genereren voor burgers en maakt het mogelijk om te participeren en initiatieven sneller op te starten. De inzet van (nieuwe) energiesystemen, zoals zonneweides, windturbines op land, gasvrije wijken en bodemenergie hebben impact op de fysieke leefomgeving. Deze ingrepen vragen om keuzes: waar gaan we de fysieke leefomgeving benutten en waar juist beschermen? Met de invoering van de Omgevingswet krijgen overheden nieuwe instrumenten, waaronder bestuurlijke afwegingsruimte, flexibiliteit en vereenvoudiging om beter maatwerk te leveren. Overheden kunnen met de Omgevingswet integrale afwegingen omtrent duurzaamheid vastleggen in het omgevingsplan en de omgevingsverordening. Juist díe juridische mogelijkheid is een enorme meerwaarde ten opzichte van de oude situatie. Daarnaast wordt energie een integraal onderdeel van het omgevingsbeleid.

Voor het bedrijfsleven en voor burgers biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden om zelfstandig energie-gerelateerde projecten te starten. Een concreet voorbeeld is het gemak om energiecoöperaties op te richten. Ook kan met de Omgevingswet en de daarbij behorende omgevingsvisies duidelijker gekeken worden welke energetische maatregelen waar in ons landschap mogen, kunnen en gewenst zijn.


Recente gerelateerde artikelen