Smart City

Stec Groep: explosieve toename kleine units op bedrijventerreinen

 10 juni 2024 om 18:53

Vooral op nieuwe bedrijventerreinen wordt steeds meer ruimte ingevuld door kleinschalige bedrijfsruimte zoals opslagunits en garageboxen. Sinds 2018 zijn units tot 100 m² in aantal met 70 procent gegroeid. Dit blijkt uit onderzoek van Stec Groep. 

Bovendien landt een aanzienlijk deel (30%) van deze kleine units op kavels waar ook (grotere) bedrijven in een hoge milieucategorie zich hadden kunnen vestigen. Gezien de grote krapte op de bedrijventerreinenmarkt en de circulaire ambities is dit een ongewenste ontwikkeling.

Lees verder bij de bron, Stec Groep >>

Link gekopieerd naar klembord