Wonen & Vastgoed

Zuid-Holland en minister De Jonge maken nieuwe afspraken woningbouw

 10 juni 2024 om 18:52

Zuid-Holland en minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben afspraken gemaakt om de woningbouwopgave gezamenlijk, eenduidig en met tempo te realiseren. Hiervoor heeft de provincie enkele woningbouwplannen aangepast. Daarmee worden belemmeringen weggenomen. 

De provincie zet nu in op de bouw van 247.896 nieuwe woningen en voldoende plancapaciteit. Daarvoor worden snel nieuwe grote locaties gezocht. Bovendien wordt de landelijke bovengrens van 390.000 euro voor betaalbare koopwoningen gebruikt. Gemeenten die nog weinig sociale huurwoningen moeten 30 procent sociale huurwoningen bouwen.

Dat meldt de minister in brieven aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Tweede Kamer.

Lees verder bij de bron, Rijksoverheid >>

Link gekopieerd naar klembord