Openbare Ruimte

Nieuw dashboard brengt aanpak dakloosheid in beeld

 19 juni 2024 om 15:31

Het nieuwe Dashboard Aanpak Dakloosheid monitort de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid per Maatschappelijke Opvangregio. Te zien is dat alle regio’s zich inspannen voor het actieplan, maar ook dat de startsituatie, het tempo en de politieke urgentie overal verschilt.

Het dashboard moet helpen om het gesprek aan te gaan in de regio en tussen de regio’s: waar gaat het goed, waar kan het beter en hoe kan de ondersteuning hier zo goed mogelijk op ingericht worden? De uitkomsten bieden inzicht in de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan vanuit het perspectief van gemeenten.

Lees verder bij de bron, VNG >>

Link gekopieerd naar klembord