Klimaat & Duurzaam

Stad & Groen: stadsgroen vermindert geluidsoverlast in stedelijke omgevingen

 11 juni 2024 om 14:18

Stadsgroen kan op verschillende manieren een effectieve buffer vormen tegen geluidsoverlast. Zo fungeert stadsgroen als een natuurlijke geluidswal. Bomen, struiken en andere groenvoorzieningen absorberen en verstrooien geluidsgolven en dempen daardoor het geluid.

Dat vraagt niet om maar zoveel mogelijk standsgroen te planten. Als we stadsgroen optimaal willen inzetten, moet aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan. Het lastige is alleen dat die randvoorwaarden verschillend kunnen zijn, al naar gelang om welk gebied, welke ecosysteemdienst en wat voor type groen het gaat.

Lees verder bij de bron, Stad & Groen >>

Link gekopieerd naar klembord