Steun Heijnen voor Zeeuwse wens begrip ‘ov’ te verruimen

Steun Heijnen voor Zeeuwse wens begrip ‘ov’ te verruimen

 14 juli 2023 om 15:45  3 minuten

Openbaar vervoer zou niet alleen trein, tram, metro en bus moeten omvatten, maar ook deelauto’s, deelfietsen en lokaal vervoer. De provincie Zeeland wil het ov omvormen naar publiek vervoer en krijgt daarvoor gehoor bij de demissionaire staatssecretaris Heijnen van IenW.

>>
Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

Oproep VNG, IPO en waterschappen aan parlement: blijf doorregeren

 10 juli 2023 om 09:18  2 minuten

Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het parlement om voor belangrijke onderwerpen niet op de pauze-knop te drukken, nu het kabinet demissionair is. In een gezamenlijke brief wijzen ze de Kamerleden op de urgentie van veel onderwerpen.

>>
Provincie Utrecht wil snelbussen tussen steden en dorpen

Provincie Utrecht wil snelbussen tussen steden en dorpen

 07 juli 2023 om 12:51  2 minuten

Vanaf 2025 moeten er in de provincie Utrecht snelbussen gaan rijden tussen ov-knooppunten. Deze zogeheten U-liners moeten busvervoer op middellange afstanden aantrekkelijker maken.

>>
Nieuw verkeersbord vraagt aandacht voor 'toegankelijkheid'

Nieuw verkeersbord vraagt aandacht voor 'toegankelijkheid'

 04 juli 2023 om 11:12  2 minuten

Met een nieuw verkeersbord wil Nationale Vereniging de Zonnebloem meer aandacht vragen voor de toegankelijkheid van straten en gebouwen voor mensen met een beperking. Uit recent onderzoek van de welzijnsorganisatie blijkt dat mensen met een lichamelijke beperking veel problemen ervaren op het gebied van toegankelijkheid. Vooral straten en gebouwen vormen een uitdaging.

>>
Openbare verlichting Amersfoort versneld energiezuiniger, maar vraag naar led is groot

Openbare verlichting Amersfoort versneld energiezuiniger, maar vraag naar led is groot

 30 juni 2023 om 16:53  3 minuten

Het college van B&W in Amersfoort wil alle openbare verlichting binnen tien jaar te vervangen door energiezuinigere ledverlichting. Dit zorgt voor lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot en geeft ruimte voor diervriendelijkere lichtschema’s. Eén risico: niet alleen Amersfoort is op zoek naar led.

>>
Speedpedelec terug op fietspaden in Utrecht; VVN heeft vraagtekens

Speedpedelec terug op fietspaden in Utrecht; VVN heeft vraagtekens

 29 juni 2023 om 15:08  4 minuten

>>
Rechter fluit Haarlem terug over parkeerreferendum

Rechter fluit Haarlem terug over parkeerreferendum

 26 juni 2023 om 17:29  2 minuten

De gemeenteraad van Haarlem moet eerst een besluit nemen over een referendum over parkeren in de stad, voordat de Nota Uitwerking Parkeerregulering kan worden aangenomen. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten.

>>
Nijmegen zet camera’s in voor nachtsluiting centrumstraten

Nijmegen zet camera’s in voor nachtsluiting centrumstraten

 19 juni 2023 om 15:11  2 minuten

Om drugs en geluidsoverlast een halt toe te roepen, sluit de gemeente Nijmegen 's avonds en 's nachts vier straten voor autoverkeer in het centrum van de stad. Toch kunnen ondernemers en bewoners er nog in. De stad zet camera’s in voor de handhaving.

>>
Shared spaces als openbare ruimten beter door samenwerking

Shared spaces als openbare ruimten beter door samenwerking

 14 juni 2023 om 08:55  10 minuten

Shared spaces hebben geen juridische status en geen richtlijnen. Toch wordt dit verkeersconcept steeds vaker toegepast om ruimte terug te geven aan de voetganger. Dat lukt alleen als iedereen samenwerkt.

