Wonen & Vastgoed

Kabinet: revolverend fonds van 40 miljoen euro voor wooncoöperaties

 24 juni 2024 om 14:52

Er komt een revolverend fonds van 40 miljoen euro voor wooncoöperaties, gefinancierd door eenmalige rijksbijdragen en de coöperatieve sector. Het fonds ondersteunt zowel de opstart- als realisatiefase, met focus op betaalbare woningen voor (lage) middeninkomens. 

Een uitvoerder voor het fonds wordt gezocht, en Cooplink, de kennisorganisatie voor wooncoöperaties, zal meerjarige ondersteuning krijgen. De startdatum voor het fonds is beoogd op 1 januari 2025.

Lees de Kamerbrief van minister De Jonge >>

Link gekopieerd naar klembord