Mobiliteit Vrijstelling dieselauto's remt groene transitie in steden

Vrijstelling dieselauto's remt groene transitie in steden

 13 oktober 2023 om 08:53  3 minuten

Elektriciteits-infrastructuurbedrijf Joulz deed een marktverkenning en merkte dat bedrijven de overgang naar een elektrisch wagenpark uitstellen.

>>
Wonen & Vastgoed Fonds met 1,5 miljard euro voor bereikbaarheid nieuwbouwwijken opengesteld

Fonds met 1,5 miljard euro voor bereikbaarheid nieuwbouwwijken opengesteld

 10 oktober 2023 om 19:03  2 minuten

Om nieuwbouwwijken goed bereikbaar te maken kunnen gemeenten vanaf vandaag een financiële bijdrage aanvragen. 1,5 miljard euro is beschikbaar.

>>
Openbare Ruimte Kansen en zorgen bij het aftellen naar de Omgevingswet

Kansen en zorgen bij het aftellen naar de Omgevingswet

 06 oktober 2023 om 17:48  5 minuten

Omgevingswet: een wet met potentie, waarbij eindelijk de leefomgeving en samenleving centraal staan, maar de overheid moet wel zorgen voor scherpte.

>>
Smart City Verplicht om door te denken

Verplicht om door te denken

 02 oktober 2023 om 13:13  1 minuut

Aan alle bekende grote opgaven, uitdagingen en problemen in ons land, wil ik graag kennisverspilling toevoegen, zegt Jan-Willem Wesseling

>>
Aantal deelauto's Utrecht groeit, zo wil gemeente gebruik vergemakkelijken

Aantal deelauto's Utrecht groeit, zo wil gemeente gebruik vergemakkelijken

 13 september 2023 om 14:30  3 minuten

De deelauto breekt door in Utrecht. Het aantal deelauto’s groeide in de afgelopen drie jaar van 500 naar bijna 900. De gemeente Utrecht wil het succes van het deelgebruik uitbouwen met een zogeheten 'free-floating'-pilot, waarmee auto's na gebruik niet verplicht terug moeten worden gebracht naar het opstappunt.

>>
Kleine spoorzones worden grote spoorzones

Kleine spoorzones worden grote spoorzones

 11 september 2023 om 17:50  7 minuten

Als de druk op de grote steden groeit, komen de flanken in zicht. Ook daar krijgt bouwen in spooromgevingen prioriteit, zoals rond stations Hoofddorp en Schiedam Centrum. Het zijn ongewoon grote opgaven die de schaal van randgemeenten letterlijk overstijgt. Naast geld is expertise van buitenaf onmisbaar.

>>
‘1,7 miljard nodig voor verbeteren fietsroutes scholieren’

‘1,7 miljard nodig voor verbeteren fietsroutes scholieren’

 28 augustus 2023 om 13:00  3 minuten

Fietsroutes naar middelbare scholen zijn nog te vaak onveilig. Dat zeggen onderzoeksbureau Sweco en de Fietsersbond. Scholieren fietsen over te smalle paden, zijn gemengd met snel verkeer en kruisen gevaarlijke oversteekpunten. Om routes veiliger te maken is volgens hen 1,7 miljard euro nodig, voornamelijk van gemeenten.

>>
Smart City Steden willen ook touringcars op fossiele brandstoffen weren

Steden willen ook touringcars op fossiele brandstoffen weren

 23 augustus 2023 om 16:33  2 minuten

Grotere gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, willen de aankomende uitstootvrije zone in de binnenstad vanaf 2027 ook laten gelden voor bussen. Een wetsvoorstel om ook vervuilende taxi’s te weren is in internetconsultatie.

>>
Zeven inspirerende voorbeelden van gestapeld ruimtegebruik

Zeven inspirerende voorbeelden van gestapeld ruimtegebruik

 23 augustus 2023 om 16:00  10 minuten

Gebiedsvernieuwing zet steeds vaker in op meervoudig ruimtegebruik. Met een goede reden: ruimte is schaars en ontwikkelaars en gemeenten besparen geld door dezelfde grond voor meerdere functies te gebruiken. We zetten zeven inspirerende voorbeelden op een rij.

>>
Technische gebouwen ProRail voortaan mooier, modulair en natuurinclusief

Technische gebouwen ProRail voortaan mooier, modulair en natuurinclusief

 21 augustus 2023 om 16:41  1 minuut

>>
Ook Hilversum parkeert de fiets ondergronds

Ook Hilversum parkeert de fiets ondergronds

 10 augustus 2023 om 11:04  7 minuten

In grote steden als Amsterdam en Utrecht lijkt het ondergronds faciliteren van fietsparkeren een no-brainer, door schaarse ruimte en de ambitie voor een netter straatbeeld. Maar ook voor kleinere gemeenten biedt ondergronds fietsparkeren meerwaarde. Zo bouwt G40-stad Hilversum op meerdere locaties fietsenstallingen onder straatniveau. ‘Het maatschappelijk rendement is wat telt.’

>>
‘Zonnepanelenfietspad levert veel minder op dan gehoopt’

‘Zonnepanelenfietspad levert veel minder op dan gehoopt’

 26 juli 2023 om 11:30  1 minuut

>>
Vrij baan voor Schieveste: 3.000 huizen bij station Schiedam

Vrij baan voor Schieveste: 3.000 huizen bij station Schiedam

 21 juli 2023 om 20:45  2 minuten

De ontwikkeling van 3.000 woningen rond station Schiedam kan definitief doorgaan. Afgelopen maandag liep de bezwaarperiode tegen het bestemmingsplan Schieveste af. Doordat er geen beroep werd aangetekend, treedt het bestemmingsplan in werking en is onherroepelijk, aldus de Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) op haar website.

