Wonen & Vastgoed

Gemeente Utrecht: werkwijze tegen dakloosheid werkt

 20 juni 2024 om 13:27

De aanpak ‘Eerst een Thuis’, met woonplekken voor mensen die dakloos dreigen te raken of dakloos zijn, zorgt er inderdaad voor dat dakloosheid wordt teruggedrongen en kunnen mensen weer terug in het arbeidsproces. In 2020 en 2021 ontving gemeente Utrecht als centrumgemeente 22,4 miljoen euro om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Daarmee is voor 250 mensen permanent onderdak gevonden.

‘Deze aanpak past beter in het tijdsgewricht van nu dan de traditionele benadering, waarin dak- en thuislozen vaak eerst lang moeten verblijven in opvangvoorzieningen voordat zij een stabiele eigen woonplek krijgen', zegt Rachel Streefland, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. ‘Eerst een Thuis’ benadert dakloosheid niet als een zorgprobleem, maar als een woonprobleem.

Lees verder bij de bron, Gemeente Utrecht >>

Link gekopieerd naar klembord