Smart City

Participatie door initiatiefnemers bouwprojecten ‘wassen neus’

 20 juni 2024 om 17:22

Onder de Omgevingswet moeten initiatiefnemers verplicht aangeven of ze voor hun bouwproject aan participatie hebben gedaan. De uitkomst doet eigenlijk niet ter zake en daarmee is deze wetsregel in de praktijk een wassen neus, stellen wethouders uit Apeldoorn, Terneuzen en Zeewolde.

Het meest gebezigde woord binnen de Omgevingswet is participatie, dat in vergunningenprocedures en de nieuwe instrumenten als het omgevingsplan en de omgevingsvisie een sleutelrol krijgt. Doel van de wet is de omgeving vroegtijdig bij plannen en projecten te betrekken. Dat vergroot het draagvlak en voorkomt latere bezwaren, is de gedachte.

Lees verder bij de bron Gemeente.nu >>

Link gekopieerd naar klembord