>>
GGD's: verlaag snelheid naar 30 km/u in steden

GGD's: verlaag snelheid naar 30 km/u in steden

 21 juli 2023 om 15:51  3 minuten

>>
Steun Heijnen voor Zeeuwse wens begrip ‘ov’ te verruimen

Steun Heijnen voor Zeeuwse wens begrip ‘ov’ te verruimen

 14 juli 2023 om 15:45  3 minuten

Openbaar vervoer zou niet alleen trein, tram, metro en bus moeten omvatten, maar ook deelauto’s, deelfietsen en lokaal vervoer. De provincie Zeeland wil het ov omvormen naar publiek vervoer en krijgt daarvoor gehoor bij de demissionaire staatssecretaris Heijnen van IenW.

>>
Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

 10 juli 2023 om 09:18  2 minuten

Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het parlement om voor belangrijke onderwerpen niet op de pauze-knop te drukken, nu het kabinet demissionair is. In een gezamenlijke brief wijzen ze de Kamerleden op de urgentie van veel onderwerpen.

>>
Provincie Utrecht wil snelbussen tussen steden en dorpen

Provincie Utrecht wil snelbussen tussen steden en dorpen

 07 juli 2023 om 12:51  2 minuten

Vanaf 2025 moeten er in de provincie Utrecht snelbussen gaan rijden tussen ov-knooppunten. Deze zogeheten U-liners moeten busvervoer op middellange afstanden aantrekkelijker maken.

>>
Openbare verlichting Amersfoort versneld energiezuiniger, maar vraag naar led is groot

Openbare verlichting Amersfoort versneld energiezuiniger, maar vraag naar led is groot

 30 juni 2023 om 16:53  3 minuten

Het college van B&W in Amersfoort wil alle openbare verlichting binnen tien jaar te vervangen door energiezuinigere ledverlichting. Dit zorgt voor lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot en geeft ruimte voor diervriendelijkere lichtschema’s. Eén risico: niet alleen Amersfoort is op zoek naar led.

>>
Speedpedelec terug op fietspaden in Utrecht; VVN heeft vraagtekens

Speedpedelec terug op fietspaden in Utrecht; VVN heeft vraagtekens

 29 juni 2023 om 15:08  4 minuten

>>
Nijmegen zet camera’s in voor nachtsluiting centrumstraten

Nijmegen zet camera’s in voor nachtsluiting centrumstraten

 19 juni 2023 om 15:11  2 minuten

Om drugs en geluidsoverlast een halt toe te roepen, sluit de gemeente Nijmegen 's avonds en 's nachts vier straten voor autoverkeer in het centrum van de stad. Toch kunnen ondernemers en bewoners er nog in. De stad zet camera’s in voor de handhaving.

>>
Shared spaces als openbare ruimten beter door samenwerking

Shared spaces als openbare ruimten beter door samenwerking

 14 juni 2023 om 08:55  10 minuten

Shared spaces hebben geen juridische status en geen richtlijnen. Toch wordt dit verkeersconcept steeds vaker toegepast om ruimte terug te geven aan de voetganger. Dat lukt alleen als iedereen samenwerkt.

>>
PBL: plannen warmtetransitie gemeenten weinig concreet

PBL: plannen warmtetransitie gemeenten weinig concreet

 13 juni 2023 om 13:51  2 minuten

>>
Meer woningen rond Schiphol mogelijk; Harbers schrapt tweede Kaagbaan

Meer woningen rond Schiphol mogelijk; Harbers schrapt tweede Kaagbaan

 12 juni 2023 om 11:53  2 minuten

Er komt geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft besloten om de reservering op te heffen op een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer dat bestemd was voor de zogenoemde parallelle Kaagbaan.

>>
De slimme stad is uit de pilotfase

De slimme stad is uit de pilotfase

 30 mei 2023 om 15:51  5 minuten

Techniek is niet de grootste uitdaging bij de digitalisering van steden, bleek vorige week bij de Slimme Stad Parade in Den Bosch. Er is vooral behoefte aan verbinding en overkoepelende kaders. De ministeries van IenW en BZK willen die taak vervullen en beloven de ‘boswachter’ van de slimme stad te zijn.

>>
Smart City Buurthubs moeten stadswijk Strandeiland autoluw maken

Buurthubs moeten stadswijk Strandeiland autoluw maken

 26 mei 2023 om 17:44  1 minuut

De gemeente Amsterdam wil in de toekomstige stadswijk Strandeiland buurthubs ontwikkelen. De hubs met parkeerplekken en voorzieningen moeten ervoor zorgen dat het parkeren op straat in de wijk tot een minimum wordt beperkt.

>>
Zutphen koerst ongepland af op autoluwe wijk

Zutphen koerst ongepland af op autoluwe wijk

 19 mei 2023 om 10:00  4 minuten

Noorderhaven is de nieuwste wijk van Zutphen. Dat daar zoveel minder parkeerplekken nodig zouden zijn, was wel een verrassing. Het biedt ruimte voor veel extra groen.

>>
Smart City ‘Snelle lijn, maar ontzie de natuur’ is uitkomst uniek participatietraject Lelylijn

‘Snelle lijn, maar ontzie de natuur’ is uitkomst uniek participatietraject Lelylijn

 16 mei 2023 om 13:30  3 minuten

De Lelylijn moet een snelle verbinding zijn die positieve effecten heeft op het milieu zonder schade aan de natuur. Dat blijkt uit een raadpleging. Het was de eerste keer dat zo vroeg in het proces en op deze schaal een participatietraject werd opgestart.

>>