Wonen & Vastgoed

NEN: nieuwe norm in de maak voor toegankelijke gebouwen

 17 juni 2024 om 11:59

De normcommissie werkt aan een nieuwe norm die op een eenduidige manier vastlegt wat toegankelijke en bruikbare gebouwen zijn. De inzet is om tot een norm te komen die algemeen aanvaard wordt in Nederland, zodat alle partijen deze norm kunnen gebruiken.

Het normontwerp NEN 9120 Toegankelijkheid van Gebouwen staat nu open voor commentaar.

Lees verder bij de bron, NEN >>

Link gekopieerd naar klembord