>>
PBL: plannen warmtetransitie gemeenten weinig concreet

PBL: plannen warmtetransitie gemeenten weinig concreet

 13 juni 2023 om 13:51  2 minuten

>>
Meer woningen rond Schiphol mogelijk; Harbers schrapt tweede Kaagbaan

Meer woningen rond Schiphol mogelijk; Harbers schrapt tweede Kaagbaan

 12 juni 2023 om 11:53  2 minuten

Er komt geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft besloten om de reservering op te heffen op een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer dat bestemd was voor de zogenoemde parallelle Kaagbaan.

>>
De slimme stad is uit de pilotfase

De slimme stad is uit de pilotfase

 30 mei 2023 om 15:51  5 minuten

Techniek is niet de grootste uitdaging bij de digitalisering van steden, bleek vorige week bij de Slimme Stad Parade in Den Bosch. Er is vooral behoefte aan verbinding en overkoepelende kaders. De ministeries van IenW en BZK willen die taak vervullen en beloven de ‘boswachter’ van de slimme stad te zijn.

>>
Buurthubs moeten stadswijk Strandeiland autoluw maken

Buurthubs moeten stadswijk Strandeiland autoluw maken

 26 mei 2023 om 17:44  2 minuten

De gemeente Amsterdam wil in de toekomstige stadswijk Strandeiland buurthubs ontwikkelen. De hubs met parkeerplekken en voorzieningen moeten ervoor zorgen dat het parkeren op straat in de wijk tot een minimum wordt beperkt.

>>
Zutphen koerst ongepland af op autoluwe wijk

Zutphen koerst ongepland af op autoluwe wijk

 19 mei 2023 om 10:00  4 minuten

Noorderhaven is de nieuwste wijk van Zutphen. Dat daar zoveel minder parkeerplekken nodig zouden zijn, was wel een verrassing. Het biedt ruimte voor veel extra groen.

>>
Smart City ‘Snelle lijn, maar ontzie de natuur’ is uitkomst uniek participatietraject Lelylijn

‘Snelle lijn, maar ontzie de natuur’ is uitkomst uniek participatietraject Lelylijn

 16 mei 2023 om 13:30  3 minuten

De Lelylijn moet een snelle verbinding zijn die positieve effecten heeft op het milieu zonder schade aan de natuur. Dat blijkt uit een raadpleging. Het was de eerste keer dat zo vroeg in het proces en op deze schaal een participatietraject werd opgestart.

>>
IenW start nieuwe campagne voor meer fietsen: ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst’

IenW start nieuwe campagne voor meer fietsen: ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst’

 08 mei 2023 om 12:35  2 minuten

Om Nederlanders vaker korte ritjes te laten fietsen naar bijvoorbeeld werk, sport of vrienden, is de Rijksoverheid de nieuwe publiekscampagne ‘Kort ritje? Da’s zo gefietst’ gestart.

>>
Streng Rotterdams parkeerbeleid afgezwakt na verzet bewoners

Streng Rotterdams parkeerbeleid afgezwakt na verzet bewoners

 08 mei 2023 om 11:24  4 minuten

De gemeente Rotterdam gaat toch niet in de hele ring betaald parkeren invoeren. Bewoners en sportverenigingen hadden daar veel commentaar op. De gemeente gaat nu onderzoeken of bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers een uitzondering kunnen krijgen.

>>
Centrum Utrecht heeft duurste parkeervergunningen van Nederland

Centrum Utrecht heeft duurste parkeervergunningen van Nederland

 03 mei 2023 om 15:51  1 minuut

In de Utrechtse binnenstad kost een gemeentelijke vergunning om in de buurt van de woning te mogen parkeren 578 euro. Daarmee stoot de Domstad Amsterdam van de troon als duurste parkeerstad. Dat meldt Vereniging Eigen Huis, dat de prijzen voor gemeentelijke parkeervergunning in stadscentra onderzocht.

