Advertentie

Omgevingswet met Invoeringswet

De Tweede Kamer heeft in 2019 ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet.

De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Invoeringswet zorgt voor de technische wijzigingen van bestaande wetten, namelijk het intrekken en aanpassen van wetten, die deels of geheel door de Omgevingswet worden vervangen.

Daarnaast is in de Invoeringswet het bijzonder overgangsrecht opgenomen. De wet regelt bijvoorbeeld ook de rechtsgeldigheid van de al lopende procedures en bestaande vergunningen. Zo wordt voorkomen dat burgers een nieuwe vergunning aan moeten vragen voor zaken waar ze al een vergunning voor hebben.

Tot slot biedt de wet de mogelijkheid om een aantal nieuwe onderwerpen aan de Omgevingswet toe te voegen.

Eén loket

De Invoeringswet vormt het juridische kader voor het optuigen van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Via één loket hebben gebruikers van dit digitale stelsel toegang tot informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Gebruikers kunnen via het loket bovendien vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie.


Recente gerelateerde artikelen