Wanneer gaat de Omgevingswet in?

De Omgevingswet is een complexe bundeling van wetten en regelingen. Om deze reden was de oorspronkelijke ingangsdatum 1 januari 2018. Al snel werd duidelijk dat de complexiteit de invoeringsdatum verder zou verschuiven naar 1 juli 2019. Vervolgens is gebleken dat de aanpassingen aan de ministeriële regelingen en de aanvullingswetten grond en natuur flinke vertraging opleverden. Deze vertraging heeft ertoe geleid dat de meest recente invoeringsdatum nu 1 januari 2021 is. Op deze datum wordt de Omgevingswet formeel in gebruik genomen en worden gemeenten geacht om een omgevingsplan klaar te hebben. Vanuit het Rijk komt er een bruidsschat van regels die dankzij de Invoeringswet Omgevingswet naast de omgevingsvisie gehanteerd kunnen worden. In 2029 moeten deze regels ook geïntegreerd zijn in de omgevingsvisie.

 

Einddatum transitie
Het voortdurende uitstel voor de invoering van de Omgevingswet heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029. Op deze beoogde einddatum is de planning van de energietransitie doorlopen.


Recente gerelateerde artikelen