>>
Noord-Holland zet 95 slimme oplossingen mobiliteit op een rij

Noord-Holland zet 95 slimme oplossingen mobiliteit op een rij

 26 april 2023 om 11:07  2 minuten

De provincie Noord-Holland heeft 95 tools voor slimme maatregelen in het verkeer gebundeld in de Toolbox Smart Mobility. De toolbox staat op een speciale website en richt zich op projectleiders en beleidsadviseurs mobiliteit.

>>
'Gemeenten moeten snel aan tafel bij overleg energie-prioriteiten'

'Gemeenten moeten snel aan tafel bij overleg energie-prioriteiten'

 24 april 2023 om 13:59  4 minuten

Nog lang niet alle gemeenten zijn aangeschoven bij het overleg over de pMIEK, het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Daarin worden de prioriteiten voor aansluitingen op het energienet vastgelegd. Er is haast bij.

>>
‘Huidige grote batterijen vergroten de netcongestie’

‘Huidige grote batterijen vergroten de netcongestie’

 14 april 2023 om 13:50  2 minuten

Met het huidige beleid zullen batterijen de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk juist verhogen. Het beleid moet zich dus richten op batterijen congestieneutraal aansluiten. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft.

>>
‘Zelfrijdende bussen Qbuzz in 2024 de weg op’

‘Zelfrijdende bussen Qbuzz in 2024 de weg op’

 13 april 2023 om 16:49  2 minuten

Qbuzz en RET testen in april en mei zelfrijdende bussen op eigen depots in Groningen en Rotterdam. De bussen rijden dan nog onder begeleiding van chauffeurs, maar zullen uiteindelijk volledig autonoom kunnen rijden en parkeren. De aanleiding is de personeelstekorten die in de toekomst worden verwacht.

>>
Bewoners platteland net zo tevreden over bereikbaarheid als stedelingen

Bewoners platteland net zo tevreden over bereikbaarheid als stedelingen

 07 april 2023 om 11:21  1 minuut

De meeste Nederlanders vinden werk of voorzieningen goed bereikbaar. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid na nieuw onderzoek.

>>
Goede dag voor bouw: stikstofgrens 25 kilometer houdt stand bij Raad van State

Goede dag voor bouw: stikstofgrens 25 kilometer houdt stand bij Raad van State

 05 april 2023 om 11:45  2 minuten

>>
Zo pakken gemeenten regie op deelauto’s

Zo pakken gemeenten regie op deelauto’s

 17 maart 2023 om 13:14  10 minuten

Veel gemeenten worstelen met deelauto’s. Volgens aanbieders hebben alle gemeenten een ander beleid en mist standaardisatie. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit moet uitkomst bieden.

>>
Minister Harbers: ‘Auto blijft belangrijk voor Nederland’

Minister Harbers: ‘Auto blijft belangrijk voor Nederland’

 17 maart 2023 om 13:10  2 minuten

De auto is het populairste vervoermiddel in Nederland en zorgt er volgens minister Mark Harbers van IenW voor dat ‘iedereen naar werk, familie of sport’ kan. Hij vindt dus dat gemeenten door het hele land ruimte moeten blijven geven aan de vierwielers. ‘Het beste tijdperk van de auto ligt nog voor ons.’

>>
Smart City Dit wil de BoerBurgerBeweging (BBB) met de stad

Dit wil de BoerBurgerBeweging (BBB) met de stad

 16 maart 2023 om 16:00  8 minuten

>>
Toekomst fietsenstalling ligt onder het maaiveld

Toekomst fietsenstalling ligt onder het maaiveld

 15 maart 2023 om 12:53  4 minuten

In Amsterdam is in februari een nieuwe fietsenstalling geopend waar circa zevenduizend fietsen kunnen worden gestald. De stalling is ondergronds en zelfs deels onder water.

>>
GroenLinks: maak van Groningen Airport Eelde groene woonwijk

GroenLinks: maak van Groningen Airport Eelde groene woonwijk

 15 maart 2023 om 11:22  1 minuut

GroenLinks Groningen wil het vliegveld Groningen Airport Eelde transformeren tot een groene woonwijk met 4.000 à 5.000 woningen. De wijk moet de naam Iederveen gaan dragen en omringd worden door een groen stadspark.

>>