Klimaat & Duurzaam

Provincie Utrecht: 19 miljoen euro voor versnelling energietransitie

 28 juni 2024 om 12:27

De provincie Utrecht stelt 19 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van de energietransitie. Het geld gaat naar een gezamenlijke aanpak voor woningisolatie, duurzame elektriciteitsopwekking en is bestemd voor maatregelen tegen netcongestie.

Er gaat geld naar leningen aan lokale energiecoöperaties om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten zoals windmolens en zonneparken, en er wordt geïnvesteerd in energiehubs.

Link gekopieerd naar klembord